Το πλαφόν για τον υπολογισμό των εισφορών προς το ΕΤΕΑ εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης

/
Ημερομηνία07 Νοέ 2016
/

Σε συνέχεια της αρ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30-6-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, σχετικά με τις ρυθμίσεις του άρθρου 97 του Ν.4387/2016 και τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, εκδόθηκε η Αριθ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.43434/Δ15.734 εγκύκλιος με την οποία διευκρινίζεται ότι:

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών που διαμορφώνεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017, εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.

Κατ’ αναλογία των ανωτέρω, με δεδομένο ότι από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν. 4387/2016, σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1-1-1993 γίνεται ρητή παραπομπή στην κοινοποιούμενη διάταξη (άρθρο 38) για τον προσδιορισμό των ασφαλιστέων αποδοχών, το προαναφερόμενο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προς το ΕΤΕΑ από 1-1-2017 ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΤΕΑ, αφενός των αυτοαπασχολουμένων και αφετέρου των μισθωτών του Δημοσίου, οι οποίοι από 1-1-2017 υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ, θα ακολουθήσουν σχετικές εγκύκλιοι, μετά την έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων από το υπουργείο Εργασίας για το άρθρο 39 (εισφορές αυτοαπασχολουμένων – ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ και βάση υπολογισμού τους) και από το ΓΛΚ αντίστοιχα για το άρθρο 5 (εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και βάση υπολογισμού τους ).

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση