Τράπεζες: Βαρείς όρους θα έχουν τα CoCos

/
Ημερομηνία03 Νοέ 2015
/

Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει την έκδοση από τις τράπεζες υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (Contingent Convertible –CoCos) οι οποίες έχουν τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά, ώστε να προσμετρούνται στο Common Equity Tier I ( CET I):

 

– δεν θα έχουν προκαθορισμένη λήξη

 

– θα μετατρέπονται αυτόματα σε μετοχές, εφόσον ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θα λειτουργεί ως δείκτης αναφοράς (σ.σ πιθανότατα ο CET I) υποχωρήσει κάτω από προκαθορισμένα ελάχιστα επίπεδα.

 

– θα αποφέρουν για το ΤΧΣ ετήσιο επιτόκιο 8% για τα πρώτα επτά χρόνια από την έκδοσή τους. Αν δεν αποπληρωθούν στην επταετία προβλέπεται πέναλτι καθώς επιβάλλεται επιτόκιο αναπροσαρμογής που προκύπτει από το άθροισμα του επταετούς επιτοκίου mid swap και τη διαφορά μεταξύ του αρχικού επιτοκίου και του επταετούς επιτοκίου Mid- Swap κατά την ημερομηνία έκδοσης. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος ετησίως, εφόσον οι τράπεζες εμφανίζουν επαναλαμβανόμενα κέρδη.

 

– Τα CoCos θα μετατρέπονται αυτόματα σε κοινές μετοχές εάν για οποιονδήποτε λόγο η τράπεζα δεν καταβάλει το σύνολο ή μέρος του τόκου σε δύο ημερομηνίες καταβολής που δεν είναι αναγκαίο να είναι συνεχόμενες.

 

Τα CoCos θα εκδίδονται μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης κάθε τράπεζας πριν ή μετά την ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου και θα καλύπτονται από το ΤΧΣ εφόσον βέβαια μια τράπεζα συγκεντρώσει τα ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια από ιδιώτες (βασικό σενάριο και AQR) όχι όμως το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών. Η κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία 100 χιλ ευρώ.

 

Τα «έξυπνα» CoCos, όπως αποκαλούνται στην αγορά, έχουν τέτοιους όρους που να λειτουργούν ως μοχλός πίεσης ή επιβράβευσης για τις διοικήσεις των τραπεζών και τους ιδιώτες μετόχους.

 

Αν χρειασθεί να μετατραπούν σε μετοχές, εκδίδονται κοινές μετοχές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται διαιρώντας το 116% της ονομαστικής αξίας των ανεξόφλητων ομολογιών με την τιμή μετατροπής. Η μετατροπή δε πρέπει να επέλθει εντός μηνός από την έλευση του γεγονότος που την προκαλεί (π. χ πτώση του CET I κάτω από το ελάχιστα αποδεκτό από τον επόπτη επίπεδο).

 

Πηγή : www.euro2day.gr

Αφήστε μια απάντηση