Φοροεκπτώσεις μόνο σε επιχειρήσεις που ζημιώθηκαν από το PSI

/
Ημερομηνία12 Ιούλ 2013
/

Φρούδες αποδείχθηκαν για άλλη μια φορά οι ελπίδες για αποζημίωση των ομολογιούχων που οι αποταμιεύσεις τους «κουρεύτηκαν» μέσω του «κουρέματος» των ελληνικών ομολόγων. Στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) αποζημίωση μέσω φορολογικής ελάφρυνσης προβλέπεται μόνο για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή κυρίως τις τράπεζες και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που κατείχαν ομόλογα που κουρεύτηκαν. Το μόνο “δώρο” που περιλαμβάνει ο νέος ΚΦΕ για τους ομολογιούχους φυσικά πρόσωπα είναι η απαλλαγή τους από το φόρο υπεραξίας στην περίπτωση που τα νέα ομόλογα που έλαβαν μετά το κούρεμα τους αποδώσουν κεφαλαιακά κέρδη. Ας δούμε όμως όλα τα παραπάνω αναλυτικά.

Στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 27 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπεται ότι οι ζημιές που κατέγραψαν τα νομικά πρόσωπα (π.χ. επιχειρήσεις, τράπεζες) από το πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάταξης του ελληνικού χρέους μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα κέρδη τους. Η έκπτωση των ζημιών αυτών από τα ακαθάριστα έσοδά τους μπορεί να γίνει σε 30 ετήσιες δόσεις. Για παράδειγμα, μια τράπεζα η οποία από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων κατέγραψες ζημιές 3 δισ. ευρώ μπορεί κάθε χρόνο να αφαιρεί από τα ακαθάριστα έσοδά της το 1/30 αυτών των ζημιών, δηλαδή 100 εκατ. ευρώ. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει στο νέο ΚΦΕ για τα φυσικά πρόσωπα που ζημιώθηκαν από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς τους έχουν δοθεί υποσχέσεις για φορολογικού άλλου τύπου αποζημιώσεις.

Ο νέος ΚΦΕ εισάγει για πρώτη φορά το φόρο υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων (άρθρο 42). Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί της υπεραξίας που καταγράφουν τα φυσικά πρόσωπα από την πώληση τίτλων, όπως είναι οι μετοχές, τα κρατικά ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ο φόρος επιβάλλεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα, ενώ τα κέρδη από αγοραπωλησίες ομολόγων τίτλων που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα, όπως είναι οι επιχειρήσεις, φορολογούνται ως κέρδη τους. Το νέο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση της υπεραξίας από αγοραπωλησίες τίτλων προβλέπει και το ενδεχόμενο ζημιών.

Στην περίπτωση ζημιών τότε αυτές μεταφέρονται επ? αόριστον στο μέλλον και μπορούν να συμψηφιστούν μόνο με μελλοντικές υπεραξίες από αγοραπωλησίες τίτλων που θα πραγματοποιηθούν από φυσικά πρόσωπα.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο του νέου ΚΦΕ προβλέπεται και η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας τίτλων των κεφαλαιακών κερδών που καταγράφουν φυσικά πρόσωπα από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος απομείωσης του ελληνικού χρέους.

Πηγή : Capital

Αφήστε μια απάντηση