Φορολογικό Πανόραμα από την Ε.Φ.Ε.Ε. Λάρισας

/
Ημερομηνία03 Μαΐ 2017
/

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) διοργανώνει  Φορολογικό Πανόραμα  Σάββατο 6 Μαΐου 2017 και ώρα 09:30 έως 19:30 με την εξής θεματολογία:

Α  ΕΝΟΤΗΤΑ 10:00-11:50
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και θέματα Νομικών προσώπων -Υποβολή δηλώσεων Ε1 φορολογικού έτους 2016 (βασικές αλλαγές νέοι κωδικοί κλπ) -Ανείσπρακτα Ενοίκια -Φορολογία Μερισμάτων, Αμοιβές μελών εταιριών (ΑΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΟΕ ΕΕ )-Χρόνος απόκτησης εισοδήματος -Παροχές σε είδος, Συμπλήρωση πινάκα Κ Ε3-Φορολογικη αναγνώριση της μεταφοράς ζημιών-Ανάλωση κεφαλαίου Προσαύξηση περιουσίας.

Β΄ ENOTHTA 12:10-14:00
Ποιοι υποχρεούνται εφαρμόσουν και ποιοι απαλλάσσονται από τα ΕΛΠ – Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα εργασιών τέλους χρήσεως – Φορολογική αναμόρφωση δαπανών-Πρακτικές εφαρμογές, Κλείσιμο, Ισοζύγιο, Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ΑΕ.ΕΠΕ,ΙΚΕ – Προσάρτημα-Διαδικασίες εγκρίσεων και ανάρτησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ – Χρόνος διαφύλαξης , παραγραφή, δικαίωμα  ελέγχου.

Γ΄ ENOTHTA 15:00-16:50
Φορολογία αγροτών-αγροτικές επιδοτήσεις, ενισχύσεις – Ασφαλιστικό αγροτών – Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα – Φορολόγηση  εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης φυσικών και νομικών προσώπων – Φορολογική Κατοικία

Δ΄ ENOTHTA 17:10-19:30
Αδήλωτα εισοδήματα( Ν.4446/2016) – Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρων – Υποβολή ανακριβούς δήλωσης – Μη καταβολή παρακρατούμενων φόρων – Πρόστιμα για παραβάσεις ΦΠΑ – Κίνδυνοι από τη μεταφορά της έδρας αυτοαπασχολουμένων και εταιρειών σε κράτη που παρέχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς – Υπόχρεοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και Υποβολή “Συνοπτικού Πίνακα”.

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι:
H Επιστημονική Ομάδα του ΤΑΧHEAVEN
Γραβιάς Κων/νος
Νιφορόπουλος Κων/νος
Κουλογιάννης Κων/νος
Καρποδίνης Δημήτριος
Ντρούκας Κων/νος

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI PALACE ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ e-mail: info@efeel.gr

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 6947-995019,  6944-244102, 6947264684

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση