Σχετικά Με Την Ισχύ Του Επιδόματος Γάμου Μετά Την Υπογραφή Της Νέας ΕΓΣΣΕ

/
Ημερομηνία03 Απρ 2017
/

Υπογράφηκε χθες η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2017 από τους κοινωνικούς φορείς. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ στο κείμενό της γίνεται χωριστή αναφορά σε πεδία για τα οποία συμφωνήθηκαν δράσεις των συμβαλλομένων μερών και αφορούν την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την καταπολέμηση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας.

Σύγχυση προκάλεσε ωστόσο η διατύπωση του Δελτίου Τύπου της ΓΣΕΕ που εκδόθηκε για την υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2017, όσον αφορά την ισχύ των όρων αμοιβής και εργασίας και ειδικότερα του επιδόματος γάμου. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η ΕΓΣΣΕ 2017 περιέχει ρητή διάταξη για τη συνέχιση της ισχύος των όρων εργασίας που θεσπίστηκαν με προηγούμενες ΕΓΣΣΕ, όπως το πλαίσιο των τριετιών, το επίδομα γάμου, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδομα αδείας…..».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της νέας ΕΓΣΣΕ: «Συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν

Με την ψήφιση του Ν.4093/2012, όμως, από την 12/11/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4093/2012) οι εργοδότες – επιχειρήσεις που αμείβουν τους εργαζομένους με τα κατώτατα όρια αποδοχών και ειδικότερα με τον νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο, ανεξάρτητα αν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που έχουν υπογράψει την ΕΓΓΣΣΕ, υποχρεούνται να καταβάλλουν μόνο το επίδομα προϋπηρεσίας, βέβαια και αυτό, λαμβάνοντας υπόψη χρόνο προϋπηρεσίας διανυθέντα μέχρι 14/2/2012.

Πέραν της προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο, σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ . ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

Η καταβολή επιδόματος γάμου, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, αποτελεί κατά βάση οικειοθελή παροχή του εργοδότη. Στην περίπτωση που μια ΣΣΕ είναι σε ισχύ (όπως για παράδειγμα η ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων και η διαιτητική απόφαση του προσωπικού των επισιτιστικών επιχειρήσεων που προβλέπουν τη χορήγηση του επιδόματος γάμου) και η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει τους όρους της συλλογικής αυτής ρύθμισης, τότε το επίδομα γάμου χορηγείται υποχρεωτικά στους δικαιούχους μισθωτούς.

Πηγή:www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση