Την επαναφορά της διαδικασίας της φορολογικής περαίωσης ζητά ο Κ. Μίχαλος – Ταφόπλακα για την επιχειρηματικότητα το νέο φορολογικό Την επαναφορά της διαδικασίας της φορολογικής περαίωσης ζητά ο Κ. Μίχαλος – Ταφόπλακα για την επιχειρηματικότητα το νέο φορολογικό

/
Ημερομηνία15 Ιαν 2014
/

Την επαναφορά της διαδικασίας περαίωσης θέτει ως αίτημα σε υπόμνημά του προς το υπουργείο Οικονομικών ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ) Κ. Μίχαλος.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΑΙΔΑΛΩΔΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Την καθιέρωση ενός νέου, απλού, αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος ζητεί με υπόμνημά του προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. Όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος, παρά τους εκατοντάδες νόμους και τα προεδρικά διατάγματα με τα οποία επιχειρήθηκε ο δήθεν «εκσυγχρονισμός» του από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, το φορολογικό μας σύστημα παραμένει εξαιρετικά πολύπλοκο και δημοσιονομικά αναποτελεσματικό, επιτείνοντας τις κοινωνικές αδικίες και δημιουργώντας αντικίνητρα για την επιχειρηματικότητα.

Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που είναι σε ισχύ μόλις ένα χρόνο, έχουν εκδοθεί περισσότερες από εβδομήντα αποφάσεις και εγκύκλιοι.

«Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι και όλοι συμφωνούν σε αυτό, ότι οι φορολογικοί νόμοι πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαροι στο τι ισχύει και τι όχι, επισημαίνει ο κ. Μίχαλος.

Διάχυτη είναι όμως στην κοινή γνώμη και κυρίως σε όσους ασχολούνται με τα οικονομικά, η άποψη ότι με τις διατάξεις των φορολογικών νόμων που έχουν τελευταία ψηφισθεί από την Βουλή των Ελλήνων, αυτό δεν ισχύει.

Σωρεία διατάξεων από τον Ν. 2238/1994, τον Ν. 2523/1997, τον Ν.4172/2013 και Ν. 4174/2013 βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση.

Συνεπώς, είναι απολύτως αναγκαίο και μάλιστα άμεσα, το ξεκαθάρισμα των διατάξεων αυτών.

Θεωρούμε ότι από την στιγμή που η πολιτεία αποφάσισε την σύσταση κώδικα φορολογικής διαδικασίας, ο κώδικας αυτός θα πρέπει να εξαντλεί όλες τις διαδικασίες στις οποίες αναφέρεται

Συνεπώς δεν νοείται να υπάρχουν διάσπαρτες διατάξεις, που να αφορούν στη φορολογική διαδικασία, σε άλλα νομοθετήματα. Και το βασικότερο όλων είναι ότι οι νέες φορολογικές διατάξεις θα έπρεπε να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και να δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη, πράγμα το οποίο σήμερα δε συμβαίνει. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επανεξετασθούν όλες οι διατάξεις που αφορούν στην επιβολή μέτρων και στην συνυπευθυνότητα και να καταλογίζονται ευθύνες εκεί που πραγματικά αποδεικνύεται η καταστρατήγηση των διατάξεων και ο δόλος.

Ταυτόχρονα βέβαια, θα πρέπει να επανεξεταστούν πολλές επί μέρους διατάξεις που και άδικες είναι και προκαλούν κοινωνικές ανισότητες και τριγμούς.

Για παράδειγμα σας αναφέρω:

· Με το νέο φορολογικό καθεστώς και με τον νέο κώδικα φορολογικής διαδικασίας γίνεται προσπάθεια ριζικής αλλαγής του χθες.

Θα είναι λοιπόν λάθος να παραμείνουν υπολείμματα του παρελθόντος και ως εκ τούτου μέσα στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ενταχθεί, όσο και εάν κάποιοι έχουν αντιρρήσεις, η διαδικασία περαίωσης όλων των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και όλων των φορολογικών αντικειμένων, όχι με τρόπο χαριστικό, τουλάχιστον του κεφαλαίου, αλλά με συνοπτικές διαδικασίες που να καλύπτουν το συμφέρον του κράτους αλλά και να παρέχουν κίνητρα στον φορολογούμενο.

· Για το κόστος απόκτησης ακινήτου, ή για κατάσχεση ακινήτου όταν η φορολογική υποχρέωση προέρχεται από καταλογισμούς φόρων, από τεκμήρια και ΕΗΤΗΔΕ και ο φορολογούμενος αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους επειδή είναι άνεργος και για πολλές άλλες περιπτώσεις.

Δεν είναι δυνατόν να φορολογείται η διαφορά μεταξύ των πραγματικών εισοδημάτων και των τεκμαρτών εισοδημάτων των φορολογουμένων, όταν η διαφορά αυτή οφείλεται σε μείωση των πραγματικών εισοδημάτων με ευθύνη της πολιτείας και όχι σε αύξηση της περιουσίας με ευθύνη του φορολογούμενου.

· Απαιτείται άμεση τροποποίηση των πρόσφατων ρυθμίσεων που αφορούν τη φορολογική κατοικία. Το κριτήριο που αναφέρει ότι αν οι στρατηγικές αποφάσεις μιας θυγατρικής ενός πολυεθνικού Ομίλου λαμβάνονται στην Ελλάδα, αυτό καθιστά αυτόματα όλες τις αλλοδαπές εταιρίες του Ομίλου ελληνικές, δημιουργεί τον προβληματισμό για το αν θα πρέπει τα κεντρικά ενός Ομίλου να βρίσκονται στην Ελλάδα.

· Είναι επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης των άρθρων που περιορίζουν στο ελάχιστο την αναγνώριση και έκπτωση των δαπανών των επιχειρήσεων για τόκους. Με τον περιορισμό στην αναγνώριση των τόκων σαν παραγωγική δαπάνη, ποια επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να δανειστεί, όταν εκτός από τη μείωση των κερδών, με την αναγκαστική αύξηση των τόκων, θα υπάρχει και επιπλέον μείωση των κερδών από την τεκμαρτή περικοπή της δαπάνης αυτής; Και βέβαια, οι διατάξεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις επικλήσεις του πρωθυπουργού για αύξηση της ρευστότητας στην αγορά.

· Επίσης, ανεπίτρεπτη ενέργεια, που δημιουργεί πλασματικά φορολογικά κέρδη και επιβάρυνση των επιχειρήσεων με επιπλέον μη οφειλόμενους φόρους είναι και η μη αναγνώριση του δικαιώματος αφαίρεσης άλλων πραγματικών δαπανών, όπως για παράδειγμα η καταβολή των έκτακτων εισφορών.

· Το θέμα των επισφαλών απαιτήσεων για μια ακόμη φορά αποδεικνύει το πόσο επιπόλαια αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τα πραγματικά προβλήματα των επιχειρήσεων. Η γενική αναφορά ότι για να εκπεστούν τα ποσά των προβλέψεων απαιτείται «να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης , θα είναι το σημείο της αιώνιας διαμάχης μεταξύ φορολογικού ελεγκτή και φορολογούμενου και στο οποίο ποτέ δεν θα υπάρξει συμφωνία. Εν προκειμένω η διάταξη αυτή θα πρέπει να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη και κυρίως για να μην υπάρχει δυνατότητα «παρερμηνείας».

· Είναι αναγκαίο να εκλογικευτούν οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, έτσι ώστε να προστατευτούν οι οικονομικά ασθενέστεροι και ιδιαίτερα οι άνεργοι, ανεξάρτητα αν δικαιούνται ή όχι βοηθήματος ανεργίας.

· Τέλος, θα πρέπει να γίνουν ριζικές τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που αναφέρονται στα πρόστιμα, στον έλεγχο και γενικότερα στη φορολογική διαδικασία. Το ύψος των προστίμων δεν μπορεί κανείς ούτε καν να το προφέρει. Πόσο μάλλον να το πληρώσει. Μια μικρή καθυστέρηση για χρέος 100 ευρώ τιμωρείται με 1000 ευρώ. Για μια παράβαση μη έκδοσης 5 αποδείξεων μέχρι 20 ευρώ η μία, το πρόστιμο μπορεί εν τέλει να φτάσει ακόμη και τα 10.000 ευρώ. Ομοίως εξοντωτικά και εξωπραγματικά είναι και τα πρόστιμα που προβλέπονται για άλλες παραβάσεις, όπως ανακριβούς δήλωσης, μη υποβολής δήλωσης, μη απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου κλπ. Μάλιστα η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβαίνει πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής κάποιας οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακίνητων, εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη του Δημοσίου, είτε βρίσκονται στα χέρια του, είτε στα χέρια τρίτων.

Η αισιοδοξία της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός δικαιότερου, απλούστερου και αποτελεσματικότερου φορολογικού συστήματος, με αναπτυξιακή κατεύθυνση, θα πρέπει να λάβει «σάρκα και οστά» άμεσα.

Συμμετείχαμε ενεργά σε κάθε πρόσκληση με την παρουσία εκπροσώπων μας, καταθέσαμε πλήρεις και αναλυτικές προτάσεις επί όλων των φορολογικών θεμάτων..

Είναι φανερό ότι είμαστε και θα είμαστε πάντα αρωγοί σε κάθε προσπάθεια για ένα φορολογικό σύστημα απλό, δίκαιο, σταθερό, αποτελεσματικό και με αναπτυξιακή κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, θα ισχύσει κατά βάση από την 1η Ιανουαρίου του 2014, επίσης και ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Εν προκειμένω το φορολογικό μας σύστημα μπαίνει σε μια νέα αρχή, σε μια νέα τροχιά.

Θα θέλαμε όμως να επαναλάβουμε, καθόσον τις θεωρούμε ως πυλώνες επιτυχίας, τρείς βασικές προϋποθέσεις:

– Τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης των φορολογουμένων αλλά με παράδειγμα και πρότυπο το ίδιο το κράτος,

– Τη δημιουργία ελεγκτικής συνείδησης των φορολογικών ελεγκτών, όπου μέσα από την ίδια την συμπεριφορά των ελεγκτών θα διδαχθούν και οι φορολογούμενοι, και τέλος

– Την αποκοπή με κάθε τι που αναφέρεται στο παρελθόν.

Με το νέο φορολογικό καθεστώς και με τον νέο κώδικα φορολογικής διαδικασίας γίνεται προσπάθεια ριζικής αλλαγής του χθες.

Θα είναι λοιπόν λάθος να παραμείνουν υπολείμματα του παρελθόντος και ως εκ τούτου μέσα στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ενταχθεί, όσο και εάν κάποιοι έχουν αντιρρήσεις, η διαδικασία περαίωσης όλων των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και όλων των φορολογικών αντικειμένων, όχι με τρόπο χαριστικό, τουλάχιστον του κεφαλαίου, αλλά με συνοπτικές διαδικασίες που να καλύπτουν το συμφέρον του κράτους αλλά και να παρέχουν κίνητρα στον φορολογούμενο.

Υπάρχει η δυνατότητα μέσα από μια επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων και φορέων να υπάρξει μια τέτοια λύση.

Μέσα από το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ομάδας Εργασίας αυτής ,όπως ο εντοπισμός και η συστηματική καταγραφή των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που απαιτούν περαιτέρω διευκρινίσεις ή ενέργειες, ο καθορισμός των απαιτούμενων τροποποιήσεων στις διατάξεις του νέου Κώδικα και η εισήγηση για την έκδοση σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών, η σύνταξη των ως άνω τροποποιητικών διατάξεων και εγκυκλίων, και λοιπές αρμοδιότητες, είναι ευκαιρία να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε όλες τις περιπτώσεις εκείνες που χρήζουν αλλαγής.

Προτείνουμε συγκεκριμένες αλλαγές, ως επιτακτική ανάγκη λειτουργίας του Κράτους. Αυτό όμως που είναι επιτακτική ανάγκη και που όλοι μπορούν να δουν, εκτός από το Υπουργείο των Οικονομικών, είναι η ΑΜΕΣΗ δημιουργία ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ειδικών και τεχνοκρατών, για την σύνταξη ενός ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ από Έλληνες για τους Έλληνες. Και αυτό πρέπει να γίνει «τώρα». Οι υπάρχοντες δύο πρόσφατοι Νόμοι 4172/2013 και 4174/2013 με όσες ερμηνευτικές και εάν υπάρξουν, ένα είναι σίγουρο:
Δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστούν και να αποδώσουν», καταλήγει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ.

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση