Το μέλλον και ο εκσυγχρονισμός του Φ.Π.Α. στην Ε.Ε.

/
Ημερομηνία25 Φεβ 2016
/

Το Σώμα των Επιτρόπων στην ΕΕ πραγματοποίησε χθες μια συζήτηση  σχετικά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν στο Ευρωπαϊκό ΦΠΑ. Η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης για το θέμα αυτό το Μάρτιο.

Το σύστημα του ΦΠΑ χρειάζεται μεταρρύθμιση: το «χάσμα ΦΠΑ», που είναι η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και τον ΦΠΑ που πράγματι εισπράχθηκε στα κράτη μέλη, ήταν σχεδόν 170 δις € το 2013.

Η διασυνοριακή απάτη εκτιμάται ότι κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση απώλεια εσόδων από το ΦΠΑ περίπου 50 δις € ετησίως.  Παράλληλα, το ισχύον σύστημα ΦΠΑ παραμένει κατακερματισμένη και δημιουργεί σημαντικό διοικητικό κόστος, ιδίως για τις μικρομεσαίες άλλα και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τέλος, το σύστημα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να αντικατοπτρίζει καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογική πρόοδο στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση