Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015

/
Ημερομηνία18 Φεβ 2016
/

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

……
3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

……

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Δ. ισχύουν τα εξής:

Άρθρο7. Προθεσμίες

1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.

2. Δήλωση, προσφυγή ή άλλο έγγραφο που υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση λογίζεται ότι υποβλήθηκε στην ημερομηνία που κατατίθεται και πρωτοκολλείται από τη Φορολογική Διοίκηση ή, εφόσον αποσταλεί ταχυδρομικώς, την ημερομηνία σήμανσης με ταχυδρομική σφραγίδα ή, στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, την ημερομηνία παραλαβής από το πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.
Φέτος η 30η Απριλίου 2016 συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο και σύμφωνα με τα ανωτέρω όλες οι υποχρεώσεις που λήγουν την ημερομηνία αυτή παρατείνονται έως και την επόμενη εργάσιμη ήτοι στις 3 Μάιου 2016.

Συνεπώς εφόσον δεν δοθεί κάποια παράταση από το ΥΠΟΙΚ και η προθεσμία στο άρθρο 68 του ΚΦΕ παραμείνει ως έχει, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015 είναι η 3η Μαΐου 2016

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση