9 ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

/
Ημερομηνία24 Ιαν 2011
/

1. Η φοροδιαφυγή κρίνεται διαρκές αδίκημα έτσι ώστε αφενός να μην παραγράφεται αφετέρου να ξεπερνούνται οι νομικοί σκόπελοι για την κίνηση αυτόφωρης διαδικασίας. Εάν μάλιστα το συνολικό ποσό της φοροδιαφυγής ξεπερνά τα 75.000 ευρώ, τότε θα μετατρέπεται αυτομάτως από πλημμέλημα σε κακούργημα. Σημειώνεται ότι μία πρώτη αυστηροποίηση των διατάξεων για φορολογικές παραβάσεις είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Οκτώβριο και αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι αν οι νέα αυστηροποίηση θα ισχύσει αναδρομικά ή για παραβάσεις που θα διαπιστώνονται μετά την ψήφιση του νόμου.

2. Θεσπίζεται ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης των επιχειρήσεων όχι μόνο για τα αδιανέμητα αλλά και για τα διανεμόμενα κέρδη. Συγκεκριμένα μειώνεται από το 24% στο 20% ο φορολογικός συντελεστής για τα αδιανέμητα κέρδη, ενώ επιβάλλεται πρόσθετος φόρος στους δικαιούχους του μερίσματος και όχι στην εταιρεία με παρακράτηση από την επιχείρηση (20%-25%). Από την παρακράτηση θα εξαιρούνται επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ που κατέχουν πάνω από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής τους για τουλάχιστον 2 χρόνια. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά τη διαπίστωση ότι η φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών με συντελεστή 40% για όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους των μερισμάτων, που επιβλήθηκε με τον τελευταίο φορολογικό νόμο και αφορά ακόμη και στις θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων, λειτουργεί ως αντικίνητρο για τις εταιρείες να παραμείνουν στη χώρα μας τη στιγμή που γειτονικές και νεοφώτιστες στον καπιταλισμό χώρες προσφέρουν πολύ χαμηλότερους συντελεστές. Ειδικά μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα κέρδη που διανέμονται ως εισόδημα του μερισματούχου με συντελεστή 40% έχουν ήδη φορολογηθεί και στην πηγή με συντελεστή 24%, με αποτέλεσμα η συνολική φορολογική επιβάρυνση να είναι υψηλή.

3. Την επέκταση της ρύθμισης της περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων της δεκαετίας 2000-2009 και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις που κατέχουν ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ. Οι τελευταίοι είχαν εξαιρεθεί από την πρόσφατη ρύθμιση και το υπουργείο τους επεφύλασσε αυστηρούς φορολογικούς ελέγχους. Δεδομένου όμως ότι πρόκειται για περίπου 200.000 επαγγελματίες, η πλειονότητα των οποίων είναι μεγαλογιατροί, δικηγόροι και γενικά επαγγελματίες με μεγάλο τζίρο και εμφανίζονται πρόθυμοι να κλείσουν τα βιβλία τους αντί να ελεγχθούν, παράγοντες του υπουργείου κατατείνουν στην άμεση αναβίωση της περαίωσης και γι’ αυτούς. Εκτιμούν δε ότι τα έσοδα θα υπερβούν το 1 δισ. ευρώ και όσο πιο γρήγορα θεσμοθετηθεί τόσο ευκολότερα θα δικαιολογηθεί η αλλαγή πλεύσης της κυβέρνησης. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο εάν υιοθετηθεί η άποψη της αύξησης του ελάχιστου ποσού στα 1.200 ευρώ από 700 ευρώ που θα πρέπει να καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στη ρύθμιση. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα τα συνολικά έσοδα από την περαίωση προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ οι επιπλέον φόροι που έχουν βεβαιωθεί από 600.000 περίπου φορολογούμενους τα 2 δισ. ευρώ.

4. Τη δυνατότητα συμψηφισμού του ΦΠΑ που οφείλει το κράτος με τις οφειλές των επιχειρήσεων προς αυτό αλλά και την αποσύνδεση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ από την καταβολή του φόρου, με προκαταβολή ενός ποσοστού της τάξης του 40% και εξόφληση του υπολοίπου δε δύο ή τρεις δόσεις. Πρόκειται για μέτρα τόνωσης της ρευστότητας της αγοράς τα οποία θα συνοδευτούν και από μία ακόμη ρύθμιση για την υποβολή παλαιότερων δηλώσεων ΦΠΑ που δεν είχαν υποβληθεί με την καταβολή των προβλεπόμενων προσαυξήσεων.

5. Τη θέσπιση του θεσμού του οικονομικού εισαγγελέα, ο οποίος θα απασχολείται μόνιμα στο υπουργείο Οικονομικών, θα παρεμβαίνει σε σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής και θα εποπτεύει σημαντικές εκκρεμείς υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να προλαμβάνεται η παραγραφή τους.

6. Τη θέσπιση του φορο-διαμεσολαβητή για φορολογικές διαφορές άνω των 150.000 ευρώ που θα λειτουργεί εντός των εφοριών και στα πρότυπα του τραπεζικού διαμεσολαβητή. Ο θεσμός θα αποσκοπεί στο να μειωθούν οι υποθέσεις φορολογικών διαφορών ανάμεσα στους φορολογουμένους και τις φορολογικές Αρχές που καταλήγουν στα δικαστήρια και να μην καθυστερεί η είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων.

7. Την αύξηση της προκαταβολής φόρου για προσφυγή στα δικαστήρια από το 25% στο 50% έτσι ώστε να καταστεί ασύμφορη και να μην λιμνάζουν οι υποθέσεις στα δικαστήρια.

8. Τη συντεταγμένη διαγραφή ανεπίδεκτων προς είσπραξη χρεών προς το Δημόσιο, με βάση συγκεκριμένα και καθορισμένα κριτήρια.

9. Τη ριζική αναδιάρθρωση των φορολογικών μηχανισμών με την κατάργηση τουλάχιστον 100 εφοριών και τελωνείων, τη δημιουργία υπερ-εφορίας για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 30 εκατ. ευρώ αλλά και τη διατήρηση μόλις δύο διευθύνσεων που θα ασχολούνται η μεν πρώτη με θέματα διοικητικής υποστήριξη, η δε δεύτερη με θέματα φορολογικής πολιτικής. Ειδικά στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής θα ενταχθούν οι εξής διευθύνσεις: Κεφαλαίου, ΦΠΑ, ανάλυσης κινδύνου (νέα διεύθυνση), διεύθυνση επιχειρήσεων, ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος, είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών (νέα διεύθυνση), εκπαίδευσης ελεγκτών (νέα διεύθυνση), είσπραξης δημοσίων εσόδων.

ΠΗΓΗ: ΚΕΡΔΟΣ