Στο «μικροσκόπιο» το χαρτονόμισμα 500 ευρώ

/
Ημερομηνία22 Μαρ 2016
/

Τις ανταλλαγές 500 ευρώ επιχειρεί να ρυθμίσει με εγκύκλιό της η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της αυξημένης ζήτησης που υπάρχει για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τη ζήτηση αυτή έχει κυρίως προκαλέσει το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προτίθεται να σταματήσει την έκδοση των 500 ευρώ και αν και αυτό ισχύει ως νόμισμα, αρκετοί δυσκολεύονται πια να το χρησιμοποιήσουν για συναλλαγές.

Από την άλλη πλευρά, όπως και όλα τα μεγάλα νομίσματα, το νόμισμα των 500 ευρώ αποτελεί το βασικό νόμισμα όσων επιθυμούν να πραγματοποιούν συναλλαγές ξεπλύματος. Για τη χώρα μας υπάρχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, αφού οι αναλήψεις που προηγήθηκαν για τον φόβο των capital controls έγιναν ως έναν βαθμό και σε πιο εύκολα αποθηκεύσιμα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (ανταλλαγή τραπεζογραμματίων αξίας 500 ευρώ και εκτέλεση συναλλαγών με αυτά) τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να:

Να παρέχουν την υπηρεσία της ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ αποκλειστικά σε πελάτες τους και προκειμένου περί φυσικών προσώπων σε δικαιούχους καταθετικού λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα, υφισταμένου ή ανοιχθησομένου, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για τον περιορισμό της ανάληψης μετρητών και της μεταφοράς κεφαλαίων.

Μέσω κατάλληλων διαδικασιών και μέτρων που λαμβάνουν, να καταγράφουν και να καταχωρίζουν μηχανογραφικά κάθε πράξη ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ με άλλα μικρότερης αξίας.

Να αθροίζουν το σύνολο των πράξεων ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ ανά πελάτη-φυσικό πρόσωπο μηχανογραφικά και να τις συνεκτιμούν με άλλες συναλλαγές του με χαρτονομίσματα της εν λόγω ονομαστικής αξίας, καθώς και με τις λοιπές συναλλαγές του κατά την εφαρμογή των μέτρων επιμέλειας που αναφέρονται ιδίως στις παραγράφους 5.4, εδάφ. (ν), (νί) και (νiiϊ), 5.16 (Συναλλαγές με μετρητά) καθώς και 8.1 και 8.2 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο και των προαναφερόμενων μέτρων δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν, αναλόγως και του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ, να παρακολουθούν και τις λοιπές συναλλαγές πελατών τους που εκτελούνται με προσκομιζόμενα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ, όπως κατάθεση σε λογαριασμό των ιδίων ή τρίτων, αίτηση διενέργειας πληρωμής ή μεταφοράς πίστωσης κ.λπ., εν αναφορά και προς το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του εκάστοτε πελάτη.

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν κατά την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων υψηλής ονομαστικής αξίας με άλλα, μικρότερης αξίας, να συμμορφώνονται πλήρως προς τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 περί της ενημέρωσης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

 

Πηγή: www.imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση