Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. και τα αναπάντητα ερωτήματα

/
Ημερομηνία25 Σεπ 2015
/

Επιμέλεια

 

Επιστημονική ομάδα Taxheaven

 

Επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά στο θέμα της υποβολής του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., γιατί όσο περνάει ο χρόνος διαφαίνεται ότι η διαδικασία αυτή έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται να προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Είναι σύνηθες άλλωστε το φαινόμενο στη χώρα μας διάφοροι φορείς ή υπουργεία να σκαρφίζονται τρόπους για να εισπράττουν περισσότερα χρήματα από τις επιχειρήσεις που ταλανίζονται εδώ και χρόνια από την οικονομική κρίση. Η αφαίμαξη αυτή ολοένα και μεγαλώνει και ταυτόχρονα το Δημόσιο με διάφορα τερτίπια συντηρεί και ενισχύει το νοσηρό φαινόμενο της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας που σε συνδυασμό με το ασταθές φορολογικό πλαίσιο κονιορτοποιούν τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

 

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, η με την εν λόγω διάταξη του άρθρου 5 της κ.υ.α. 79752/30.12.2014, ορίζονται τα ελάχιστα ετησίως καταχωριζόμενα στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. Συγκεκριμένα, οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν στην εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων νομικών και φυσικών προσώπων, έχουν ήδη οριστεί με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ1-884 οικ./19.4.2012.

 

Όμως, εκτός από τα παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στοιχείο στο Γ.Ε.ΜΗ. για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών. Συνεπώς, η υποχρέωση αυτή αφορά στις Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ. και τις ατομικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ δεν αφορά σε Ανώνυμες Εταιρίες, σε Ε.Π.Ε. και σε Ι.Κ.Ε. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της δήλωσης και όχι βέβαια από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων.

 

Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αρκετοί υπόχρεοι είναι ήδη εκπρόθεσμοι ως προς την υποχρέωση αυτή, ενώ από το Γ.Ε.ΜΗ. διαρρέεται η πληροφορία ότι δεν θα επιβληθούν πρόστιμα τουλάχιστον μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα.

Στο θέμα είχαμε αναφερθεί και σε πρόσφατο άρθρο μας με τίτλο “Αποδεικτικό υποβολής φορολογικών δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. – Να καταργηθεί άμεσα η υποχρέωση υποβολής”, μέσω του οποίου παραθέσαμε τους λόγους για τους οποίους το μέτρο αυτό πρέπει να καταργηθεί. Όμως, όσο προχωράει η διαδικασία τόσα περισσότερα και εύλογα ερωτήματα γεννώνται:

 

– Γιατί οι υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. δεν ξεκαθαρίζουν ποιοι επιχειρηματίες αποκτούν την εμπορική ιδιότητα και κατά συνέπεια είναι υπόχρεοι για την εγγραφή στην υπηρεσία τους και απλά αρέσκονται στον να απαντούν αποσπασματικά σε ερωτήματα των ενδιαφερομένων [βλ. σχετ. αποφάσεις Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 47/15.2.2015 – Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 282/10.6.2015 – Αριθμ. πρωτ.: Κ2 – 7319/20.12.2013];

 

– Γιατί οι υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜH. δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εγγραφή των υπόχρεων ατομικών επιχειρήσεων -όπως έκαναν σχετικά με τα νομικά πρόσωπα-, με συνέπεια οι υπόχρεοι να πρέπει εκτός από το αποδεικτικό να επιβαρύνονται και με την εγγραφή τους μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να υποβάλλουν το αποδεικτικό δήλωσης, με το ανάλογο κόστος φυσικά;

 

– Γιατί οι υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. δεν δημοσιεύουν ποια είναι τα σχετικά πρόστιμα έτσι ώστε οι υπόχρεοι να γνωρίζουν τις ενδεχόμενες επιβαρύνσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποβολή του αποδεικτικού;

 

– Πως θα μπορέσει το Γ.Ε.ΜΗ. να βρει και να καταλογίσει το πρόστιμο στις ατομικές επιχειρήσεις που δεν θα απογραφούν και κατά συνέπεια δεν θα υποβάλλουν και το αποδεικτικό που ορίζεται από την απόφαση   79752/30.12.2014;

 

– Οι υπάλληλοι του Γ.ΕΜ.Η. σε διάφορες συζητήσεις με εκπροσώπους του κλάδου μας, καθώς και άλλων επαγγελματικών ομάδων, διατείνονται ότι χρειάζονται τα αποδεικτικά υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για να διαπιστώσουν ποιες επιχειρήσεις είναι ενεργές. Γιατί λοιπόν εφόσον ο λόγος είναι πράγματι αυτός δεν στέλνουν τη λίστα με τα Α.Φ.Μ. στη Γ.Γ.Δ.Ε. έτσι ώστε η τελευταία να επιβεβαιώσει -μέσα σε ελάχιστο χρόνο- ποια από αυτά είναι ενεργά ή ποια έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών;

 

– Γιατί δεν υπάρχει κανένας συντονισμός μεταξύ των εκάστοτε υπηρεσιών και η κάθε υπηρεσία ρίχνει το μπαλάκι στο φορολογούμενο πολίτη για να βγάλει -με το αζημίωτο πάντα- το φίδι από την τρύπα;

 

– Γιατί θα πρέπει μέσα σε αυτό το αυστηρό χρονοδιάγραμμα να ταλαιπωρούνται χιλιάδες επιχειρήσεις για κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αυτόματα με τη συνδρομή της Γ.Γ.Δ.Ε. και μάλιστα χωρίς το φόβο διαρροής προσωπικών δεδομένων, όπως φοβούνται τα στελέχη του Γ.Ε.ΜΗ.;

 

– Γιατί σε μια περίοδο που ολόκληρος ο κλάδος δεν έχει ακόμα ηρεμήσει από την περιπέτεια (όπως εξελίχθηκε) της υποβολής των δηλώσεων κι ενώ έχει μπροστά του αρκετές ακόμα υποχρεώσεις τις οποίες διάφορα υπουργεία κατά καιρούς έχουν “φορτώσει” στις πλάτες του (βλέπε καταστάσεις ΣΕΠΕ -Μ.Υ.Φ., Εν.Φ.Ι.Α., προετοιμασία για κλείσιμο ισολογισμών με βάση ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, και άλλες που δεν χρειάζεται να απαριθμήσουμε), θα πρέπει να φορτωθεί κι αυτή την ανούσια υποχρέωση χάνοντας άπειρες εργατοώρες, μόνο και μόνο για να γνωρίζει το Γ.Ε.ΜΗ. εάν ορισμένες επιχειρήσεις είναι ενεργές;

 

Είναι τουλάχιστον αστείο να νομίζουν όσοι σκαρφίστηκαν αυτή την υποχρέωση ότι θα καλύψουν το αληθινό κίνητρο που είχαν -σχετικά με την υποχρέωση αυτή- και φυσικά δεν είναι άλλο από τον καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα της. Η υποκρισία ορισμένων καρακλοκένταυρων είναι χαρακτηριστική και εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους σε κάθε έκφανση της επαγγελματικής ζωής των πολιτών και όχι μόνο. Όμως, είναι καιρός να πάψουμε να δεχόμαστε όσα προσπαθούν να μας επιβάλλουν και ειδικότερα όταν πρόκειται για τέτοια ανούσια και καθαρά εισπρακτικά μέτρα που συνάμα αποδεικνύουν την ασυνεννοησία που βασιλεύει στον κρατικό μηχανισμό. Είναι καιρός να καταλάβουν οι υπεύθυνοι ότι αν θέλουν οποιαδήποτε στοιχεία να βρουν εκείνοι τους τρόπους να τα αντλούν από τις άλλες υπηρεσίες και να μην επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες με τέτοιες υποχρεώσεις.

 

Η κατάργηση της σχετικής υποχρέωσης είναι μονόδρομος και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η υπομονή και η ανοχή όλων μας έχει και κάποια όρια.

 

 

Σημείωση: Παραθέτουμε τέλος την σχετική με το θέμα, ενημέρωση της Διαδικτυακής Ομάδας Παρέμβασης Λογιστών Φοροτεχνικών, μετά από την συνάντηση που είχαν ορισμένα μέλη της με επιστημονικούς συμβούλους του bussiness portal του ΓΕΜΗ.

 

“Σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00, μέλη της διαδικτυακής ομάδας παρέμβασης, έπειτα από καθορισμένο ραντεβού, συναντήθηκαμε στα γραφεία της ΚΕΕ- Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων-για να συζητηθεί το βασικό θέμα:

 

ΓΕΜΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Συνομιλητές μας από μέρους της ΚΕΕ ήταν οι Ειδικοί Επιστημονικοί Σύμβουλοι του τεχνικού τμήματος κα. Αναστασία Ξαρχά και κ. Γεώργιος Σουρμελής.Επισημαίνουμε ότι, οι συγκεκριμένοι δέχτηκαν να μας ακούσουν και να μας συμβουλεύσουν, παρότι το αντικείμενο τους είναι η τεχνική πλευρά του business portal .

 

Η συζήτηση βασίστηκε στο φλέγον θέμα της σχετικής υπουργικής απόφασης για ενημέρωση του ΓΕΜΗ με τον αριθμό της φορολογικής δήλωσης των επιχειρήσεων. Από την πλευρά μας τέθηκαν ερωτήματα, προβληματισμοί και προτάσεις.

 

Στην ερώτησή μας, ποιος είναι ο λόγος που ζητούνται αυτά τα στοιχεία, δεν μας δόθηκε καμία συγκεκριμένη απάντηση και με δεδομένο ότι η ΓΓΔΕ τους “έκλεισε” την πόρτα δε μας εξήγησαν ούτε με ποιον τρόπο θα επιβεβαιώνουν ότι τα στοιχεία αυτά είναι σωστά. Για περισσότερες εξηγήσεις μας παρέπεμψαν στους υπουργούς.

 

Μας διαβεβαίωσαν ότι δεν τίθεται θέμα παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, που ήταν και μια απο τις βασικές μας ενστάσεις, γιατί στα θέματα Επιμελητηρίων, πάντα ζητούν τη συνδρομή της Αρχής Προστασίας για να είναι εξασφαλισμένοι.

 

Επισημάναμε την πολύ κακή ενημέρωση των επιμελητηρίων προς τα μέλη τους, και ζητήσαμε τη δημιουργία θέσης μέσα στα επιμελητήρια για την παράδοση των παραπάνω εγγράφων από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, για να καταλάβουν και οι ίδιοι τη διαδικασία, καθώς οι επιχειρηματίες είναι στην ουσία οι ίδιοι υπόχρεοι για τη διαδικασία αυτή. Αυτό απορρίφθηκε , καθώς θεώρησαν ότι οπισθοδρομεί τις διαδικασίες ηλεκτρονικοποίησης των επιχειρήσεων.

 

Ζητήσαμε τουλάχιστον την προαιρετική υλοποίηση της απόφασης αυτής, και κατ΄επέκταση και την τροποποίησή της με πιο ξεκάθαρες παραμέτρους.

 

Από μέρους τους μας είπαν ότι δεν είναι οι αρμόδιοι ούτε να αποσύρουν , ούτε να τροποποιήσουν μια υπουργική απόφαση, αλλά μας προέτρεψαν να κάνουμε μια επίσημη επιστολή με όλες τις παραπάνω θέσεις και προτάσεις της ομάδας και κατάθεσή της στους ίδιους, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στα επιμέρους επιμελητήρια, αδυνατώντας ως ένα βαθμό να αντιληφθούν γιατί ως λογιστές διαμαρτυρόμαστε, αφού είναι υποχρέωση των επιχειρηματιών.

 

Μας διαβεβαίωσαν ότι δεν προβλέπεται να μπουν πρόστιμα, αλλά σίγουρα όποιος δεν πληρώσει τα τέλη ΓΕΜΗ θα βεβαιωθούν ως χρέη στο ΑΦΜ του έπειτα από κάποιο εύλογο διάστημα.Μας καθησύχασαν ότι δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός του διμήνου, μετά την υποβολή της δήλωσης.

 

Αν μας επιτρέπεται να εκθέσουμε το συμπέρασμα μας από αυτή τη συνάντηση είναι ότι, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, ως ψηφοφόροι και στην τελική , σαν “πελάτες” των επιμελητηρίων, μπορούν να ασκήσουν μεγαλύτερο μοχλό πίεσης από εμάς.Αν διαμαρτυρηθούμε μόνο ως λογιστές, διαπιστώσαμε ότι μας αντιλαμβάνονται συντεχνιακά και μάλλον χάνουμε το δίκιο μας.”

 

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση