Το νέο έντυπο Ν του 2016 και οι διαφορές σε σχέση με το αντίστοιχο έντυπο του 2015

/
Ημερομηνία08 Μαρ 2017
/

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό είναι οι ακόλουθες:

► Στην πρώτη σελίδα κάτω από το φορολογητέο αποτέλεσμα προστέθηκαν 2 κωδικοί 995 και 996, επίσης προστέθηκαν 2 περιπτώσεις με κωδικούς 655 (υποβολή δήλωσης για ειπρατ. μερίσματα πριν την συμπλήρωση 24 μηνών (παρ 1 άρθρου 48 ν.4172/2013) και 656 (κατάθεση εγγυητικής επιστολής (παρ 3 άρθρου 48 ν. 4172/2013.

► Στον πίνακα εκκαθάρισης φόρου τελών (1η σελίδα) διαγράφηκε ο κωδικός 523

► Στον πίνακα της φορολογικής αναμόρφωσης (2η Σελίδα) διαγράφηκε ο κωδικός 456

► Στον ίδιο πίνακα διαγράφηκε ο κωδικός 464

► Στον ίδιο πίνακα προστέθηκε νέος κωδικός 475

► Στην τρίτη σελίδα, στον πίνακα με την αφαίρεση αφορολόγητων αποθεματικών προστέθηκε ο κωδικός 053

► Στην 5η σελίδα και συγκεκριμένα στον πίνακα 3Α4 (εισόδημα από ακίνητη περιουσία), προστέθηκε ο κωδικός 209.

Πηγή:www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση