Συμψηφισμός χρεών στην εφορία με επιστροφή φόρου

/
Ημερομηνία18 Μαρ 2014
/

Σε συμψηφισμό οφειλών των φορολογουμένων με ποσά επιστροφής φόρων ακόμη και όταν τα ποσά αυτά είναι χαμηλότερα των 1.500 ευρώ, θα προχωρεί η εφορία. Τον δρόμο για τους αυτόματους συμψηφισμούς ανοίγει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη.

Με την ίδια απόφαση ξεμπλοκάρει η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στην περίπτωση όπου ο φορολογούμενος έχει οφειλές έως 30 ευρώ, ενώ χαλαρώνουν οι όροι χορήγησης φορολογικής ενημερότητας για όσους οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο που δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ και τα έχουν εντάξει σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής. Συγκεκριμένα σε κάθε περίπτωση ύπαρξης ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 5.000 ευρώ το αποδεικτικό ενημερότητας θα είναι δυνατό να χορηγείται στον οφειλέτη για να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο υπό την προϋπόθεση ότι από τα χρήματα αυτά θα παρακρατηθεί ποσοστό μόνο 10%, αντί τουλάχιστον 30% ή τουλάχιστον 50% που προβλεπόταν μέχρι τώρα.

Επίσης μέχρι σήμερα η ύπαρξη οφειλών ακόμα και ενός ευρώ εμπόδιζε την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, ενώ οι αυτόματοι συμψηφισμοί γίνονταν για επιστροφές φόρων που ξεπερνούσαν τα 1.500 ευρώ.

Όπως προκύπτει από την απόφαση Θεοχάρη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ο φορολογούμενος θα πρέπει σωρευτικά:

1. Να μην έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση άνω των 30 ευρώ. Αν υπάρχουν μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο φορολογούμενος που ζητά φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να τις έχει τακτοποιήσει είτε με αναστολή είσπραξης είτε με ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

2. Να έχει υποβάλει τις δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστικές και περιοδικές ΦΠΑ). Αν διαπιστωθεί στο πλαίσιο ελέγχου ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, ΦΑΠ ή Ε9 της τελευταίας πενταετίας, καταχωρίζεται στο σύστημα taxis εντολή δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας, η οποία αίρεται μόνο εφόσον υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις.

Όταν εκδίδεται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος με επαχθή αιτία και ο φορολογούμενος έχει οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά και όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης. Το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί αναγράφεται στο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, το παρακρατούμενο ποσό θα έπρεπε να είναι 30%-50% του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης της φορολογικής ενημερότητας είναι η είσπραξη χρημάτων. Εάν μέσω ρύθμισης έχει καταβληθεί ποσό μικρότερο από το 30% της ρυθμισμένης οφειλής παρακρατείται ποσοστό 70% έως 100%. Με την απόφαση του κ. Θεοχάρη, οι παραπάνω προϋποθέσεις διευρύνονται και ορίζεται πως ειδικά για περιπτώσεις βεβαιωμένων οφειλών που είναι χαμηλότερες από τα 5.000 ευρώ και υπάρχουν στοιχεία για άλλες απαιτήσεις (περιοδικές ή εφάπαξ) για την είσπραξη των οποίων απαιτείται φορολογική ενημερότητα, τα παραπάνω κατώτερα όρια ορίζονται σε 10%. Σε κάθε περίπτωση ορίζεται στην απόφαση, ότι το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη τριών δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις που απομένουν είναι έως 12. Αν οι δόσεις που απομένουν για την εξόφληση του ποσού οφειλής που έχει ρυθμιστεί ξεπερνούν τις 12 , το κατώτερο ποσοστό παρακράτησης πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε δόσεις. Αν η παρακράτηση δεν επαρκεί για την κάλυψη των παραπάνω δόσεων, το ποσοστό παρακράτησης αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Πηγή : www.imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση