Χωρίς κυρώσεις η υποβολή του αρχείου των βεβαιώσεων αν πραγματοποιηθεί μέχρι 31.12.2018

/
Ημερομηνία14 Μαρ 2018
/

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1045/2018 (δείτε εδώ) αναφορικά με την υποβολή του αρχείου των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, των βεβαιώσεων των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, έγιναν γνωστά τα ακόλουθα σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους:

Άρθρο 7 – Ημερομηνία υποβολής

1. Για το φορολογικό έτος 2017 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30ή Μαρτίου 2018. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018.

2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013).

 

Συνεπώς οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι οι εξής:

α) Για την υποβολή του αρχείου των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, των βεβαιώσεων των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα είναι η 30ή Μαρτίου 2018

β) Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018.

 

Κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής

Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013).

Συνεπώς, για όσα αρχεία υποβληθούν μετά τις 30.3.2018 και 29.8.2018 αντίστοιχα, αλλά μέχρι και τις 31.12.2018, δεν θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013).

Σημείωση: Να τονίσουμε ότι το γεγονός της μη επιβολής κυρώσεων για όσα αρχεία υποβληθούν μέχρι και την 31.12.2018 δεν συνεπάγεται ότι όλοι θα επαναπαυθούν σ΄αυτό και θα υποβάλλουν στο τέλος του έτους τα αρχεία αυτά, αφού βασικός στόχος είναι η έγκαιρη υποβολή από τους υπόχρεους όλων των εν λόγω αρχείων ώστε να προχωρήσει και η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Απλά αποτελεί ένα “μαξιλάρι” ανακούφισης αναφορικά με τις ασφυκτικές προθεσμίες που ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση