Τέλος τα 3μηνα και 9μηνα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις

/
Ημερομηνία09 Μαρ 2016
/

Μια μεγάλη ανατροπή για τις επιχειρήσεις, φέρνει διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και η οποία ουσιαστικά ενσωματώνει κοινοτική οδηγία. Η διάταξη καταργεί την υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταρτίζουν και να δημοσιοποιούν τρίμηνες και εννιάμηνες οικονομικές καταστάσεις.

Πλέον οι εταιρείες μπορούν να εκδίδουν μόνο εξάμηνα και ετήσια αποτελέσματα ενώ παρατείνεται και η προθεσμία για τη δημοσίευση αυτών των εκθέσεων σε 4 μήνες για την ετήσια και σε 3 μήνες για την εξαμηνιαία, από τη λήξη της περιόδου αναφοράς. Οι εκθέσεις αυτές θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών. Σήμερα, το σχετικό διάστημα ανέρχεται σε 5 έτη.

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζει πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου καθώς επίσης και πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια και εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, αναφορικά με την δραστηριότητα του εκδότη και των ελεγχόμενων από αυτόν επιχειρήσεων, καθώς και την εν γένει πορεία των επιχειρηματικών τους υποθέσεων.

Επιπλέον, η ΕΚ έχει διευρυμένες δυνατότητες επιβολής χρηματικών κυρώσεων.
 

Πηγή: www.imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση