Συνταγματικό έκρινε το ΣτΕ το νόμο για το Φ.Α.Π. αλλά και την δυνατότητα αμφισβήτησης της αξίας των ακινήτων από τους φορολογούμενους

/
Ημερομηνία02 Μαρ 2015
/

Συνταγματικό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε πιλοτική απόφασή της, το σύστημα επιβολής Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που επιβλήθηκε με το νόμο 3842/2010.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή φορολογούμενου ο οποίος ζητούσε να ακυρωθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ φυσικών προσώπων των ετών 2011 και 2012 κρίνοντας τον επίμαχο φόρο συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας με την υπ’ αριθμό 532/2015 απόφασή τους έκριναν ότι για τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας λαμβάνονται υπόψη γενικά και αντικειμενικά κριτήρια (τιμές εκκίνησης, επιφάνεια ακινήτου, κ.λπ.), ενώ προβλέπονται απαλλαγές από το φόρο για μη εκμεταλλεύσιμα ακίνητα, αφορολόγητο πόσο μέχρι 200.000 ευρώ, κ.λπ.

Όπως τονίζεται στην απόφαση η επιβολή του ΦΑΠ «δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη» να διαμορφώνει το φορολογικό σύστημα και να καθορίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο φορολογήσεως διαφόρων κατηγοριών φορολογικών στοιχείων και επομένως δεν παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις.

Επιπλέον, οι δικαστές απαντώντας στις αιτιάσεις του φορολογούμενου που κατέθεσε προσφυγή επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει φορολογική εξομοίωση του ψιλού κυρίου του ακινήτου με τον επικαρπωτή καθώς «η φορολογική επιβάρυνση του ψιλού κυρίου με τον ΦΑΠ είναι μειωμένη σε σχέση με εκείνη του επικαρπωτή».

Επιπλέον όμως με την απόφαση ΣτΕ 86/2015 το ΣτΕ έκρινε ως συνταγματική την δυνατότητα που έχει ο φορολογούμενος να αμφισβητήσει με προσφυγή του στο διοικητικό δικαστήριο το ύψος της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων του, τα οποία επιβαρύνθηκαν με ΦΑΠ.

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση