On-line ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών για τη διάσωση προβληματικών επιχειρήσεων

/
Ημερομηνία01 Νοέ 2016
/

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ο εξωδικαστικός μηχανισμός που θα λειτουργεί μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα δίνει τη δυνατότητα για ρύθμιση και διαγραφή επιχειρηματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών με δύο ταχύτητες. Σύμφωνα με την «Ημερησία», μέσα από προκαθορισμένες διαδικασίες και την online διαπραγμάτευση οφειλετών και πιστωτών θα αποφασίζονται οι δόσεις και οι διαγραφές, για τις βιώσιμες και μόνο εταιρείες.

Οι διαδικασίες θα είναι αυτοματοποιημένες για τις μικρές επιχειρήσεις, όπου θα απαιτείται μόνο μία συνάντηση υπό τον διαμεσολαβητή μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα γίνονται μέχρι τρεις συναντήσεις ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία σε σχέδιο εξυγίανσης.

Μετά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τους επικεφαλής των Θεσμών, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ημερησίας», για τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης των οφειλών μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών, δρομολογούνται τα εξής:

Η διαδικασία

1 Σχεδιάζεται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου ο επιχειρηματίας – οφειλέτης θα υποβάλει την αίτηση υπαγωγής στον μηχανισμό. Αυτή θα είναι προ-τυποποιημένη και θα συμπληρώνονται στοιχεία της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία καθώς και τα χρέη ανά πιστωτή (τράπεζα, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζόμενους). Όταν η αίτηση θα μπαίνει στο σύστημα, θα ειδοποιούνται αμέσως οι τράπεζες και το δημόσιο.

2 Θα υπάρχει ταξινόμηση των επιχειρήσεων ανάλογα με το ύψος των χρεών και ίσως και του κύκλου εργασιών. Οι μικροί θα ακολουθούν τελείως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι μεσαίοι ένα μεικτό σύστημα, ενώ για τους μεγάλους θα προβλέπονται διαπραγματεύσεις με φυσική παρουσία. Τα όρια είναι συγκεχυμένα μέχρι στιγμής, καθώς το υπουργείο είχε προτείνει αρχικά για τις μικρές επιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών να είναι έως 2,5 εκατ. ευρώ και για τις μεγάλες από κει και πάνω. Οι θεσμοί ζήτησαν και συμφώνησε και η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα να ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα τραπεζικά κριτήρια. Ωστόσο, πηγές διευκρινίζουν ότι κάθε τράπεζα χρησιμοποιεί διαφορετικά όρια τόσο ως προς το ύψος των «κόκκινων» δανείων όσο και ως προς το μέγεθος της χρηματοδότησης.

3 Οι μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες όταν υποβάλλουν αίτηση θα αναμένουν την ανταπόκριση των πιστωτών τους. Αν δεν υπάρχει καμία, τότε θα θεωρείται ότι ο οφειλέτης δεν είναι βιώσιμος. Ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες της «Η», αν εκπρόσωπος του Δημοσίου (π.χ. εφορία, ασφαλιστικό ταμείο) υποβάλλει μέσα στην πλατφόρμα πρόταση διευθέτησης οφειλών, υποχρεωτικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται και οι υπόλοιποι πιστωτές. Δηλαδή να γνωστοποιούν και το δικό τους σχέδιο εξυγίανσης.

4 Αφού υποβληθούν οι προτάσεις από τους πιστωτές τότε θα αναζητείται πάλι μέσα από την πλατφόρμα η επίτευξη συμφωνίας. Εφόσον το 60% των πιστωτών «ως προς το ύψος του χρέους- συμφωνήσουν σε συγκεκριμένη λύση, τότε θα πραγματοποιείται συνάντηση με διαμεσολαβητή, όπου και θα επικυρώνεται το σχέδιο εξυγίανσης. Η διαδικασία αυτή προβλέπει μία συνάντηση και αφορά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις.

5 Η διαδικασία της εξεύρεσης λύσης θα κρατά, σύμφωνα με πληροφορίες της «Η», μέχρι δύο μήνες. Για αυτό το διάστημα θα παύουν προσωρινά τα όποια καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών προς τον οφειλέτη επιχειρηματία.

Νέα παράταση

Αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία και απαιτείται κι άλλο χρονικό διάστημα τότε, εφόσον συμφωνεί το 60% των πιστωτών, θα δίνεται κι άλλη παράταση, με το ανώτατο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα να φτάνει μέχρι τους έξι μήνες. Η τελευταία πρόβλεψη γίνεται κυρίως για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για εκείνες με υψηλά ληξιπρόθεσμα χρέη σε περισσότερους από έναν πιστωτή.

6 Στη διορία της δίμηνης διαπραγμάτευσης θα υπάρχει η δυνατότητα της πραγματοποίησης μέχρι τριών συναντήσεων οφειλέτη – πιστωτών υπό τον διαμεσολαβητή. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις π.χ. στην πρώτη συνάντηση θα συμφωνείται η εταιρεία που θα επιλέγεται για να κάνει τη μελέτη βιωσιμότητας. Στη δεύτερη θα προτείνονται οι λύσεις και στην τρίτη θα επιδιώκεται η συμφωνία για το τελικό σχέδιο εξυγίανσης.

7 Τα κριτήρια βιωσιμότητας για τους μικρούς επιχειρηματίες (απλογραφικό λογιστικό σύστημα) θα είναι θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και ένα κριτήριο βασιζόμενο στο αριθμητικό αποτέλεσμα της διαίρεσης των συνολικών υποχρεώσεών τους προς τα ως άνω αποτελέσματά τους.

8 Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, προτείνεται η επιλεξιμότητά τους να βασίζεται στο θετικό πρόσημο των αποτελεσμάτων τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και στην αναλογία συνολικών υποχρεώσεων προς EBITDA, όπως τα οικονομικά αυτά στοιχεία απεικονίζονται στον ισολογισμό τους.

9 Ως προς το περιεχόμενο των λύσεων για τις επιχειρήσεις δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, καθώς θα μπορούν να αφορούν πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή και άλλους τρόπους ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης του χρέους.

10 Ως προς τις οφειλές προς το Δημόσιο, επειδή η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με πληροφορίες, τάχθηκε κατά της διαγραφής όλων των χρεών προς τις εφορίες, συμφωνήθηκε με τους διαπραγματευτές να θεσπιστούν εξαιρέσεις. Πηγές αναφέρουν στην «Η» ότι μέχρι την επόμενη έλευση των Θεσμών το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα πρέπει να έχει καταλήξει ως προς το ποιοι φόροι δεν θα μπορούν να κουρευτούν… καθώς και να αιτιολογήσουν με στοιχεία αυτήν την επιλογή τους. Σημειωτέον ότι οι δανειστές ζήτησαν τη διαγραφή όλων ανεξαιρέτως των φόρων ακόμη και του ΦΠΑ που δεν έχει αποδοθεί.

11 Η διάρκεια του νόμου θα είναι προσωρινή. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί να έχει ισχύ μέχρι και το 2018.

Το ποσοστό
Εφόσον το 60% των πιστωτών «ως προς το ύψος του χρέους» συμφωνήσουν σε συγκεκριμένη λύση, τότε θα πραγματοποιείται συνάντηση με διαμεσολαβητή, όπου και θα επικυρώνεται το σχέδιο εξυγίανσης. Η διαδικασία αυτή προβλέπει μία συνάντηση και αφορά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις.

Παράταση
Η διαδικασία της εξεύρεσης λύσης θα κρατά μέχρι δύο μήνες. Γι’ αυτό το διάστημα θα παύουν προσωρινά τα όποια καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών προς τον οφειλέτη επιχειρηματία. Αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία και απαιτείται κι άλλο χρονικό διάστημα τότε, εφόσον συμφωνεί το 60% των πιστωτών, θα δίνεται κι άλλη παράταση, με το ανώ- τατο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα να φτάνει μέχρι τους έξι μήνες.

Προς το Δημόσιο
Ως προς τις οφειλές προς το Δημόσιο, επειδή η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με πληροφορίες, τάχθηκε κατά της διαγραφής όλων των χρεών προς τις εφορίες, συμφωνήθηκε με τους διαπραγματευτές να θεσπιστούν εξαιρέσεις.

 
Πηγή: www.eforologia.gr

Αφήστε μια απάντηση