Φόρος διαμονής για μη αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα

/
Ημερομηνία15 Ιούν 2016
/

Φόρος βραχυχρόνιας διαμονής θα επιβληθεί επί των τουριστικών μισθώσεων σε μη αδειοδοτημένα καταλύματα, με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

 

Στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον χώρο της οικονομίας του διαμοιρασμού ακινήτων, η οποία σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι φθάνει έως 300 εκατ. ευρώ.

 

Το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης που φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα η εφημερίδα «Καθημερινή» προβλέπει την επιβολή προστίμων 50.000 ευρώ για τις περιπτώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων –μη αδειοδοτημένων από τον ΕΟΤ– που προχωρούν σε βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις, χωρίς να ικανοποιούν έξι προϋποθέσεις.

 

Οι προϋποθέσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου, έχουν ως εξής:

 

  • O εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

 

  • Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση περισσοτέρων των 4 ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.

 

  • Το μίσθιο πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 9 τ.μ. και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.

 

  • Το ακίνητο πρέπει να έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή να έχει «διατηρηθεί» σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 

  • Η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά έτος.

 

  • Τα ακίνητα πρέπει να εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

 

Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι νόμιμες μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με ειδικό σήμα λειτουργίας.

 

Ο φόρος βραχυχρόνιας διαμονής θα επιβληθεί στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις των ακινήτων ανά διανυκτέρευση, ως ποσοστό επί της αξίας αυτής. Αυτήν την περίοδο τα υπουργεία Τουρισμού και Οικονομικών βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για τον προσδιορισμό του ποσοστού αλλά και για πιθανές μικρές αλλαγές που θα γίνουν επί του προσχεδίου. Ο φόρος θα παρακρατείται κατά τη συναλλαγή, ηλεκτρονική ή μη, από τα φυσικά πρόσωπα και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, και θα αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο και όχι αργότερα από την 16η ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους η μίσθωση ενός ακινήτου υπερβαίνει τις 90 ημέρες, ο παρακρατηθείς φόρος θα αποδίδεται σε κάθε περίπτωση, ενώ ο φόρος που αποδόθηκε δεν θα επιστρέφεται και δεν θα συμψηφίζεται. Με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων θα καθορισθούν ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου, καθώς και η διαδικασία επιβολής του. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

 

Η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου θα απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Το εισόδημα που αποκτάται θα θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Επίσης, ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής δεν θα υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Για την εφαρμογή του νέου πλαισίου θα διενεργούνται έλεγχοι από μεικτά συνεργεία που αποτελούνται από υπαλλήλους των δύο συναρμόδιων υπουργείων. Οποιαδήποτε ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί ως ενδιάμεσος στη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων θα υποχρεούται να δώσει στην αρμόδια αρχή του υπουργείου Οικονομικών κάθε αναγκαία πληροφορία για την ταυτοποίηση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή. Με κοινή απόφαση των δύο υπουργείων θα ορισθούν οι όροι συνεργασίας του ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σύμφωνα με υπολογισμούς των συναρμόδιων υπουργείων, από τη φορολόγηση της συγκεκριμένης αγοράς τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου τα επόμενα χρόνια μπορεί να ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

 

 

Πηγή: www.kathimerini.gr

Αφήστε μια απάντηση