ΣτΕ 313/2016 – Δικαίωμα ένδικης προστασίας – Διακοπή παραγραφής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο

/
Ημερομηνία26 Φεβ 2016
/

ΣτΕ 313/2016 επταμ. – Δικαίωμα περιουσίας – Δικαίωμα ένδικης προστασίας – Διακοπή παραγραφής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

Κατά την έννοια του άρθρου 89 παρ. 1 του ν.δ. 321/1969, η διακοπή της παραγραφής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες χρεών προς το Δημόσιο επέρχεται με μόνη τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης και την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού, χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση αυτών στον οφειλέτη και η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται, όσον αφορά το πρόγραμμα πλειστηριασμού, στη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 2 του ΚΕΔΕ –
Η ρύθμιση δε αυτή δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 Σ. και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, διότι ανεξαρτήτως του ότι δεν επιβάλλει περιορισμό στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας του οφειλέτη, πάντως του παρέχεται η δυνατότητα δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο βεβαιώσεως του χρέους, και αρξαμένης της αναγκαστικής εκτελέσεως  δύναται αυτός  να ανακόψει τον πλειστηριασμό, στον οποίο κατατείνουν όλες οι πράξεις εκτελέσεως, στρεφόμενος κατά των πράξεων αυτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα πλειστηριασμού.
 

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση