Τα έξοδα των αγροτών και όλα τα παραστατικά που πρέπει να προσκομίσουν στο λογιστή για το 2015

/
Ημερομηνία26 Απρ 2016
/

Σε πολύ σύντομο χρονικό, θα κληθούμε να υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις  έτους 2015. Θα πρέπει να έχουμε προνοήσει έτσι ώστε να έχουμε διαφυλάξει και προσκομίσει στον λογιστή όλα εκείνα τα στοιχεία, έσοδα και έξοδα που θα οδηγήσουν στον  σωστό υπολογισμό του φόρου της αγροτική μας δραστηριότητας.

 

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά ποια είναι τα έξοδα που πρέπει να βρίσκονται στον φάκελο τον οποίο θα παραλάβει το λογιστικό γραφείο που έχουμε αναθέσει τα φορολογικά μας. Η οργάνωση και συνέπεια θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη μείωση του φόρου.

 

Επισημαίνεται ότι για φέτος ο φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 13% επί των κερδών (έσοδα – έξοδα), δεν υπάρχει αφορολόγητο, οι επιδοτήσεις μέχρι 12.000 ευρώ είναι αφορολόγητες ενώ η προκαταβολή φόρου αυξήθηκε στο 75%, από το 55%.

 

Ενόψει  λοιπόν των φορολογικών δηλώσεων που έρχονται ας θυμηθούμε τι παραστατικά εξόδων, πρέπει να έχουμε συγκεντρώσει:

 

 1. Εργόσημα, είναι ο τρόπος πληρωμής των εργατών γης που έχουμε απασχολήσει στις αγροτικές εργασίες. Εκδίδονται μέσω τράπεζας, ΕΛΤΑ, είτε με τραπεζικη ηλεκτρονική μορφή. Εκτός από τα παραστατικά της πληρωμής των εργοσήμων, πρέπει να έχουμε αντίγραφο με τα στοιχεία του εργάτη που δώσαμε το εργόσημο.

 

 1. Δαπάνες σίτισης των εργατών. Με βάση τις αποδείξεις αγοράς τροφίμων από το σούπερ-μάρκετ και φυσικά το ύψος των δαπανών να είναι ανάλογο των απασχολούμενων εργατών.

 

 1. Ασφαλιστικές εισφορές Ο.Γ.Α του αγρότη, που έχει πληρώσει μέσα στο 2015. Συγκεκριμένα το απόκομμα που έχει αποσταλεί από τον ΟΓΑ, μαζί με την απόδειξη πληρωμής από το ταχυδρομείο, την τράπεζα, με τραπεζικό έμβασμα ή τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές βεβαιώσεις από τον ΟΓΑ. Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα, που σημαίνει έως την ημερομηνία λήξης και ότι αναγνωρίζονται και οι πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών που έγιναν το 2015 και αφορούν προηγούμενα έτη και φυσικά δεν είχαν καταχωρηθεί στο 2014.

 

 1. Αμοιβή και Ασφαλιστικές εισφορές Ο.Γ.Α. μετακλητών εργαζομένων. Οι εισφορές αλλά και τα μεροκάματα, που έχουν πληρωθεί για απασχόληση αλλοδαπού τον όποιο έχετε κάνει μετάκληση, αποτελούν έξοδα.

 

 1. Τιμολόγια για αγορές γεωργικών εφοδίων, όπως φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, σπόροι και οτιδήποτε έχετε αγοράσει για την αγροτική ή κτηνοτροφική δραστηριότητα σας. Καλό θα ήταν όταν έχετε πολλές και επαναλαμβανόμενες αγορές από κάποιον προμηθευτή, να ζητήσετε από αυτόν, μια εκτύπωση της καρτέλας σας, (εφόσον φυσικά τηρεί) ώστε να γίνει έλεγχος ότι έχετε όλα τα παραστατικά, για να μην χαθεί κάποιο έξοδο. Σε περίπτωση που έχετε χάσει κάποιο παραστατικό, μπορείτε να ζητήσετε επικυρωμένο αντίγραφο από τον προμηθευτή σας. Τιμολόγια αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ θα πρέπει να γίνεται εξόφληση μέσω Τράπεζας(κατάθεση, επιταγή, ηλεκτρονική πληρωμή.)

 

 1. Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης για δαπάνες μέχρι 100 ευρώ εκάστη απόδειξη, που έχετε λάβει για αγορές, που αφορούν τις γεωργικές εργασίες σας. Πρέπει όμως, είτε να αναγράφεται αναλυτικά το είδος, είτε να προκύπτει από το αντικείμενο του προμηθευτή (σκαπτικά εργαλεία, σύρματα, χρώματα κλπ.)

 

 1. Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ), η δήλωση γίνεται στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και περιέχει αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα καλλιεργήσιμα στρέμματα όσο και για τα συμφωνητικά μίσθωσης. Επίσης εμπεριέχεται και η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, στην όποια αναγράφεται  το ποσό των ασφάλιστρων της αγροτικής παράγωγης(εισφορές ΕΛΓΑ). Μπορείτε να έχετε προσωπικούς κωδικούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να το εκδίδεται όσες φορές χρειαστεί. Η δαπάνη των ασφαλίστρων καθώς και η δαπάνη της εταιρείας που συνέταξε την δήλωση αποτελούν έξοδα για τον αγρότη. Επίσης η δήλωση αυτή αποτελεί και ένα εργαλείο ελέγχου για το τι δηλώθηκε ότι θα παραχθεί και το τι τελικά παράχθηκε.

 

 1. Συμφωνητικά μίσθωσης για χωράφια και γεωργικές εγκαταστάσεις. Τα συμφωνητικά μπορεί να είναι είτε μηχανογραφημένα, δηλαδή να έχουν γίνει από τον λογιστή μέσω taxis, είτε χειρόγραφα αυτό συμβαίνει για συμφωνητικά κάτω των 80ευρω/μήνα, με γνήσιο υπογραφής στα ΚΕΠ, που σημαίνει ότι είναι εύκολο να ξεχαστούν στην δήλωση.

 

 1. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από γεωπόνους, συμβούλους για υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίων βελτίωσης, μελέτες για αγορές πάγιων και συμμέτοχη σε πρόγραμμα νέων αγροτών. Αν σας έχουν κάνει μια μελέτη στο έτος 2015 ή έχετε ενταθεί σε κάποιο πρόγραμμα μην ξεχάσετε να προσκομίσετε και αυτά τα δικαιολογητικά.

 

 1. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες από αγρότες, είτε από άλλους επαγγελματίες όπως όργωμα, ράντισμα καθώς και από θεριζοαλωνιστικές μηχανές, ελαιοτριβεία κλπ. Ακόμα και αν πληρώσατε σε είδος.

 

 1. Έξοδα (προμήθειες και έξοδα που γίνονται για λογαριασμό του αγρότη) που προκύπτουν από τις «εκκαθαρίσεις», που εκδίδουν οι συνεταιρισμοί για λογαριασμό του αγρότη, συνήθως στο τέλος του έτους.

 

 1. Αποδείξεις αγοράς καυσίμων (πετρελαίου ή βενζίνης εφόσον χρησιμοποιούνται για τα αγροτικά μηχανήματα).  Έως και 300 ευρώ ανά συναλλαγή μπορεί  να εκδίδεται  Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.)  και στο πίσω μέρος αυτής μπαίνει η σφραγίδα του πρατηριούχου και αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος. Για αγορά αξίας πάνω από 300 ευρώ, χρειάζεται τιμολόγιο.

 

 1. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών μηχανημάτων/μεταφορικών μέσων/αγροτική εγκατάσταση (πχ τρακτέρ, αγροτικό αυτοκίνητο, αποθήκη).

 

 1. Τιμολόγια αγοράς ανταλλακτικών, για τα αγροτικά μηχανήματα.

 

 1. Ασφάλιστρα μηχανημάτων και αγροτικών μεταφορικών μέσων. Προσκομίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχετε παραλάβει από τον ασφαλιστή σας κατά την πληρωμή του και αφορά τα παραπάνω, μπορεί να είναι ετήσιο/εξάμηνο/τετράμηνο.

 

 1. Τέλη κυκλοφορίας των αγροτικών μεταφορικών μέσων.

 

 1. Λογαριασμοί της ΔΕΗ και δεν εννοούμε βεβαία του σπιτιού μας, αλλά αυτή που χρησιμοποιείται στις αγροτικές εργασίες όπως είναι όταν στα χωράφια η άρδευση γίνεται με πομόνες ή κτηνοτροφικές/αγροτικές αποθήκες.

 

 1. Αποδείξεις πληρωμής από τους οργανισμούς άρδευσης.

 

 1. Έξοδα μεταφορών, με βάση τα τιμολόγια του μεταφορέα, για μεταφορές αγροτικών προϊόντων και αγροτικών εφοδίων.

 

 1. Τιμολόγια δαπανών, που έχουν να κάνουν με την λογιστική οργάνωση και διαχείριση και είναι αγορά γραφικής ύλης, κλασέρ, φάκελοι, σφραγίδες κλπ. Καθώς επίσης και κάθε είδους έντυπο (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες καθώς και οι αντίστοιχες συνδρομές), που είναι σχετικές με την γεωργική δραστηριότητα.

 

 1. Τιμολόγια για αγορά ειδικής ένδυσης και προστασίας στις αγροτικές εργασίες, όπως οι προστατευτικές στολές για ράντισμα, στολές μελισσοκόμων, κάσκες, γαλότσες κ.λ.π.

 

 1. Βεβαίωση ή άλλα παραστατικά της Τράπεζας για τους τόκους του 2015, των δανείων που έχετε λάβει στο 2015 ή και σε προηγούμενα χρόνια. Τα δάνεια μπορεί να αφορούν καλλιεργητικά, δάνεια για αγορά αγρών, αγροτικού εξοπλισμού, όχι όμως και καταναλωτικά ή αγοράς/επισκευής της κατοικίας σας. Ο σκοπός του δανείου αναγράφεται στην σύμβαση που έχετε υπογράψει με την Τράπεζα.

 

 1. Τιμολόγια για αγορές πάγιων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της γεωργικής δραστηριότητας (μηχανήματα, κατασκευή αγροτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επτυπωτές, κ.λ.π). Σημειώνουμε ότι η αξία των τιμολογίων αυτών δεν αφαιρείται από τα έξοδα εφάπαξ στην χρονιά που αγοράστηκαν, αλλά τμηματικά σε περισσότερα έτη με βάση τον προβλεπόμενο συντελεστή απόσβεσης (ανάλογα το είδος του παγίου 4%, 10% και 20%, επί της συνολικής αξίας) εκτός και εάν είναι αξίας μικρότερης των 1500 ευρώ.

 

 1. Έξοδα τηλέφωνου και ταχυδρομικά. Μπορεί να υπολογιστεί μέρος αυτών, ως έξοδα της γεωργικής δραστηριότητας, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

 

 1. Έξοδα (καύσιμα, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας, επισκευές/συντηρήσεις) του Ε.Ι.Χ που χρησιμοποιεί ο Αγρότης. Μπορεί να υπολογιστεί μέρος αυτών ως έξοδα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

 

 1. Έξοδα ταξιδιών και μετακινήσεων (εισιτήρια, διόδια, δαπάνες Ε.Ι.Χ, δαπάνες διαμονής, κ.λπ) που κάνει ο αγρότης και έχουν σχέση με την εργασία του (π.χ επίσκεψη σε κλαδικές εκθέσεις (AGROTICA), ή σε κρατικές υπηρεσίες).

 

 1. Κάθε άλλο παραστατικό στοιχείο με το οποίο αποδεικνύεται το έξοδο που έγινε και επίσης το έξοδο αυτό να αφορά την γεωργική δραστηριότητα και όχι προσωπικές ανάγκες.

 

Τα ανωτέρω αφορούν και τους αγρότες του «κανονικού καθεστώτος» και τους  αγρότες του «ειδικού καθεστώτος» αλλά και όσους γενικά δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα. Οι πρώτοι βέβαια έχουν πάει αρκετά από τα παραστατικά που αναφέρουμε πιο πάνω στον λογιστή τους, λόγω της ανάγκης υπολογισμού του Φ.Π.Α ανά τρίμηνο, οι υπόλοιποι πρέπει να μαζέψουν τα παραστατικά όλης της χρονιάς του 2015.

 

Εύα Λιλιοπούλου, Λογίστρια – Φοροτεχνικός

 

Πηγή: www.forologikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση