Τι αλλάζει για όσους φορολογούνται με τεκμήρια

/
Ημερομηνία26 Φεβ 2019
/

Από την έντυπη έκδοση 

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Σημαντικές διευκρινίσεις για χιλιάδες εργαζόμενους που αμείβονται με «μπλοκάκι», μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που λόγω πολύ χαμηλών εισοδημάτων φορολογούνται βάσει τεκμηρίων, ανέργους που φορολογούνται και αυτοί βάσει τεκμηρίων και  περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει κατά τη διάρκεια του 2018 περιλαμβάνει η απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή για τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία συμπλήρωσης, υποβολής και εκκαθάρισης των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Πρόκειται για διευκρινίσεις που δεν υπήρχαν στις αντίστοιχες αποφάσεις των προηγούμενων ετών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται «κούρεμα» κατά 50% της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, για όσους πιάνονται για πρώτη φορά στα δίχτυα των τεκμηρίων, ενώ παράλληλα η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων για τους ανέργους του 2018 θα φορολογηθεί και φέτος με την κλίμακα των μισθωτών ανεξαρτήτως της διάρκειας της ανεργίας εντός του 2018. Επίσης διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το εισόδημα από «μπλοκάκι» θα φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις αυτές, τις οποίες ξεχώρισε η «Ν»:

1 Σε κάθε περίπτωση φορολογούμενου με εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για τον οποίο συντρέχουν οι 5 προϋποθέσεις φορολόγησης του εισοδήματος αυτού με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή σε κάθε περίπτωση εργαζόμενου αμειβόμενου με «μπλοκάκι», εφόσον παράλληλα έχει αποκτηθεί και εισόδημα από παροχή σε είδος, το οποίο θεωρείται προερχόμενο από μισθωτή εργασία, το εισόδημα από το «μπλοκάκι» δεν θα φορολογείται ως προερχόμενο από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Δηλαδή σε κάθε τέτοια περίπτωση δεν θα θεωρείται ότι ο εργαζόμενος έχει εισπράξει ταυτόχρονα και μισθούς και έτσι δεν θα εξαιρείται από το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης των χρηματικών αμοιβών του με βάση την κλίμακα των μισθωτών.

Υπενθυμίζουμε ότι ένας εργαζόμενος που αμείβεται με «μπλοκάκι» για να φορολογηθεί για τις αμοιβές του με την ευνοϊκή κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, δηλαδή για να δικαιούται ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ που ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ, θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 5 προϋποθέσεις:

α) Θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

β) Θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή να ασκεί δραστηριότητα η οποία σύμφωνα με τις καταργηθείσες διατάξεις του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) δεν εμπεριέχει την έννοια της εμπορικής ιδιότητας αλλά χαρακτηρίζεται ως «ελευθέριο επάγγελμα». Τέτοιες δραστηριότητες είναι του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή Α.Ε., εκτελεστή διαθηκών, εκκαθαριστή κληρονομιών και κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας.

γ) Θα πρέπει να δηλώνει ως έδρα για την άσκηση της δραστηριότητάς του την κατοικία του.

δ) Δεν θα πρέπει να εισπράττει ταυτόχρονα και κανονικό μισθό από άλλη εργασία.

ε) Θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε τρεις το πολύ εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το 75% τουλάχιστον των ετήσιων αμοιβών του μόνο από έναν.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληροί έστω και μία από τις πέντε παραπάνω προϋποθέσεις, τότε οι ετήσιες αμοιβές του από το «μπλοκάκι» φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με 22% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 20.000 ευρώ και με 29%-45% για το τμήμα των ετήσιων αμοιβών πάνω από το επίπεδο των 20.000 ευρώ.

2 Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που τυχόν θα προκύψει για φορολογούμενους που ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια του 2018 θα φορολογηθεί και φέτος με την κλίμακα των μισθωτών ανεξαρτήτως της διάρκειας της ανεργίας εντός του 2018. Φέτος όμως οι άνεργοι αυτοί, για να κερδίσουν το παραπάνω ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Φορολογική Διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, που να αποδεικνύει ότι ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια του 2018. Δηλαδή φέτος δεν προβλέπεται διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής αρχείων με στοιχεία για τους ανέργους του 2018 από τον ΟΑΕΔ και τους λοιπούς φορείς που καταβάλλουν επιδόματα ανεργίας προς την ΑΑΔΕ. Έτσι θα χρειαστεί οι ίδιοι οι άνεργοι να ταλαιπωρηθούν για να αναζητήσουν τις βεβαιώσεις.

3 Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για λογαριασμό φορολογούμενου αποβιώσαντος εντός του 2018, το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης θα περιορίζεται σε δωδέκατα, βάσει του αριθμού των μηνών που ο φορολογούμενος ήταν εν ζωή κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Με μειωμένη προκαταβολή μικρομεσαίοι και αγρότες
Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος θα περιορίζεται από το 100% του κύριου φόρου στο 50%, δηλαδή στο μισό, και στην περίπτωση κατά την οποία θα προκύπτει για πρώτη φορά προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, η οποία θα πρέπει να φορολογηθεί ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας φορολογούμενος που έχει ασκήσει επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα δηλώσει εισόδημα χαμηλότερο απ’ αυτό που θα του προσδιορίσουν τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τότε η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που θα προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων θα επιβαρυνθεί μεν με φόρο 22% από το πρώτο ευρώ κλιμακούμενο έως και το 45%, βάσει της κλίμακας των μη μισθωτών φορολογουμένων, όπως γίνεται κάθε φορά, όμως ο φόρος που θα προκύψει θα προσαυξηθεί περαιτέρω κατά 50% κι όχι κατά 100%. Κι αυτό διότι η προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, η οποία επιβάλλεται επί του κύριου φόρου, θα υπολογιστεί με συντελεστή μειωμένο στο ήμισυ.

Πηγή: www.naftemporiki.gr

Αφήστε μια απάντηση