2.000 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο νέο καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 39β

/
Ημερομηνία10 Νοέ 2014
/

Όπως  χαρακτηριστικά ανέφερε η κα Σαββαΐδου σε συνέντευξή της στην εφημερίδα “ΑΓΟΡΑ“, ο αριθμός αυτός θεωρείται ικανοποιητικός αφού ο στόχος της θέσπισης του συγκεκριμένου ειδικού καθεστώτος δεν είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων φορολογούμενων, αλλά η διευκόλυνση αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη λόγο ρευστότητας να χρησιμοποιήσουν την δυνατότητα αυτή.

Όσο για το πρόβλημα των μεταχρονολογημένων επιταγών η ΓΓΔΕ ανέφερε : “Κατά την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ λήφθηκε υπόψη η εμπορική και επιχειρηματική πρακτική, προκειμένου να μην αποθαρρύνεται η ένταξη των φορολογουμένων σε αυτό. Έτσι αναγνωρίζοντας την ευρεία χρήση στην αγορά των μεταχρονολογημένων επιταγών, προβλέψαμε κάτι που δεν ισχύει για όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στο κανονικό. Δηλαδή τη δυνατότητα να μπορούν να μειώνουν τη φορολογητέα αξία, σε περίπτωση που η μεταχρονολογημένη επιταγή δεν πληρωθεί τελικά, οπότε και ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει πίσω τον φόρο που είχε καταβάλει κατά τον χρόνο παραλαβής της.”

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση