Υποβολή δηλώσεων, καταβολή φόρων και εισφορών με προθεσμίες που εκπνέουν την 30η Μαρτίου 2018

/
Ημερομηνία29 Μαρ 2018
/

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Ι. Σχετικά με την υποβολή δηλώσεων, κ.λπ. και Α.Π.Δ.

Φέτος, η 31η Μαρτίου 2018 συμπίπτει με ημέρα αργίας, συνεπώς οι υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη συγκεκριμένη ημέρα μετατίθενται για την επόμενη εργάσιμη, ήτοι την 2α Απριλίου 2018. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα δεν μετατίθεται, συνεπώς οι σχετικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018.
Παρατίθεται πίνακας με ενδεικτικές υποχρεώσεις:

Υποβολή έως την 30η Μαρτίου 2018 Υποβολή έως τις 2 Απριλίου2018
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων (εκτός μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων)
Βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα (σε φ.π. από ν.π. ή ν.ο. με διπλογραφικά βιβλία), τόκους, δικαιώματα φορ. έτους 2017* Τέλη συνδρομητών
  Δήλωση φόρου διαμονής
  Συγκεντρωτικές καταστάσεις (ΜΥΦ) έτους 2017
  Πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης
  Δηλώσεις πλοίων
  Δήλωση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης
  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.)

 

*Σχετικά με την υποβολή βεβαιώσεων υπενθυμίζουμε ότι, για όσα αρχεία υποβληθούν μετά τις 30.3.2018 και 29.6.2018 αντίστοιχα, αλλά μέχρι και τις 31.12.2018, δεν θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) [Δείτε εδώ την σχετική επισήμανση του κόμβου].

– Για την υποβολή των δηλώσεων δείτε το άρθρο με όλες τις προθεσμίες μηνός Μαρτίου εδώ

 

 

ΙΙ. Καταβολή φόρων και εισφορών

Σχετικά με την καταβολή των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών των παραπάνω δηλώσεων (καθώς και άλλων υποχρεώσεων π.χ. πληρωμές δόσεων ρύθμισης κλπ) ισχύουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 

Πίνακας με ενδεικτικές υποχρεώσεις καταβολής φόρου και εισφορών

Καταβολή έως την 30η Μαρτίου 2018 Καταβολή έως τις 2 Απριλίου 2018
Φ.Π.Α. Παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ., μερισμάτων, κ.λπ.)
Ασφαλιστικών εισφορών * Τέλος συνδρομητών
  Φόρος διαμονής
  Φόρος πλοίων
  Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης

*Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα όπως επίσης και ο Φ.Π.Α.

 

ΙΙΙ. Τι ισχύει για την τραπεζική αργία και πως επηρεάζει όλες τις παραπάνω πληρωμές

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τραπεζών ισχύουν τα εξής:

Ανακοίνωση Τράπεζας Πειραιώς

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της εορτής του Πάσχα των καθολικών, οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται την Παρασκευή 30 Μαρτίου και τη Δευτέρα 02 Απριλίου, θα εκτελεστούν την Τρίτη 03 Απριλίου που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη.Οι μεταφορές εντός Πειραιώς και οι μισθοδοσίες θα εκτελεστούν κανονικά, αλλά με ημερομηνία αξίας την Τρίτη 03 Απριλίου. Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 30 Μαρτίου και τη Δευτέρα 02 Απριλίου.

 

Ανακοίνωση Τράπεζας Alphabank

Σας ενημερώνουμε ότι η Παρασκευή, 30 Μαρτίου και η Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018 έχουν ορισθεί ως ειδικές τραπεζικές αργίες, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Για το λόγο αυτό:
μεταφορές σε λογαριασμούς άλλων τραπεζών του εσωτερικού και του εξωτερικού που θα καταχωρούνται στο διάστημα από την Παρασκευή, 30 Μαρτίου  έως και τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018, προς εκτέλεση εντός του ως άνω διαστήματος, θα εκτελεσθούν τη Μεγάλη Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018,πληρωμές για αυθημερόν εξόφληση λογαριασμών τρίτων που θα καταχωρούνται από την Παρασκευή, 30 Μαρτίου έως και τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018, θα έχουν ημερομηνία εκτελέσεως τη Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου 2018.Κανονικά θα εκτελούνται άμεσες και μεταχρονολογημένες μεταφορές μεταξύ λογαριασμών Alpha Bank, καθώς και πληρωμές καρτών εκδόσεως Alpha Bank.

 

Aνακοίνωση Τράπεζας Eurobank

ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Παρασκευή 30.03.2018 και η Δευτέρα 02.04.2018 ορίζονται, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 11 του Νόμου 3336/2005), ως μέρες ειδικής αργίας για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω αργίας του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Πληρωμών (σύστημα TARGET2).

Οι ημερομηνίες αυτές θα είναι εργάσιμες για το Προσωπικό της Τράπεζας, ωστόσο δε θα διενεργούνται συναλλαγές με ημερομηνία αξίας από 30.03.2018 έως και 02.04.2018.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 30.03.2018 και την Δευτέρα 02.04.2018.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν την 30η Μαρτίου 2018, αλλά και την 2α Απριλίου 2018, θα εμφανισθούν στα συστήματα των τραπεζών τη Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου 2018.

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. με ανακοίνωσή του επισήμανε τα εξής (δείτε και εδώ):

«Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α ανακοινώνει ότι, λόγω της ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, οι εισφορές και δόσεις ρύθμισης με καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής 30/3/2018 και 2/4/2018 θα αποσταλούν στον Ε.Φ.Κ.Α. την Τρίτη, 3 Απριλίου 2018. Όλες οι ανωτέρω πληρωμές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες. Αντίστοιχα, οι εντολές άμεσης χρέωσης τραπεζικών λογαριασμών (πάγιες εντολές) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 3 Απριλίου 2018».

 

  1. IV. Συμπεράσματα
  2. i. Για τις ασφαλιστικές εισφορές δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα όσα ίσχυαν τους προηγούμενους μήνες και εφόσον η καταβολή τους πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη (σ.σ. 30η Μαρτίου 2018) θα εμφανισθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. στις 3 Απριλίου, αλλά θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη.
  3. ii. Οι καταβολές φόρων που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30η Μαρτίου 2018 και την 2α Απριλίου, εφόσον η Α.Α.Δ.Ε. δεν κοινοποιήσει σχετική εγκύκλιο ή ανακοίνωση με την οποία θα ρυθμίζει το θέμα —όπως έπραξε η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α.— πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 29 Μαρτίου 2018 προκειμένου να μην θεωρηθούν εκπρόθεσμες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του κόμβου η Α.Α.Δ.Ε. εξετάζει το θέμα και σύντομα θα υπάρχει ενημέρωση επ΄αυτού. Υπενθυμίζουμε ότι ο Υφ. Οικονομικών το 2013 —έτος κατά το οποίο η εν λόγω τραπεζική αργία είχε συμπέσει με καταληκτικές ημερομηνίες στο τέλος την μήνα— είχε υπογράψει σχετική εγκύκλιο [ΔΠΕΙΣ Α 1050993 ΕΞ 21.3.2013]

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση