Τι αλλάζει με το πόθεν έσχες – Τι θα δηλώνουμε όλοι στο Περιουσιολόγιο

/
Ημερομηνία02 Δεκ 2015
/

Μετρητά εκτός τραπεζικών λογαριασμών ή σε θυρίδες, με αξία άνω των 15.000 ευρώ, κοσμήματα, μέταλλα και πολύτιμους λίθους εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ θα πρέπει να δηλώσουν για πρώτη φορά, ηλεκτρονικά, από το 2016 οι υπόχρεοι σε υποβολή πόθεν έσχες. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, των υπουργών Ευκλ. Τσακαλώτου και Δ. Παπαγγελόπουλου, που αποτελεί προπομπό του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το οποίο θα ισχύσει για όλους τους φορολογούμενους, προσδιορίζεται το πλαίσιο υποβολής της νέας δήλωσης «πόθεν έσχες» για κρατικούς λειτουργούς, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, δημοσιογράφους κ.ά.

1 Σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης η δήλωση περιουσιακής κατάστασης θα υποβάλλεται από τους υπόχρεους από την 1η Ιανουαρίου 2016 ηλεκτρονικά. Εκεί, εκτός από τις καταθέσεις σε τράπεζες, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει να δηλώνονται «τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων και ιδίως μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, όταν το μεν συνολικό ποσό των μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, η δε συνολική αξία των λοιπών υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά υπόχρεο, σύζυγο και ανήλικα τέκνα».

2 Η κοινή υπουργική απόφαση που περιγράφει τη διαδικασία, τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην οποία θα αποτυπώνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογούμενων αλλά και των ανήλικων τέκνων τους προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Ο υπόχρεος υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, προκειμένου να υποβάλει τη δήλωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής. Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και αφορά την περιουσιακή κατάστασή του, καθώς και της ή του συζύγου και των ανήλικων τέκνων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης υφίσταται και στην περίπτωση που δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση.
  • Κατά την υποβολή της δήλωσης ο υπόχρεος οφείλει σε κάθε περίπτωση να επικαιροποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση, σε σχέση με τη δήλωση του αμέσως προηγούμενου έτους και να διατηρήσει αναλλοίωτα τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Κατα την υποβολή της δήλωσης από τον υπόχρεο, τα βασικά στοιχεία αυτού δηλαδή ο ΑΦΜ, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό μητρώο.
  • Σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του υπόχρεου, δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης.

Σε περίπτωση απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, δηλώνονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου καθώς και ο τρόπος και η ιδιότητα με την οποία ο υπόχρεος έγινε κληρονόμος.

Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, οχημάτων καθώς και πλωτών και εναερίων μέσων.

  • Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνο τις μεταβολές.

Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, ο υπόχρεος δύναται να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή αντίγραφο της δήλωσης, ως αποδεικτικό υποβολής, όπου εμφανίζονται ο αριθμός αυτής και η ημερομηνία υποβολής της.

  • Και μετρητά άνω των 15.000 ευρώ 
    Στη δήλωση θα πρέπει να δηλώνονται «τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων και ιδίως μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, όταν το μεν συνολικό ποσό των μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, η δε συνολική αξία των λοιπών υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά υπόχρεο, σύζυγο και ανήλικα τέκνα».

Πηγή: www.imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση