Δυνατότητα στους λογιστές για τη σύσταση εταιριών μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Υ.Μ.Σ.)

/
Ημερομηνία02 Απρ 2018
/

Σε αναφορά του βουλευτή Ι. Νικολόπουλου σχετικά με την ψ και τους λογιστές απάντησε το Υπ. Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής κατέθεσε σχετικό έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών το οποίο ζητά από τον Υπουργό, αλλά και από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους λογιστές, να συστήνουν εταιρείες και κάθε είδους επιχείρηση από τα γραφεία τους. Στο έγγραφό της η ομοσπονδία τονίζει επίσης ότι η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δοθεί τώρα που επίκειται η υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των κατηγοριών Υ.Μ.Σ. καθώς και οι προϋποθέσεις των εταιρικών μορφών.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει σε σχετικό έγγραφό του:

Επί των θεμάτων που θίγονται στη σχετική αναφορά, και συγκεκριμένα επί της απαίτησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών να συμπεριληφθούν τα μέλη της (λογιστές) στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Η σύσταση εταιρειών είναι μία διαδικασία με σοβαρότατες έννομες συνέπειες οι οποίες φτάνουν μέχρι ακυρότητας της νέας εταιρείας.
Για το λόγο αυτό ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης μπορούν να λειτουργήσουν είτε δημόσιοι λειτουργοί (οι συμβολαιογράφοι) είτε δημόσιες υπηρεσίες (υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας).

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανατεθεί η διαδικασία αυτή σε ιδιώτες όπως προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών. Ωστόσο το νομοθετικό πλαίσιο των Υ.Μ.Σ. δεν απαγορεύει στους επαγγελματίες λογιστές να αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν για λογαριασμό των πελατών τους τη διαδικασία σύστασης ενώπιον των Υ.Μ.Σ.

Συγκεκριμένα:

Τόσο το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 3853/2010 και Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011) όσο και το σημερινό, επιτρέπουν την κατάθεση της αίτησης για σύσταση εταιρείας από τρίτο πρόσωπο, εκπρόσωπο των ιδρυτών, αρκεί το πρόσωπό αυτό να είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.

Επιπλέον, στον ν. 4441/2016 θεσμοθετείται η ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) με την οποία η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Ούτε στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτικό τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας να την κάνει ένας εκ των ιδρυτών των εταιριών. Τρίτο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο, μπορεί να προετοιμάσει εξ ολοκλήρου τη σύσταση εταιρείας χωρίς παρέμβαση καμίας δημόσιας υπηρεσίας με μόνη προϋπόθεση την έγκριση των ενεργειών του (επίσης ηλεκτρονικό) από τους ιδρυτές εταίρους.

Οι αιτιάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών σχετικά με την «αποτυχία» του θεσμού των Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους κατά τη γνώμη μας δεν ευσταθούν.

Οι Υπηρεσίες μίας στάσης λειτουργούν από τις 4.4.2011, και συγκεκριμένα όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.3853/2010 και η Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011.

Μέχρι σήμερα έχουν επιτύχει τα εξής:

-Απλοποιήθηκε και έγινε πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος μα τη διασφάλιση της νομιμότητας στη λειτουργία της ιδρυόμενης επιχειρηματικής οντότητας.

– Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες σύστασης εμπορικών εταιριών με μείωση του σχετικού κόστους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, του χρόνου σύστασης κατά 80% και του βηματισμού των σχετικών διαδικασιών κατά 90%.

– Βελτιώθηκαν οι όροι ανταγωνιστικότητας της χώρας. χάρη στη σημαντική βελτίωση της κατάταξης της θέσης της χώρας, στον πολύ-παραγοντικό δείκτη μέτρησης της ανταγωνιστικότητας, «doing business» της Παγκόσμιας Τράπεζας. στον οποίο η νέα διαδικασία σύστασης ανέβασε τη χώρα στην παγκόσμια κατάταξη αννταγωνιστικότητας από τη θέση 109 στην θέση 37.

Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι πριν την κατάθεσή του στη Βουλή, το νομοσχέδιο για τις Υ.Μ.Σ. τέθηκε, σε δημόσια διαβούλευση από 21-9-16 έως 5-10-2016 χωρίς να διατυπωθούν παρατηρήσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Το έγγραφο της Ομοσπονδίας προς τους βουλευτές:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΩΝ
ΓΑΜΒΕΤΤΑ 4 – ΑΘΗΝΑ-10678 -ΤΗΛ. 2103810122 / 6934460146
Α.Φ.Μ. 999184257 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών
E-mail: pooeeelladasfegmail.com
Web site : //www.pooeee.gr

Προς : Τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Θέμα : Καθορισμός νέων κατηγοριών λειτουργίας της υπηρεσίας μιας στάσης (ΥΜΣ)

Κυρίες και Κύριοι βουλευτές,

Στη συλλογή των υπογραφών από τα συναρμόδια Υπουργεία, βρίσκεται η διαδικασία της έκδοσης Κ.Υ.Α. με την οποία υποτίθεται ότι θα απλοποιηθεί ο τρόπος έναρξης λειτουργίας των εταιριών και των επιχειρήσεων. Με το μέτρο αυτό όμως στην πραγματικότητα επιτυγχάνεται μεν η μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Δ.Ο.Υ., αλλά δε μειώνεται η γραφειοκρατία και το κόστος του επιχειρηματικού κόσμου. Ουσιαστικά, η ταλαιπωρία και οι «ουρές» μεταφέρονται απλώς από τις Δ.Ο.Υ. στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα γραφεία των συμβολαιογράφων.

Οι συνάδελφοι λογιστές είναι οι συνεργάτες των επιχειρηματιών που επιμελούνται την όλη διαδικασία για την επιλογή της εταιρικής μορφής και τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη σύσταση της. Είμαστε ο μοναδικός επαγγελματικός κλάδος, ο οποίος γνωρίζοντας όλες τις προϋποθέσεις και ενέργειες σύστασης εταιριών, θα μπορούσε πραγματικά να μειώσει την γραφειοκρατία και το κόστος, ολοκληρώνοντας την όλη διαδικασία από τα γραφεία μας.

Σήμερα, που η οικονομία έχει τόσο μεγάλη ανάγκη αποτελεσματικών και όχι τυπικών μεταρρυθμίσεων, ο πλέον κατάλληλος κλάδος των λογιστών, δεν πρέπει να παραμερίζεται και να υποτιμάται. Σας επισυνάπτουμε τη σχετική επιστολή που έχει σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών και σας ζητούμε να λάβετε θέση στο φλέγον αυτό θέμα.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Κωστόπουλος Βασίλειος

Ο Γ. Γραμματέας
Γκιόκας Νικόλαος

Το έγγραφο της Ομοσπονδίας προς τον Υπουργό Οικονομικών:

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Κοινοποίηση προς: Την Υφυπουργό Υπ.Οικ. κα. Αικατερίνη Παπανάτσιου
Τον Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Πιτσιλή
Τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε. κ. Κωνσταντίνο Κάλλια

Θέμα : Καθορισμός νέων κατηγοριών λειτουργίας της υπηρεσίας μιας στάσης (ΥΜΣ)

Κύριε Υπουργέ,

Στη συλλογή υπογραφών από τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκεται η διαδικασία της έκδοσης Κ.Υ.Α. με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των κατηγοριών ΥΜΣ καθώς και οι προϋποθέσεις των εταιρικών μορφών. Είναι τουλάχιστον άδικο προς του συναδέλφους λογιστές να είναι απόντες από την όλη διαδικασία ενώ ταυτόχρονα δίνεται αυτή η δυνατότητα προνομιακά σε άλλη κατηγορία επαγγελματιών. Το μέτρο οδηγεί μεν στη μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Δ.Ο.Υ. όμως δε μειώνει την ταλαιπωρία και το κόστος του επιχειρηματικού κόσμου. Η αγορά έχει ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας αλλά και του κόστους. Οι συνάδελφοι λογιστές είναι συνεργάτες των επιχειρηματιών που επιμελούνται την όλη διαδικασία για την επιλογή της εταιρικής μορφής και τη σύσταση της. Η αποφυγή της ταλαιπωρίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο πλέον κατάλληλος κλάδος, δηλαδή των λογιστούν, έχει τη δυνατότητα να συστήνει εταιρείες και κάθε είδους επιχείρηση από τα γραφεία τους.

Κύριε Υπουργέ,
Είναι προσβολή προς τον κλάδο μας ενώ μας αποκαλείτε «συνεργάτες» και ζητάτε τη στήριξη μας στο έργο σας, ταυτόχρονα να μας αγνοείτε στην έκδοση της ως άνω Κ.Υ.Α. Ζητάμε να τροποποιηθεί άμεσα το κείμενο της, ώστε στην τελική διατύπωση του, να δίνεται η παραπάνω δυνατότητα και στους συναδέλφους λογιστές.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Κωστόπουλος Βασίλειος

Ο Γ. Γραμματέας
Γκιόκας Νικόλαος

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση