Υπ. Οικ.: Αυτά είναι τα αναλυτικά στοιχεία εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

/
Ημερομηνία29 Αυγ 2016
/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

10180 Αθήνα

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tηλ.:  210-3332644

e-mail: press@minfin.gr

 

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

 

Δελτίο Τύπου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ TAXIS ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ 2016

 

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2016 και άρχισε σήμερα στο TAXIS η ανάρτηση των σημειωμάτων. Η πραγματική εικόνα αποδομεί και το τελευταίο ψήγμα φημολογίας που έχει καλλιεργηθεί έως τώρα. Τα (συνοπτικά) δεδομένα του φόρου (όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της ΓΓΔΕ)  έχουν ως εξής:

 

  1. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φυσικών προσώπων, δηλαδή το 38,5% (2.463.586) θα πληρώσει για το 2016,  λιγότερο ΕΝΦΙΑ από το 2015, ειδικά σε περιοχές με χαμηλές αξίες ακινήτων.

 

  1. Το 26% (1.667.901) των φυσικών προσώπων θα πληρώσει το ίδιο με το 2015.

 

  1. Το 25% (1.573.281) των φυσικών προσώπων θα πληρώσει αυξημένο ΕΝΦΙΑ έως 10,00€.

 

  1. Το 6,7% (429.000) των φυσικών προσώπων θα πληρώσει αυξημένο ΕΝΦΙΑ μέχρι 50,00€

 

  1. Το 4,25% των φυσικών προσώπων θα πληρώσουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα:
  • 261.870 φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν επιπλέον από 50€ – 1.000 €.
  • 10.133 φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν επιπλέον, πάνω από 1.000 €.

 

  1. Το 14% από τα 7.369.412 φυσικά πρόσωπα , δεν θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ διότι οι εκκαθαρίσεις τους είναι κάτω από 1 ευρώ.

 

Τα δεδομένα αυτά τεκμηριώνουν τις προσπάθειες που έγιναν, για την όσο το δυνατό πιο δίκαιη και αναλογική κατανομή του φόρου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος είσπραξης 2,65 δις που προέβλεπε ο Ν.4336/2015 νόμος ο οποίος υπερψηφίστηκε από 221 βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.

 
Γ.Γ.Δ.Ε./Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ./Δ.ΗΛΕ.Δ.

 

29/8/2016

 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ (φόρος > 1 ευρώ)   ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
  ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ   ΠΛΗΘΟΣ
Φ.Π. 6.313.243 2.712.705.737,00   7.369.412
Ν.Π 49.946 466.834.283,76   55.244
         
ΣΥΝΟΛΑ 6.363.189 3.179.540.020,76   7.424.656
         
* Για την εξαγωγή συγκριτικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν οι κοινοί Α.Φ.Μ. μεταξύ των δύο ετών και όσοι από αυτούς έχουν τουλάχιστον ένα (1) δικαίωμα σε κάποιο από τα έτη 2015, 2016.


* Η αύξηση / μείωση του φόρου είναι πιθανόν να οφείλεται και σε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης (όπως αγορά / πώληση ακινήτου).

         
Φ.Π. ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2015 & 2016
(χωρίς τις απαλλαγές)
 
38,5 % ΕΝΦΙΑ 2016<ΕΝΦΙΑ 2015 2.463.586 6.405.771 Φ.Π.
26,0 % ΕΝΦΙΑ 2016=ΕΝΦΙΑ 2015 1.667.901
35,5 % ΕΝΦΙΑ 2016>ΕΝΦΙΑ 2015 2.274.284
         
α/α από έως πλήθος %
0 0,00 0,00 1.667.901 26,04
1 0,01 10,00 1.573.281 24,56
2 10,01 50,00 429.000 6,70
3 50,01 1.000,00 261.870 4,09
4 1.000,01 10.133 0,16
         
         
Ν.Π. ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2015 & 2016
(χωρίς τις απαλλαγές)
 
28,5 % ΕΝΦΙΑ 2016<ΕΝΦΙΑ 2015 15.133 53.085 Ν.Π.
6,8 % ΕΝΦΙΑ 2016=ΕΝΦΙΑ 2015 3.595
64,7 % ΕΝΦΙΑ 2016>ΕΝΦΙΑ 2015 34.357
         
α/α από έως πλήθος %
0 0,00 0,00 3.595 6,77
1 0,01 10,00 4.448 8,38
2 10,01 50,00 5.754 10,84
3 50,01 1.000,00 17.267 32,53
4 1.000,01 6.888 12,98

 

Οι απαλλαγές / μειώσεις άρθρου 7 ν.4223/2013, ανέρχονται σε 88.494.950,66 €.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση