Χρέη: Ποιοι έχουν «δεύτερη ευκαιρία» για τις 100 δόσεις

/
Ημερομηνία03 Μαρ 2016
/

Δεύτερη ευκαιρία επανένταξης στις 100 δόσεις δίνει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε όσους οφειλέτες είχαν «χάσει» τη ρύθμιση λόγω δημιουργίας άλλων ασφαλιστικών οφειλών που δεν σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές (π.χ. πρόστιμα).

Σύμφωνα με έγγραφο που έστειλε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος στα Ταμεία, «όσοι οφειλέτες έχουν απολέσει τη ρύθμιση του ν. 4321/2015, λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, και εφόσον πληρούν και τις άλλες προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, αν αυτή δεν είχε απολεσθεί». Οπως διευκρινίζεται, μετά την τροποποίηση που έγινε με το ν. 4324/2015, προβλέφθηκε η δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των ασφαλιστικών οφειλών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 1-4-2015.

Ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση ήταν η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και ως λόγος απώλειας ήταν η μη καταβολή τρεχουσών εισφορών. Με αυτά τα δεδομένα, η νέα ερμηνεία που δίνει το υπουργείο είναι ότι «η σχετική ρύθμιση δεν χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτήν, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων, καθώς τούτο αντίκειται στο γράμμα και το πνεύμα των εν λόγω διατάξεων».

Επανένταξη
Η οδηγία που δίνει το υπουργείο, με βάση τα παραπάνω, είναι ότι σε περιπτώσεις που υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές του ν. 4321/2015, οι οποίες καταβάλλονται, και έχουν προκύψει άλλες ασφαλιστικές οφειλές που δεν σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές, «οι τελευταίες δύνανται να υπαχθούν αυτοτελώς στις σχετικές πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών (ν. 4152/2013) ενώ δεν θίγονται οι λοιπές ρυθμισμένες οφειλές». Ετσι, όσοι οφειλέτες έχουν απολέσει τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, εφόσον πληρούν τις άλλες προϋποθέσεις του νόμου, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί αν αυτή δεν είχε απολεσθεί».

Οι απώλειες
Να σημειωθεί ότι μόνο 69.794 οφειλέτες του ΙΚΑ, από τους 106.986 που είχαν «μπει» τον περασμένο Ιούνιο στις 100 δόσεις, εξακολουθούν να είναι συνεπείς στις πληρωμές και να τηρούν τη ρύθμιση. Συνολικά 37.192 οφειλέτες (το 34,76% όσων αρχικά είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση) έχουν χάσει τη ρύθμιση, ενώ οι εκπρόθεσμοι αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα (μεταξύ Δεκεμβρίου ‘15 και Ιανουαρίου ‘16) στους 6.311 από 1.400.

 

Πηγή: www.imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση