Στην 3η θέση η Ελλάδα με τον υψηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα

/
Ημερομηνία21 Μαρ 2018
/

Επιμέλεια:
Κουλογιάννης Κων/νος
Λιαπάτη Ρένα

Επισημάνσεις:

  1. Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται ο “ανώτατος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων”.

Ο συντελεστής αυτός δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την προέλευση  του εισοδήματος, και κατ’ επέκταση τυχόν επιβαρύνσεις ή εκπτώσεις που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες πηγές εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Ο “συντελεστής του ανώτατου κλιμακίου που εφαρμόζεται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες”, ο οποίος χρησιμοποιείται κάποιες φορές, μπορεί να διαφέρει από τον “ανώτατο συντελεστή φορολογίας εισοδήματος Φ.Π.” όσον αφορά (1) πηγή εισοδήματος: εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή αντί για εισόδημα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες, (2) νόμιμος/νομοθετημένος/θεσμοθετημένος φορολογικός συντελεστής αντί για κλιμακωτό φορολογικό συντελεστή.

Ο κλιμακωτός φορολογικός συντελεστής (αύξηση στο φορολογητέο εισόδημα για κάθε μοναδιαία αύξηση σε ακαθάριστα έσοδα) είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μόνο στην δεύτερη περίπτωση συντελεστή. Οι διαφορές ανάμεσα στους δύο συντελεστές οφείλονται στον  σχεδιασμό και την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος.

  1. Στα στατιστικά συμπεριλαμβάνονται γενικές επιβαρύνσεις ακόμα και αν δεν είναι μέρος της φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. ή δεν ορίζονται νομικά ως φόροι από την νομοθεσία κάθε κράτους. (δείτε τις σημειώσεις για τις χώρες που παρατίθενται κατωτέρω)

    3. Τοπικοί και περιφερειακοί φόροι συνήθως προστίθενται (δείτε τις σημειώσεις για τις χώρες που παρατίθενται κατωτέρω)

 

ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ από το 1995 έως το 2006

                         
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Belgium 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 60,1 56,4 53,7 53,7 53,7 53,7
Bulgaria 50,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 38,0 29,0 29,0 29,0 24,0 24,0
Czech Republic 43,0 40,0 40,0 40,0 40,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
Denmark 65,7 64,7 63,2 61,4 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3
Germany 57,0 57,0 57,0 55,9 55,9 53,8 51,2 51,2 51,2 47,5 44,3 44,3
Estonia 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 24,0 23,0
Ireland 48,0 48,0 48,0 46,0 46,0 44,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
Greece 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 42,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Spain 56,0 56,0 56,0 56,0 48,0 48,0 48,0 48,0 45,0 45,0 45,0 45,0
France 59,1 59,6 57,7 59,0 59,0 59,0 58,3 57,8 54,8 53,4 53,5 45,4
Croatia 42,9 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 53,1 53,1 53,1 53,1
Italy 51,0 51,0 51,0 46,0 46,0 45,9 45,9 46,1 46,1 46,1 44,1 44,1
Cyprus 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Latvia 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Lithuania 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 27,0
Luxembourg 51,3 51,3 51,3 47,2 47,2 47,2 43,1 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0
Hungary 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 40,0 40,0 40,0 38,0 38,0 36,0
Malta 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Netherlands 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
Austria 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Poland 45,0 45,0 44,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Portugal 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 42,0
Romania 40,0 40,0 40,0 48,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 16,0 16,0
Slovenia 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Slovakia 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 38,0 38,0 19,0 19,0 19,0
Finland 62,2 61,2 59,5 57,8 55,6 54,0 53,5 52,5 52,2 52,1 51,0 50,9
Sweden 61,3 61,4 54,4 56,7 53,6 51,5 53,1 55,5 54,7 56,5 56,6 56,6
United Kingdom 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Iceland 46,9 46,9 45,9 44,0 45,3 45,4 45,5 45,8 45,6 43,6 41,7 38,7
Norway 41,7 41,7 41,7 41,7 41,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 43,5 40,0

Πηγή συντελεστών: Eurostat

ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ από το 2007 έως το 2017

 

                       
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,8 53,8 53,7 53,2 53,2
Bulgaria 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Czech Republic 32,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Denmark 62,3 62,3 62,1 55,4 55,4 55,4 55,6 55,6 55,8 55,8 55,8
Germany 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5
Estonia 22,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 20,0 20,0 20,0
Ireland 41,0 41,0 46,0 47,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
Greece 40,0 40,0 40,0 49,0 49,0 49,0 46,0 46,0 48,0 48,0 55,0
Spain 43,0 43,0 43,0 43,0 45,0 52,0 52,0 52,0 45,0 45,0 43,5
France 45,4 45,4 45,4 45,4 46,6 50,3 50,3 50,3 50,2 50,2 50,2
Croatia 53,1 53,1 56,1 50,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 42,4
Italy 44,9 44,9 44,9 45,2 47,3 47,3 47,3 47,8 48,8 48,8 47,2
Cyprus 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Latvia 25,0 25,0 23,0 26,0 25,0 25,0 24,0 24,0 23,0 23,0 23,0
Lithuania 27,0 24,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Luxembourg 39,0 39,0 39,0 39,0 42,1 41,3 43,6 43,6 43,6 43,6 45,8
Hungary 40,0 40,0 40,0 40,6 20,3 20,3 16,0 16,0 16,0 15,0 15,0
Malta 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Netherlands 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
Austria 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Poland 40,0 40,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
Portugal 42,0 42,0 42,0 45,9 50,0 49,0 56,5 56,5 56,5 56,5 56,2
Romania 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Slovenia 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Slovakia 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Finland 50,5 50,1 49,1 49,0 49,2 49,0 51,1 51,5 51,6 51,6 51,4
Sweden 56,6 56,4 56,5 56,6 56,6 56,6 56,7 56,9 57,0 57,1 57,1
United Kingdom 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Iceland 35,7 35,7 45,2 46,1 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,3 46,3
Norway 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 39,0 39,0 38,7 38,5

Πηγή συντελεστών: Eurostat

 

Επισημάνσεις ανά χώρα:

ΒΕΛΓΙΟ: Συμπεριλαμβάνονται τοπικές επιβαρύνσεις (συντελεστής φόρου της περιφέρειας των Βρυξελλών από το 2015).
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: (δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα) το καθαρό εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων φορολογείται χωριστά (15% τελικός ενιαίος φορολογικός συντελεστής).
ΤΣΕΧΙΑ: Πλέον του ενιαίου φόρου (15%), από το 2013 εφαρμόζεται εισφορά αλληλεγγύης 7% στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που υπερβαίνουν το τετραπλάσιο του μέσου μισθού. Οι δύο συντελεστές εφαρμόζονται σε διαφορετική φορολογική βάση και κατ’ επέκταση δεν μπορούν να προστεθούν.
ΔΑΝΙΑ: Συμπεριλαμβάνονται τοπικοί φόροι και εισφορά της αγοράς εργασίας (8% για 2015-2016), δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος εκκλησίας. Ο ανώτατος συντελεστής περιορίζεται επιπλέον (σε 51,7% για το 2013-2014 και 51,95% για το 2015-2017), με μείωση του συντελεστή αν είναι απαραίτητο. Ο ανώτατος συντελεστής στον πίνακα περιλαμβάνει τις εισφορές για την αγορά εργασίας (για το 2017 υπολογίζεται ως εξής : 8% + (100%-8%) Χ 51,95% = 55,8%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Επιπλέον, επιβάρυνση εισφοράς αλληλεγγύης 5,5% στην φορολογική οφειλή, υπολογιζόμενη σε ποσό που υπερβαίνει το όριο απαλλαγής.
ΕΛΛΑΔΑ: Ο υπολογισμός του ανώτατου συντελεστή για το 2017 στον ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνει 10% εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα από 200.000 ευρώ και πάνω.
ΙΣΠΑΝΙΑ: οι Περιφερειακές Κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δική τους φορολογική κλίμακα. Μέχρι το 2016, αυτές συνέπιπταν με τις κλίμακες της Κεντρικής Κυβέρνησης. Από το 2017, το κριτήριο είναι να λαμβάνουν υπόψη αυτή της Comunidad Autónoma of Madrid (Περιφέρεια Μαδρίτης), η οποία θεωρείται η πιο αντιπροσωπευτική για διάφορους λόγους, επειδή κάθε Comunidad Autónoma εφαρμόζει διαφορετική κλίμακα, από τις οποίες προς το παρόν μόνο μία ταιριάζει με τις φορολογικές κλίμακες της Κεντρικής Κυβέρνησης.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή για το 2017 παρόλο που δεν άλλαξε η κλίμακα των φορολογικών συντελεστών.
ΓΑΛΛΙΑ: Διάφορες εισφορές προστίθενται στο φορολογικό συντελεστή Φ.Π. Ενώ όμως ο φορολογικός συντελεστής εφαρμόζεται στο εξατομικευμένο παγκόσμιο καθαρό εισόδημα του Φ.Π., οι εισφορές ποικίλλουν ανάλογα με την πηγή του εισοδήματος. Η τιμή στον ανωτέρω πίνακα αντιπροσωπεύει τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή  για κέρδη: περιλαμβάνει το ανώτατο συντελεστή Φ.Ε. (45%), το CSG 7,5% και το CRDS 0,5%. Ποσοστό 1,1% των κοινωνικών εισφορών αφαιρούνται από τη βάση υπολογισμού για τον φόρο εισοδήματος Φ.Π. Για εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το CSG (8,2%)  και το CRDS, επιπλέον κοινωνικές και αλληλεγγύης εισφορές (4,5% + 0,3% και 2%) επιβάλλονται, διαμορφώνοντας τον ανώτατο συντελεστή στο 58,2%. Η  έκτακτη εισφορά που εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 250.000 ευρώ, δεν εμφανίζεται στον πίνακα.
ΚΡΟΑΤΙΑ: συμπεριλαμβάνεται πρόσθετος φόρος για το  Ζάγκρεμπ (μέγιστος συντελεστής τοπικού πρόσθετου φόρου 18%).
ΙΤΑΛΙΑ: Περιλαμβάνονται περιφερειακές και δημοτικές επιβαρύνσεις.
ΛΕΤΟΝΙΑ: Δεν περιλαμβάνεται η εισφορά αλληλεγγύης για αποδοχές που ξεπερνούν το πλαφόν για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (επιβλήθηκε από 1/1/2016). Ο συντελεστής είναι αυτός για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κάτω από το πλαφόν (10,5%)
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές λόγω κρίσης το 2011, εισφορά αλληλεγγύης για το Ταμείο Ανεργίας (από το 2002) 9% (για υψηλά εισοδήματα. Δεν συμπεριλαμβάνεται το ΙΕΒΤ (φόρος d’équilibrage budgétaire temporaire). Από 1.1.2017 νέο ποσοστό 42% για εισοδήματα άνω των 200 004 ευρώ.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Συμπεριλαμβάνεται φόρος αλληλεγγύης (2007-2009).
ΑΥΣΤΡΙΑ: 55% επί φορολογητέου εισοδήματος άνω των 1.000.000 ευρώ. Αυτό το ποσοστό είναι μόνο για τα έτη 2016-2020.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Συμπεριλαμβάνεται πρόσθετη επιβάρυνση που επιβάλλεται σε όλες τις συγκεντρωτικές κατηγορίες εσόδων (3,5% από το 2013 έως το 2016, 3,21% το 2017) και μια πρόσθετη πρόσθετη επιβάρυνση αλληλεγγύης (ανώτατο ποσοστό 5% από το 2013). [δεν περιλαμβάνεται: η ειδική τιμή του 60% που εφαρμόζεται στις “αδικαιολόγητες αυξήσεις” του προσωπικού πλούτου (άνω των 100 000 ευρώ)]
ΦΙΛΑΝΔΙΑ: Συμπεριλαμβάνονται οι φόροι γενικής κυβέρνησης συν (μέσος όρος) δημοτικών φόρων. Η διακύμανση οφείλεται στη διακύμανση των μέσων τοπικών φόρων.
ΣΟΥΗΔΙΑ: Συμπεριλαμβάνονται οι φόροι γενικής κυβέρνησης συν μέσος όρος δημοτικών φόρων. Η διακύμανση οφείλεται στη διακύμανση των μέσων τοπικών φόρων.
ΙΣΛΑΝΔΙΑ: Συμπεριλαμβάνονται επιπρόσθετες προσαυξήσεις ανάλογα με την περίπτωση και επίσης ένας μέσος όρος δημοτικών φόρων.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή 12% έως το 2015. Από το 2016, η επιβάρυνση αντικαθίσταται από τον λεγόμενο βήμα (trinnskatt), ο ανώτατος συντελεστής του οποίου είναι 14,52% το 2017 για εισόδημα άνω των 934 050 ΝΟΚ.

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ1 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1995 – 2017

Ετη Συντ.
1995 45,0
1996 45,0
1997 45,0
1998 45,0
1999 45,0
2000 45,0
2001 42,5
2002 40,0
2003 40,0
2004 40,0
2005 40,0
2006 40,0
2007 40,0
2008 40,0
2009 40,0
2010 49,0
2011 49,0
2012 49,0
2013 46,0
2014 46,0
2015 48,0
2016 48,0
2017 55,0

Πηγή συντελεστών: Eurostat


Επισημάνσεις σε ότι αφορά την Ελλάδα:

– Στους παραπάνω συντελεστές συμπεριλαμβάνεται η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης.
– Για τα έτη 2011 – 2014, ο συντελεστής κυμαίνεται από 1% έως 4%, με τον ανώτερο συντελεστή  4% να εφαρμόζεται σε ετήσιο καθαρό εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ).
– Από το 2015 οι συντελεστές άλλαξαν σε 6% για ετήσιο εισόδημα από 100.000 έως 500.000 ευρώ και 8% για εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ. Ο υπολογισμός του ανώτατου συντελεστή για τα έτη 2015 και 2016 στον ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνει εισφορά αλληλεγγύης  σε ποσοστό 6% για εισοδηματικό κλιμάκιο από 100.000 – 500.000 ευρώ.
– Από τον Μάιο του 2016 ο ανώτατος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. αυξήθηκε σε 45% και ο ανώτατος συντελεστής της εισφοράς αλληλεγγύης έγινε 10% για εισοδήματα άνω των 200.000 ευρώ. Ο υπολογισμός του ανώτατου συντελεστή για το 2017 στον ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνει 10% εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα από 200.000 ευρώ και  πάνω.

Σύγκριση ανώτατων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. μαζί με πρόσθετες επιβαρύνσεις για όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση