Συνέντευξη του Προέδρου του Ο.Ε.Ε. κ. Γ. Κυδωνάκη

/
Ημερομηνία16 Ιούλ 2013
/

1.    Τι αλλαγές φέρνει στον κλάδο των λογιστών – φοροτεχνικών η διάταξη του νέου νόμου 4152/2013 για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας;

Σας στέλνω πίνακα με τις προϋποθέσεις και τις επιμέρους παρατηρήσεις, για το πως διαμορφώνεται η οργάνωση του επαγγέλματος.

Η διαμόρφωση τάξεων είναι ισοπεδωτική, άδικη, αντικοινωνική και αναποτελεσματική.

– Συμβάλει στην ανάπτυξη κινδύνων για τα φορολογικά έσοδα, για τις επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες Λογιστές Φοροτεχνικούς.

– Η εξίσωση της τετραετούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 7, 6, 5 χρόνια πρακτικής άσκησης παραβιάζει κάθε εκπαιδευτική λογική.

– Ισοπεδώνει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με αμφίβολου αποτελεσματικότητας πρακτική άσκηση μερικών ετών και εξισώνει την επιστημονική κατάρτιση με την πρακτική.

– Αδικεί τους νέους και τις οικογένειές τους, που επενδύουν τεράστια ποσά από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

– Εντάσσει τους πρακτικούς βοηθούς λογιστές σε ισότιμη τάξη με τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αξιολόγηση.

– Ο προσδιορισμός μέχρι το όριο των 1.500.000 € τζίρο, για τους πρακτικούς φοροτεχνικούς – λογιστές αγνοεί την πολυπλοκότητα των φορολογικών θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και ειδικότερα σε προβλήματα που απαιτούν κοστολογικούς υπολογισμούς και φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων.

2.    Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με την απελευθέρωση του επαγγέλματος του λογιστή δίνεται η δυνατότητα σε νέους λογιστές, οι οποίοι δεν είχαν μέχρι τώρα πρόσβαση στην αγορά, να δοκιμάσουν τη τύχη τους. Η αγορά σήμερα  μπορεί να απορροφήσει τους νέους λογιστές;

Είναι υποκριτικός  ο ισχυρισμός ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπει ο Ν. 4153/3013 απελευθερώνουν το επάγγελμα.

Το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού ήταν απελευθερωμένο από την οργάνωσή του με το Ν. 2515/1994 και το Π.Δ. 340/98, γιατί ικανοποιούσε τις τρεις βασικές αρχές της απελευθέρωσης:

α) Η πρόσβαση στο επάγγελμα ήταν ελεύθερη ανάλογα με τα τυπικά προσόντα (επίπεδο μόρφωσης) και τα ουσιαστικά προσόντα (εμπειρία στο επάγγελμα).

β) Δεν υπήρχαν γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκησή του.

γ) Δεν υπήρχαν προκαθορισμένες αμοιβές.

Οι αμοιβές των Λογιστών Φοροτεχνικών ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και με βάση τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τους μισθωτούς.

Τι προσθέτει ή τι διορθώνει η νέα ρύθμιση; Μόνο προϋποθέσεις για εξεύρεση φτηνού εργατικού δυναμικού προκειμένου να ικανοποιηθούν επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν να επενδύσουν χωρίς κανόνες στην αγορά παροχής των Λογιστικών – Φοροτεχνικών υπηρεσιών. Η προώθηση στην αγορά επαγγελματιών αμφιβόλου ποιότητας προσόντων, διαμορφώνει αρνητικές προοπτικές για τα ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως είναι τα φορολογικά έσοδα, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τον επαγγελματικό κίνδυνο για αυτούς τους επαγγελματίες.

3.    Με τις νέες ρυθμίσεις το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίσουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί που μέχρι σήμερα κατείχαν  άδεια Γ΄ τάξης (ειδική)  με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ’  Κατηγορίας του ΚΒΣ (διπλογραφικά βάσει του νέου ΚΦΑΣ) μέχρι του ποσού των 900.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες μένουν μετέωροι με τις νέες ρυθμίσεις;

Οι κάτοχοι Β΄ τάξης έχουν δικαίωμα τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων σε εταιρείες με τζίρο μέχρι 1.500.000 €.
Το προηγούμενο σύστημα Ν. 2515/1997 Π.Δ. 340/1998 προέβλεπε ότι οι εμπειροτέχνες Λογιστές Φοροτεχνικοί που είχαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπογραφή τριών ισολογισμών) μπορούσαν να τηρούν και διπλογραφικά  ….  Λογιστικά βιβλία μέχρι τζίρο 900.000 €.

Η νέα ρύθμιση δεν προβλέπει τέτοια δυνατότητα παρά την πρόταση του ΟΕΕ.
΄Ετσι για τους επαγγελματίες Λογιστές Φοροτεχνικούς με άδεια Γ΄ ειδική του αφαιρείται το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι 900.000 €.

4.    Πιστεύετε ότι ο θεσμός του φορολογικού πιστοποιητικού θα πρέπει να επεκταθεί σε μικρότερες επιχειρήσεις;

Το φορολογικό πιστοποιητικό είναι ένα μέτρο με πολύ μικρή, σχεδόν ανύπαρκτη εφαρμογή σ΄ άλλες χώρες.

Η αναγκαιότητά του σύμφωνα με τις απόψεις της κυβέρνησης προέκυψε από τις διαχρονικές αδυναμίες του ελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού της χώρας μας και την αναγκαιότητα ενίσχυσης της είσπραξης των φορολογικών εσόδων ειδικότερα τώρα με περίοδο οικονομικής κρίσης.

Η άποψή μας είναι σταθερή και διαχρονική ότι ο φορολογικός έλεγχος και η είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι έργο της Πολιτείας και όχι ιδιωτικών συμφερόντων.

΄Ηδη οι πιστοποιημένοι Λογιστές Φοροτεχνικοί με την αναμόρφωση των φορολογικών εσόδων κατά την συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πραγματοποιούν ουσιαστικά προληπτικό φορολογικό έλεγχο.

Συναξιολογώντας και το πρόσθετο κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις αν η ελληνική πολιτεία επεκτείνει το μέτρο σε μικρότερες επιχειρήσεις, το ΟΕΕ προτείνει τη λύση του πιστοποιημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού.

5.    Ο ρόλος του πιστοποιημένου Φοροτεχνικού-Λογιστή θεωρείται  πολύ σημαντικός σε ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα. Οι λογιστές συμβάλλουν στην ενίσχυση των εσόδων του προϋπολογισμού και στην πάταξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Ποια μέτρα θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να ληφθούν προκειμένου να ενισχυθεί το έργο των λογιστών;

Με το Ν. 3842/2010 η ελληνική πολιτεία θεσμοθέτησε τον πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό.
Σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου αλλά και την Εισηγητική ΄Εκθεσή του, η Πολιτεία στην προσπάθειά της να καταπολεμήσει την παραοικονομία, φοροδιαφυγή και φοροκλοπή, δημιούργησε ένα θεσμό με αυξημένες ευθύνες και αρμοδιότητες ανάμεσα στον φορολογούμενο και την φορολογική αρχή. Ο στόχος είναι να τεθούν τα θεμέλια και ο νέος θεσμός να είναι αρωγός στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την μείωση του διοικητικού κόστους της δημόσιας διαχείρισης, για τη μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου φορολογικών υπηρεσιών και να δώσει τη δυνατότητα ενίσχυσης του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού και βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους, εφαρμόζοντας κανόνες αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας .
Ανατέθηκε δε η οργάνωση του νέου θεσμού στο ΟΕΕ.
Το ΟΕΕ ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά.

Με τη σύνταξη και υποβολή προς υπογραφή του κώδικα δεοντολογίας Λογιστών – Φοροτεχνικών, στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Διαμόρφωσε, με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, την αναγκαία και διοικητική δομή των Υπηρεσιών του προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Εθνικής Επιτροπής Διαπίστευσης για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου ISO/IEC 17024 με βάση το οποίο το ΟΕΕ θα πιστοποιήσει τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, εφαρμόζοντας κανόνες αμεροληψίας, αντικειμενικότητας, διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Και ενώ το ΟΕΕ βρίσκεται στο πλέον αποφασιστικό σημείο της ολοκλήρωσης των παραπάνω διαδικασιών, παρατηρούνται περίεργα γραφειοκρατικά εμπόδια από τη μεριά της πολιτείας.

΄Ετσι καθυστερεί αδικαιολόγητα η υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών – Φοροτεχνικών γιατί δεν γίνεται αποδεκτή η άποψη ότι εταιρικά σχήματα που ασχολούνται με τον έλεγχο δεν μπορούν να ασχολούνται με Λογιστικές – Φοροτεχνικές υπηρεσίες (δηλ. Γιάννης κερνά – Γιάννης πίνει).
Οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί στη συντριπτική πλειοψηφία τους εκτελούν το έργο τους με κανόνες ευθύνης, με ευσυνειδησία και εντιμότητα.
Το ΟΕΕ συμβάλει σ΄ αυτή τους την προσπάθεια με διαρκώς ενημερωτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας.
Επιβάλλεται να ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο για την υπογραφή του Κώδικα Δεοντολογίας και της αναγκαίας Υπουργικής Αποφάσεις για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης. Η διατήρηση της εκκρεμότητας δεν συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια αύξησης των φορολογικών εσόδων, με κανόνες διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

6.    Μετά από σειρά τροποποιήσεων κατά τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται για μια ακόμα φορά ότι το φορολογικό σύστημα χρειάζεται πολλές αλλαγές. Σε ποιους άξονες, θα πρέπει να στηρίζεται μια ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση;

Η φορολογική νομοθεσία στη χώρα μας είναι δαιδαλώδης, πολύπλοκη, γραφειοκρατική, αναποτελεσματική με μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και αναχρονιστικά τεχνικά μέσα.
Τα προτεινόμενα φορολογικά νομοσχέδια έχουν συνήθως χαρακτηριστικά νομοθετημάτων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Η μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική πρέπει να διέπεται από ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά όπως:
–    Απλότητα
–    Αποτελεσματικότητα
–    Σταθερότητα,
προκειμένου να ικανοποιούνται οι βασικές αρχές άσκησης φορολογικής πολιτικής με:
–    Αναπτυξιακό χαρακτήρα
–    Διανεμητικό χαρακτήρα
–    Κοινωνική δικαιοσύνη
–    Δημοσιονομική Αποτελεσματικότητα

Το ΟΕΕ από δεκαετίας έχει ολοκληρωμένη πρόταση που ανά τακτά χρονικά διαστήματα την επικαιροποιεί και την έχει κατ’ επανάληψη υποβάλει στο αρμόδιο Υπουργείο και τις λοιπές αρχές.

 Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση