Στο β΄ εξάμηνο 2017 o συμψηφισμός εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών

/
Ημερομηνία23 Αυγ 2016
/

Το δεύτερο εξάμηνο του 2017, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος για το 2016, θα γίνει ο συμψηφισμός για να υπολογιστούν οι εισφορές επί του πραγματικού εισοδήματος σε εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες. Κατά το πρώτο 6μηνο του 2017, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με βάση τα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί το 2015, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα έσοδα των ταμείων.

Μάλιστα, και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εργασίας, ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους αλλά και αγρότες, με βάση τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις εισοδήματος του προηγούμενου έτους θα ισχύσει αναγκαστικά για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει ένας ακριβής μηχανισμός ελέγχου του εισοδήματος σε πραγματικό χρόνο. Ειδικά, δε, για το 2017, έτος σημαντικών ανατροπών στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, θα χρησιμοποιηθεί και το εισόδημα του 2015. Ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος ορίζει ότι η παρακράτηση των εισφορών για κύρια σύνταξη, υγεία, επικούρηση (όπου υπάρχει) και εφάπαξ (για τους κλάδους που προβλέπεται) θα γίνεται επί του πραγματικού εισοδήματος. Για το 2017, βάσει του σχεδιασμού, κατά το πρώτο 6μηνο, θα χρησιμοποιηθεί το εισόδημα του 2015.

Κατά το δεύτερο 6μηνο και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος για το 2016, θα γίνει αναγωγή σε 12μηνη βάση και συμψηφισμός με τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το πρώτο 6μηνο. Η οριστική εκκαθάριση των διαφορών που θα προκύπτουν με βάση τις προκαταβολές και τις τελικές πράξεις επιβολής ασφαλίστρων, θα γίνει αναγκαστικά στο τέλος του επόμενου χρόνου, δημιουργώντας πολλά γραφειοκρατικά και λογιστικά ζητήματα επιστροφών εισφορών ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες» ή καταβολής επιπλέον ποσών.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr

Αφήστε μια απάντηση