Φορολογικές Δηλώσεις 2016 : Απαιτούμενα δικαιολογητικά πελατών

/
Ημερομηνία08 Απρ 2016
/

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • Βεβαίωση εισοδημάτων (μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, βεβαιώσεις μερισμάτων ΑΕ, αμοιβές ΔΣ, κλπ) στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται αυτόματα στο taxisnet.
  • Δικαιολογητικά για αγορές όπως: (αυτοκίνητα, σκάφη, λοιπά οχήματα, αγορές επιχειρήσεων-χρεογράφων-εταιρικών μεριδίων), συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, αγορά ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, δωρεές-γονικές παροχές.
  • Δικαιολογητικά για τυχόν μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας (αντίγραφο συμβολαίου, φόρος μεταβίβασης), καθώς και τίτλων (π.χ.: μετοχών ανωνύμων εταιρειών)
  • Δαπάνες για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων και δασκάλους
  • Βεβαιώσεις αποπληρωμής τραπεζικών δανείων
  • Βεβαιώσεις τόκων καταθέσεων (εσωτερικού και εξωτερικού)
  • Κατάσταση Εισοδημάτων από ενοίκια (ακριβή ποσά, στοιχεία ενοικιαστών – ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμοί παροχής ρεύματος) (έντυπο Ε2)
  • Δικαιολογητικά από δαπάνες: έξοδα ιατρικής-νοσοκομειακής περίθαλψης, δωρεές χρηματικών ποσών, ποσά ενοικίων για κύρια κατοικία-για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν.

 

*Παραπάνω αναφέρονται τα συνηθέστερα δικαιολογητικά. Για οτιδήποτε άλλο μπόρει να εξεταστεί ανά περίπτωση.

 

 

Πηγή: www.forologikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση