Τα κράτη συμμορφώνονται με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής

/
Ημερομηνία18 Οκτ 2017
/

Οι κυβερνήσεις αποσύρουν γρήγορα τα επιβλαβή φορολογικά κίνητρα σε όλο τον κόσμο: το πρόγραμμα BEPS οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στους διεθνείς φορολογικούς κανόνες.

Οι κυβερνήσεις έχουν καταργήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία τροποποίησης σχεδόν 100 προτιμησιακών φορολογικών καθεστώτων στο πλαίσιο των προτύπων BEPS του ΟΟΣΑ / G20 για τη βελτίωση του διεθνούς φορολογικού πλαισίου, σύμφωνα με έκθεση προόδου που δημοσιεύθηκε χθες από τον ΟΟΣΑ.

Η έκθεση παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων από ομότιμους εταίρους από 164 προνομιακά φορολογικά καθεστώτα που εντοπίστηκαν μεταξύ των 100 δικαιοδοσιών που συμμετέχουν στο Περιφερειακό Πλαίσιο του ΟΟΣΑ για το BEPS (μετατόπιση κερδών).

Το πρόγραμμα OECD / G20 BEPS παρέχει λύσεις στις κυβερνήσεις για να καλύψουν τα κενά στους υπάρχοντες διεθνείς κανόνες που επιτρέπουν στα εταιρικά κέρδη να «εξαφανιστούν» ή να μετατοπιστούν τεχνητά σε χαμηλά ή καθόλου φορολογικά περιβάλλοντα, όπου οι επιχειρήσεις έχουν μικρή ή σε πολλές περιπτώσεις, καθόλου οικονομική δραστηριότητα.
Οι απώλειες εσόδων από την BEPS υπολογίζονται συντηρητικά σε 100-240 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, ή το ισοδύναμο του 4-10% των παγκόσμιων εσόδων από φόρους εισοδήματος εταιρειών.

Το πρότυπο Δράσης 5 της BEPS καλύπτει τα φορολογικά κίνητρα (“προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα”) που ισχύουν για το εισόδημα των επιχειρήσεων κινητής τηλεφωνίας, όπως τα έσοδα από χρηματοοικονομικά και υπηρεσίες και τα έσοδα από πνευματική ιδιοκτησία, τα οποία οι πολυεθνικές μπορούν να μετατοπίσουν σε άλλες περιοχές με σχετικά ευκολία.

Η Έκθεση Προόδου για τα Προτιμησιακά Φορολογικά Καθεστώτα της Δράσης 5 περιλαμβάνει την αναθεώρηση των 164 προτιμησιακών φορολογικών καθεστώτων που προσφέρονται από τα μέλη του Περιφερειακού Πλαισίου ενάντια στο πρότυπο Δράσης 5.

Από τα 164 καθεστώτα που εξετάστηκαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες:

– Τα  99 απαιτούν δράση.
– Για 93 από αυτά τα 99 καθεστώτα, οι απαιτούμενες αλλαγές έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή έχουν ξεκινήσει από τα μέλη του Περιφερειακού Πλαισίου,
– 56 καθεστώτα δεν παρουσιάζουν κίνδυνο BEPS,
– 9 καθεστώτα εξακολουθούν να υπόκεινται σε επανεξέταση λόγω ελαφρυντικών περιστάσεων, όπως είναι η επίδραση των πρόσφατων τυφώνων σε ορισμένες περιοχές της Καραϊβικής.

“Οι επιζήμιες φορολογικές πρακτικές είναι ένας ιδιαίτερα επιθετικός τρόπος μέσω του οποίου οι δικαιοδοσίες μπορούν να ενθαρρύνουν τη διάβρωση των φορολογικών βάσεων άλλων δικαιοδοσιών”, δήλωσε ο Martin Kreienbaum, Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πλαισίου για την Ασφάλεια των Τροφίμων. “Είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν, να προστατευθούν οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθεί ο αγώνας προς τα κάτω.

Οι αξιολογήσεις από ομότιμους εταίρους έχουν ως αποτέλεσμα πραγματικές αλλαγές σε αυτά τα φορολογικά κίνητρα, καθιστώντας πιο δύσκολο για τις πολυεθνικές να μεταφέρουν τεχνητά τα κέρδη τους γύρω από για ένα φορολογικό πλεονέκτημα. ”

“Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις των μελών του Περιβαλλοντικού πλαισίου οδηγούν γρήγορα σε μετρήσιμη και απτή πρόοδο”, δήλωσε ο Pascal Saint-Amans, Διευθυντής του Κέντρου Φορολογικής Πολιτικής και Διοίκησης του ΟΟΣΑ. “Οι σχετικές δικαιοδοσίες εργάζονται ήδη για την αντιμετώπιση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών στα προτιμησιακά καθεστώτα τους. Στην πραγματικότητα, οι χώρες έχουν ήδη αλλάξει ή αλλάζουν σχεδόν το 95% των καθεστώτων όπου απαιτείται δράση”.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση