ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ

/
Ημερομηνία25 Οκτ 2011
/

Άρθρα
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ

• Τι ίσχυε και τι θα ισχύσει με βάση το νέο καθεστώς.
• Ένας χρηστικός οδηγός για το πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα στο 2011 και ποιες εκπτώσεις μπορούμε να αξιοποιήσουμε.

Του φοροτεχνικού Γιώργου Χριστόπουλου, εκπροσώπου τύπου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α

Η μείωση του αφορολόγητου και των φοροαπαλλαγών μειώνει σημαντικά το εισόδημα σε χιλιάδες φορολογούμενους.

Και τούτο γιατί αφενός το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, για το 2011 μειώθηκε με το μεσοπρόθεσμο στα 8.000 ευρώ, και τώρα στις 5.000 ευρώ, αφετέρου όλες οι φοροαπαλλαγές θα εκπίπτουν πλέον μόνο από το φόρο και το ποσοστό από 20% γίνεται 10%.

Έτσι καταργείται εντελώς το άρθρο 8 του Κ.Φ.Ε. που όριζε την έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου.

Ειδικότερα, η δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά που αφαιρούσαν οι ανάπηροι από το εισόδημα τους, καταργείται και αντί αυτής της απαλλαγής θα έχουν τώρα πρόσθετο αφορολόγητο ποσό 2.000 ευρώ.

Οι νέοι ηλικίας έως και 30 ετών, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, καθώς και τα άτομα με εδικές ανάγκες θα έχουν αφορολόγητο ποσό 9.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το αφορολόγητο των 9.000 ευρώ, σύμφωνα με την τροπολογία που κατετέθη κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου, θα ισχύει εφόσον το εισόδημα είναι κάτω από 9.000 ευρώ και με την επιφύλαξη ότι σε κάθε  περίπτωση, το καθαρό ποσό δεν μπορεί μετά και τη φορολόγηση να είναι κατώτερο των 9.000 ευρώ.

Για παράδειγμα: ένας συνταξιούχος με εισόδημα 9.500 ευρώ χάνει το αφορολόγητο όριο των 9.000 ευρώ. Ο εν λόγω συνταξιούχος θα έχει αφορολόγητο 5.000 ευρώ όπως και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι και θα πληρώσει φόρο 450 ευρώ. Ενας άλλος συνταξιούχος με εισόδημα ύψους 9.400 ευρώ θα συνεχίσει να έχει το αφορολόγητο όριο των 9.000 ευρώ. Και αυτό διότι εάν φορολογηθεί με συντελεστή 10% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 5.000 ευρώ (δηλαδή τα 4.400 ευρώ με συντελεστή 10% οδηγούν σε φόρο 440 ευρώ) «πέφτουν» τα καθαρά του εισοδήματα κάτω από τα 9.000 ευρώ.

Καθιερώνεται νέα προοδευτική κλίμακα με δύο λιγότερα κλιμάκια και με ορισμό του αφορολόγητου ορίου τις 5.000 ευρώ.

Περαιτέρω, το αφορολόγητο αυτό ποσό του πρώτου κλιμακίου αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί από τα δύο πρώτα και κατά 3.000 για κάθε επόμενο.
 
Συνεπώς σε σχέση με το 2010, μειώνεται δραστικά το πρόσθετο αφορολόγητο ποσό για τους φορολογούμενους που έχουν παιδιά. Συγκεκριμένα με τρία παιδιά και από 20.500 ευρώ γίνεται 12.000 ευρώ (5.000+2.000+2.000+3.000), που σημαίνει ότι για το εισόδημα αυτό 20.500 ευρώ, ο τρίτεκνος, ενώ πέρυσι είχε μηδενικό φόρο, για το 2011 καλείται να πληρώσει 2.595 ευρώ !

Η νέα κλίμακα έχει ως εξής:

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο Σύνολο
Εισοδήματος Συντελεστής Κλιμακίου Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ)
5.000 0 0 5.000 0
7.000 10 700 12.000 700
4.000 18 720 16.000 1.420
10.000 25 2.500 26.000 3.920
14.000 35 4.900 40.000 8.820
20.000 38 7.600 60.000 16.420
40.000 40 16.000 100.000 32.420
Άνω των 100.000 45      

 
Ας δούμε ποιες δαπάνες και με ποια ποσοστά θα ισχύσουν αναδρομικά από 1-1-2011:

1. Δαπάνη λόγω αναπηρίας κλπ χωρίς δικαιολογητικά:
• Πριν αφαιρείτο από το εισόδημα ποσό 2.400 ευρώ για κάθε πρόσωπο που έχει αναπηρία.
• Τώρα αυτή η μείωση καταργείται και αντί αυτής της απαλλαγής θα έχουν πρόσθετο αφορολόγητο ποσό 2.000 ευρώ.

2. Οι εισφορές στα ταμεία ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε κλπ)
• Πριν ολόκληρο το ποσό εισφορών αφαιρείτο από το συνολικό εισόδημα για κάθε σύζυγο.
• Τώρα οι εισφορές θα μειώνουν το φόρο κατά 10%.

Προσοχή: η διατύπωση στο αρχικό σχέδιο του πολυνομοσχεδίου, όριζε ανώτατο ποσό μείωσης φόρου τα 1.000 ευρώ. Με την τροπολογία όμως που κατετέθη κατά τη συζήτηση στη βουλή, δεν μπαίνει πλαφόν μείωσης του φόρου. Θα είναι δηλαδή η μείωση στο φόρο όσο ποσό προκύπτει με υπολογισμό 10% στο σύνολο των ετήσιων εισφορών (π.χ εισφορές 11.000Χ10%= 1.100 ευρω. Αυτή θα είναι η μείωση του φόρου που προκύπτει στο φορολογητέο εισόδημα)

Ωστόσο αν πέρυσι ο επαγγελματίας είχε ετήσιες εισφορές π.χ. 5.000 ευρώ, η ωφέλεια λόγω του ότι το ποσό μείωνε το φορολογητέο εισόδημα, ήταν ανάλογη με το συντελεστή που αντιστοιχούσε στο κλιμάκιο  του φόρου, στην κορυφή του εισοδήματος. Για παράδειγμα στο εισόδημα των 31.000 ευρώ, αφαιρώντας τις 5.000 ευρώ είχε ωφέλεια σε φόρο 1.600 ευρώ. Ενώ τώρα  για το 2011 θα έχει μόνο 500 ευρώ (5.000Χ10%).

3. Τόκοι δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας:
3α. Που συνάφθηκαν μέχρι 31-12-1999
• Αφαιρείτο το 100% της δαπάνης των τόκων από το εισόδημα.
3β. Τόκοι δανείων που συνάφθηκαν από 1-1-2000 μέχρι 31-12-2002
• Αφαιρείτο το 100% της δαπάνης για κατοικία μέχρι 120τ.μ. Για πάνω από 120τ.μ. η έκπτωση περιορίζεται στο ποσό των τόκων που αναλογεί στα 120τ.μ.
3γ. Οι τόκοι δανείων που συνάφθηκαν από 1-1-2003
• αφαιρείτο από το φόρο το 20% των τόκων μέχρι ποσού στεγαστικού δανείου 200.000 ευρώ, με μέγιστο τα 120 τ.μ της κατοικίας.
• Τώρα για όλες τις παραπάνω κατηγορίες δανείων θα αφαιρείται από το φόρο το 10% των τόκων μέχρι ποσού στεγαστικού δανείου 200.000 ευρώ, με μέγιστο τα 120 τ.μ της κατοικίας.

Προσοχή: αν η σύζυγος έχει εισόδημα και την βαρύνουν προσωπικά τόκοι του δανείου η μείωση γίνεται στο δικό της φόρο.

4. Δαπάνη για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων:

• Αφαιρείτο από το φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20% της δαπάνης και μέχρι 3.000 ευρώ συνολικά κατά φορολογούμενο (αγορά αξίας 15000×20%=3.000 ευρώ).
• Τώρα η έκπτωση αυτή καταργήθηκε εντελώς.

5. Ιατρικές αμοιβές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

• Αφαιρείτο από το εισόδημα το συνολικό (100%) ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν.
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο μόνο το 10% της δαπάνης και η μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

6. Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης:

• αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης με ανώτερη μείωση φόρου 6.000 ευρώ για κάθε σύζυγο.
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο μόνο το 10% της δαπάνης και η μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

Σε ποια ιατρικά έξοδα γίνεται η μείωση:
–  οι αμοιβές σε ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις,
–  νοσήλια σε κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κλινικές καθώς και νοσήλια στο εξωτερικό
–  τις αμοιβές νοσοκόμου(αποκλειστική στο νοσοκομείο, κλινική ή στο σπίτι).
–  για γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής, ακουστικά, και αγορά οργάνων του ανθρώπινου σώματος
–  για ειδικές δαπάνες περίθαλψης ανάπηρων παιδιών σε σχολείο ή θεραπευτήριο
–  για περίθαλψη ηλικιωμένων με κινητικές αναπηρίες εκπίπτει το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης,
–  για ιατρικές δαπάνες που αφορούν παιδιά διαζευγμένων γονέων, και αν ακόμα δεν συνοικούν μαζί τους
–  δαπάνες για διαρκή ιατρική κάλυψη με συνδρομή

7. Διαμόρφωση  του αφορολόγητου ποσού:
• για ένα παιδί ήταν 12.000 + 1.500 = 13.500 ευρώ τώρα : 5.000 +  2.000 =  7.000 ευρώ

• για δύο παιδιά ήταν 12.000 + 3.000 = 15.000 ευρώ τώρα : 5.000 +  4.000 =  9.000 ευρώ

• για τρία παιδιά ήταν 12.000+11.500 = 23.500 ευρώ τώρα : 5.000+   7.000= 12.000 ευρώ

• για τέσσερα παιδιά ήταν: 12.000+13.500 =25.500 ευρώ τώρα : 5.000+ 10.000= 15.000 ευρώ

8. Το αφορολόγητο ποσό για το «χτίσιμο» των αποδείξεων:     
Πέρυσι (για το 2010) ίσχυσε: Μέχρι  6.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα δεν χρειάσθηκαν αποδείξεις. Μέχρι 12.000 ευρώ ήταν 10% και για πάνω από 12.000 ευρώ 30%.

Φέτος (για το 2011) θα ισχύσει: Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, από το πρώτο ευρώ εισοδήματος ορίζεται σε 25% και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος 10%.

9. Τα ασφάλιστρα ζωής – ατυχημάτων κλπ:
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.200Χ20%=240 ευρώ για τον άγαμο και 2.400Χ20%=480 ευρώ για την οικογένεια αντίστοιχα.
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο μόνο το 10% της   δαπάνης δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1200Χ10%=120 ευρώ για τον άγαμο και 2400Χ10%=240 ευρώ για την οικογένεια αντίστοιχα.

10.Δωρεές–χορηγίες:

2α. Δωρεές χρηματικών ποσών στο Δημόσιο, Δήμους, ιερούς ναούς, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά νοσοκομεία κ.λ.π.
2β. Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων, ασθενοφόρων κλπ σε   νοσοκομεία.
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης.
2γ. Δωρεές στα κοινωφελή ιδρύματα, στα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, στα Ν.Π.Δ.Δ, στα Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης
2δ. Δωρεές λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης
• Τώρα για όλες τις παραπάνω κατηγορίες θα αφαιρείται από το φόρο το 10% της αξίας της δωρεάς.
2ε. Πολιτιστικές χορηγίες του νόμου 3525/2007 σε πολιτιστικά Ν.Π.Ι.Δ. (μη κερδοσκοπικά):
• Ειδικά οι χορηγίες αυτές εξακολουθούν να εκπίπτουν εξ ολοκλήρου μέχρι 10% από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου ή τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία.
2στ. Δωρεές χρηματικών ποσών σε αθλητικά σωματεία:
• Καταργήθηκε από 1-1-2010 και δεν ισχύει η μείωση του φόρου λόγω δωρεών και χορηγιών σε αθλητικά σωματεία.

11.Το ενοίκιο για κύρια κατοικία καθώς και των παιδιών που σπουδάζουν.
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% του ενοικίου με περιορισμό του ενοικίου στα 1.200 ευρώ. Δηλαδή φορο-ωφέλεια: 1.200 x 20% = 240 ευρώ.
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο μόνο το 10% της   δαπάνης  του ενοικίου, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ. δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.000Χ10%=100 ευρώ.

Παράδειγμα: ενοίκιο οικογένειας 3.000 ευρώ και παιδιού που σπουδάζει 2.000 ευρώ.
Ο υπολογισμός της μείωσης γίνεται τώρα ως εξής:
περιορισμός της δαπάνης 1.000 ευρώ και 1.000 ευρώ   αντίστοιχα.
Το ποσό (οροφή) είναι 1.000 x 10% = 100 και 1.000 x 10% =100  ευρώ. Δηλαδή σύνολο (τώρα ) 200 ευρώ, ενώ πριν ήταν 480 ευρώ.
Προσοχή: Αν δεν γραφεί ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη δεν θα αναγνωρισθεί η έκπτωση.

12. Τα φροντιστήρια μαθημάτων:
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης για κάθε παιδί, που τον βαρύνει ή για τον κάθε σύζυγο, με περιορισμό της δαπάνης στα 1.200 ευρώ. Δηλαδή φορο-ωφέλεια: 1.200 x 20% = 240 ευρώ, για κάθε παιδί ή κάθε σύζυγο.
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο μόνο το 10% της δαπάνης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ. δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.000Χ10%=100 ευρώ. για κάθε παιδί ή κάθε σύζυγο.

13. Δαπάνη για φυσικό αέριο, ηλιακούς θερμοσίφωνες, κλιματισμό με ηλιακή ενέργεια, θερμομόνωση κλπ.:
• Αφαιρείτο από το φόρο το 10% της δαπάνης και μέχρι 6.000 ποσό δαπάνης. Δηλαδή ανώτερο ποσό(οροφή) φορομείωσης, είναι 600 ευρώ (6.000Χ10%=600 ευρώ).
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο μόνο το 10% της δαπάνης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ. δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 3.000Χ10%=300 ευρώ.
Παράδειγμα: για δαπάνη π.χ. 5.000 ευρώ, έχουμε   5.000Χ10%=500, και επειδή είναι πάνω από τα 300 ευρώ, η έκπτωση θα περιορισθεί στα 300 ευρώ.

14. Αμοιβές δικηγόρων:

• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης και μέχρι ανώτατο ποσό αμοιβών το10% του εισοδήματος
• Τώρα η έκπτωση αυτή καταργήθηκε εντελώς.

15. Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται λόγω διαζυγίου:

• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% του ποσού της διατροφής και η μείωση του φόρου δεν μπορούσε να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο μόνο το 10% της δαπάνης, και η μείωση του φόρου δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ. Δηλαδή ανώτατο ποσό δαπάνης 15.000 ευρώ (15.000Χ10%)=1.500 ευρώ.

16. Κάτοικος παραμεθορίων περιοχών που είναι μισθωτός ή συνταξιούχος (στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας να έχει αυτές τις προϋποθέσεις).
• Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη και να αφαιρείται δηλαδή 60 ευρώ για κάθε παιδί κατά την εκκαθάριση του φόρου από την μηχανογράφηση.

17. Δήλωση ηλεκτρονικά μέσω INTERNET.
• Πριν: ίσχυε μείωση 1,5% επί του συν. φόρου με ανώτερο ποσό 118 €.
• Τώρα: η μείωση αυτή καταργήθηκε.

18. Μείωση του οφειλόμενου φόρου όταν καταβάλλεται εφάπαξ.

• Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη και να αφαιρείται ως έκπτωση 1,5% στον οφειλόμενο φόρο όταν καταβάλλεται      εφάπαξ.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε τις επιπτώσεις σε ένα μέσο νοικοκυριό με δύο παιδιά.

Παράδειγμα:
για Μισθωτό με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ.

Έχει τις εξής δαπάνες:
– ασφάλιστρα ζωής ……………   1.400 ευρώ
– ιατρικά έξοδα …………………  1.000 ευρώ
– φροντιστήρια παιδιού…………  2.000 ευρώ
– τόκοι δανείου α΄κατοικιας……   3.000 ευρώ
– Αποδείξεις…………  10.000 ευρώ

…..να δούμε τις επιπτώσεις  
  Φορολογική επιβάρυνση πέρυσι (2010)  Φορολογική επιβάρυνση

για το 2011

 
Εισόδημα………… 30.000 30000  
Μείον ιατρικά έξοδα 1.000 ——  
Φορολογείται για … 29.000     30.000  
Αντίστοιχος φόρος    3620 4920    
Μείωση φόρου για ασφάλιστρα ζωής  280  140

 

 
Μείωση φόρου για φροντιστήρια παιδιού 400 200      
Μείωση φόρου για τόκους  α΄ κατοικίας. 600 300  
Μείωση φόρου αποδείξεων 340   0  
Μείωση Ιατρικών δαπανών 0 100  
Τελική επιβάρυνση φόρου 2000 4180  
Άρα μείωση εισοδήματος  2.180€ Δηλαδή 250το μήνα          

   

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αφήστε μια απάντηση