Αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για μεταφορά της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής Εντύπου Ε4 – Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού

/
Ημερομηνία16 Οκτ 2017
/

Προς

Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Αχτσιόγλου Έφη

Τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νεφελούδη Ανδρέα

Κοινοποίηση
Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 129

Θέμα: «Μεταφορά προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής Εντύπου Ε4 – Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού»

Στις 21 Οκτωβρίου 2017, λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Εντύπου Ε4 στο Π.Σ. Εργάνη που αφορά τον Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού καθώς και του προαιρετικού Εντύπου Έρευνας Ανίχνευσης Αναγκών και Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες και Δεξιότητες.

Αν και σίγουρα το γνωρίζετε, εν τούτοις, είναι αναγκαίο να επαναλάβουμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν απασχολούν μόνιμο προσωπικό λογιστηρίου ή και ανθρωπίνου δυναμικού που θα μπορούσε να προβεί στην ηλεκτρονική υποβολή του παραπάνω πίνακα και ως εκ τούτου τόσο η υποβολή των πινάκων αυτών αλλά και η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών πρόσληψης, αποχώρησης μισθωτών και γενικά όλων των αλλαγών στο προσωπικό και των υπολοίπων διαδικασιών του Π.Σ. Εργάνη γίνονται μέσω – συνεργαζόμενων με την επιχείρηση – γραφείων Επαγγελματιών Λογιστών-Φοροτεχνικών.

Όμως οι μόνιμα αυξημένες υποχρεώσεις των γραφείων των Λογιστών-Φοροτεχνικών (και ιδιαίτερα τον Οκτώβριο λόγω της παράτασης του Ν.4446/2016, και της προθεσμίας υποβολής του Πόθεν Έσχες του 2016 για δεκάδες χιλιάδες υπόχρεους) που προστίθενται στις υπόλοιπες τακτικές Φορολογικές και Ασφαλιστικές υποχρεώσεις υποβολής εντύπων (για Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ.Α. κλπ) των οποίων η προθεσμία λήγει επίσης εντός του Οκτωβρίου σε συνδυασμό με τις συνεχείς διακοπές λειτουργίας του ΕΡΓΑΝΗ (που έχουν σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν και πρόστιμα στις επιχειρήσεις στις ώρες μη λειτουργίας) καθιστούν δύσκολη την έγκαιρη όλων. Καθώς πρόκειται για μια τυπική διαδικασία καθώς στο ΕΡΓΑΝΗ ήδη υπάρχουν όλες οι μεταβολές του προσωπικού και χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν έγκαιρα όλες οι αναγκαίες ενέργειες και να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πίνακα Ε4 του ΟΠΣ ΣΕΠΕ τουλάχιστον στις 30/11/2017.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κατά δεύτερο έχει επανειλημμένως τονίσει ότι παρέλκει, πλην του αρχικού ίσως, αυτή η αναχρονιστική διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού, υποχρέωση που έχει τις ρίζες της από την εποχή που όλοι οι πίνακες ήταν χειρόγραφοι και ΠΡΕΠΕΙ να αρκεί μια απλή εκτύπωση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης στην ηλεκτρονική μερίδα της κάθε επιχείρησης στο ΕΡΓΑΝΗ. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ενημερωμένο πίνακα [ή μερίδα] καθώς με κάθε πρόσληψη ενημερώνουν το υπάρχων προσωπικό με συμπληρωματικό πίνακα ενώ οι απολύσεις – αποχωρήσεις είναι απλές διαγραφές οπότε ΠΡΕΠΕΙ να αρκεί, όπως προτείναμε κατ΄ επανάληψη, μια απλή εκτύπωση από το σύστημα και όχι η χρονοβόρος επανυποβολή.

Η τεχνολογία πρέπει να βοηθάει στην μείωση της γραφειοκρατίας και όχι το αντίθετο.

Με εκτίμηση,

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση