Τα βήματα για τη ρύθμιση των τεσσάρων ημερών

/
Ημερομηνία23 Μαρ 2015
/

Η καταβολή των οφειλών διενεργείται με τη χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής (ταυτότητα οφειλής) στους φορείς είσπραξης ή κατ’ εξαίρεση στη Φορολογική Διοίκηση. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός πληρωμής (ταυτότητα οφειλής – Τ.Ο.) είναι μοναδικός και ακολουθεί κάθε οφειλή από την καταχώρισή της στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης και μέχρι την εξόφλησή της.

Ο οφειλέτης είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυμεί να πληρώσει τόσες ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) οφείλει να προσκομίζει στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ, δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει ανά ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.).

Για την ταυτότητα οφειλής, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την οφειλή του, ο φορολογούμενος πληροφορείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «προσωποποιημένης πληροφόρησης», ή εναλλακτικά μέσω εκτύπωσης «συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθμισης» στο TAXISnet.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να υποστηριχθεί τεχνικά, ενημερώνεται σχετικά από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.

Παραδείγματα
Για παράδειγμα, οφειλέτης με 120.000 ευρώ βασική οφειλή καταβλητέα σε μία δόση και η οποία επιβαρύνεται με 30.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εάν καταβάλει μέχρι τις 27 Μαρτίου ποσό 50.000 ευρώ, θα μειώσει τη βασική οφειλή του στις 70.000 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβάρυναν κατά 12.500 ευρώ.

Οφειλέτης με 30.000 ευρώ βασική οφειλή καταβλητέα σε μία δόση και η οποία επιβαρύνεται με 50.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εάν καταβάλει τις 30.000 ευρώ μέχρι τις 27 Μαρτίου θα εξοφλήσει την οφειλή του στο σύνολό της και θα απαλλαχθεί από το σύνολο των προσαυξήσεων που την επιβάρυναν κατά 50.000 ευρώ.

Οφειλέτης με 10.000 ευρώ αρχική οφειλή απαιτητή σε 2 ισόποσες δόσεις, πρώτη δόση 5.000 ευρώ κεφάλαιο και 3.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και δεύτερη δόση 5.000 ευρώ βασική οφειλή και 2.950 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Ο οφειλέτης καταβάλλει 7.500 ευρώ και απαλλάσσεται από 3.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης, πληρώνει 1.475 ευρώ από τη δεύτερη δόση και συνολικά απαλλάσσεται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 4.475 ευρώ.

Για μία οφειλή με αρχικό ποσό 6.000 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 10.000 ευρώ, δεύτερη οφειλή αρχικού ποσού 800 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 1.000 ευρώ και τρίτη βασική οφειλή 1.000 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 500 ευρώ. Εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να καταβάλει 7.000 ευρώ, τότε για να κερδίσει τη μέγιστη απαλλαγή θα πρέπει:

1 Να καταβάλει με την ταυτότητα της πρώτης οφειλής τα 6.000 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 10.000 ευρώ.

2 Να καταβάλει με την ταυτότητα της δεύτερης οφειλής τα 800 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 1.000 ευρώ.

3 Να καταβάλει με την ταυτότητα της τρίτης οφειλής τα 200 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 100 ευρώ που την επιβαρύνουν.

Με τον τρόπο αυτόν απαλλάσσεται συνολικά από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 11.100 ευρώ.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Πηγή: ethnos.gr

Αφήστε μια απάντηση