Τα πρόστιμα και οι ποινές για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής σύμφωνα με τον Κ.Φ.Δ.

/
Ημερομηνία20 Σεπ 2016
/

Κοινοποιήθηκε η ΠΟΛ 1142/2016 σχετικά με ορισμένες διατάξεις του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ 129/17.10.2015).

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1. Κατάργηση αδικημάτων φοροδιαφυγής του ν.2523/1997 (άρθρο 71 του Κ.Φ.Δ.)

2. Εγκλήματα φοροδιαφυγής (άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ.) Α. Εγκλήματα φοροδιαφυγής στους φόρους, τέλη και εισφορές

Α. Εγκλήματα φοροδιαφυγής στους φόρους, τέλη και εισφορές

Β. Εγκλήματα φοροδιαφυγής για περιπτώσεις έκδοσης, αποδοχής, φορολογικών στοιχείων και για τη νόθευση φορολογικών στοιχείων

3. Αυτουργοί, συνεργοί, συμμέτοχοι (άρθρο 67 του Κ.Φ.Δ.)

4. Ποινική δίωξη, παραγραφή, αρμόδιο δικαστήριο, παράσταση πολιτικής αγωγής, μάρτυρες, υποχρεώσεις των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης (άρθρο 68 του Κ.Φ.Δ.)

5. Περιπτώσεις διαπίστωσης αδικημάτων φοροδιαφυγής που τελέσθηκαν έως 31-12-2013 (σχετ. η με αριθ. 4/2015 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου).

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση