Υποχρεωτική η αναγραφή των αριθμών παροχής όλων των ακινήτων στο Ε9 του 2013

/
Ημερομηνία02 Αυγ 2013
/

Σύμφωνα με την “ΠΟΛ.1175/10.7.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2013 και διαδικασία υποβολής της” είναι υποχρεωτική η αναγραφή των αριθμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, για ΟΛΑ τα ακίνητα εφόσον αυτά από την 1η Ιανουαρίου 2013 ήταν ηλεκτροδοτούμενα ή είναι ηλεκτροδοτούμενα κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Επίσης στην δήλωση αναγράφεται α) η επιφάνεια των κατοικιών – μονοκατοικιών, αποθηκών, γεωργικών κτισμάτων επαγγελματικών στεγών ή άλλων ειδικών κτηρίων που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίου καθώς και το σύνολο της επιφανείας τους.

β) το μήκος της πρόσοψης ή το άθροισμα των προσόψεων της επαγγελματικής στέγης ή του οικοπέδου.

Επίσης  Στις «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» της δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται:

i. Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υποχρέου, ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου.

ii. Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομιαίων ακινήτων αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. ή η ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος καθώς και η ημερομηνία θανάτου αυτού.

iii. Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του έτους 2012, αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.

Υπενθυμίζουμε τέλος στους συναδέλφους ότι η υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 για το 2012 (ακίνητα που υπάρχουν την 1.1.2013) είναι υποχρεωτική για όλα τα νομικά πρόσωπα.
Επίσης, στην συγκεκριμένη δήλωση θα πρέπει να δηλωθούν εξ αρχής όλα τα ακίνητα του κάθε νομικού προσώπου, όπως ρητώς προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 μετά την τροποποίηση του με τον νόμο 4110/2013.

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση