Στα 62 δισ. τα ληξιπρόθεσμα χρέη

/
Ημερομηνία05 Νοέ 2013
/

Νέο ρεκόρ κατέγραψαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία άγγιξαν τα 62 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τις «νέες» ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανέρχονται σε 5,848 δισ. ευρώ.

Εντύπωση αλλά και έντονο προβληματισμό προκαλεί το στοιχείο ότι μέσα στον Σεπτέμβριο ο αριθμός των επιχειρήσεων που οφείλουν στο Δημόσιο αυξήθηκε ξαφνικά κατά 343.692. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με χρέη προς το Δημόσιο ανέρχονται σε 526.477 από 182.785 που ήταν στο τέλος Αυγούστου, στοιχείο που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και ολοένα και περισσότερες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ανείσπρακτα πρόστιμα 16,5 δις ευρώ
Την ίδια ώρα στον «αέρα» βρίσκονται έσοδα ύψους 16,488δισ. ευρώ από φορολογικά και τελωνειακά πρόστιμα, τα οποία αν και βεβαιώθηκαν και οριστικοποιήθηκαν από τα δικαστήρια, ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός αδυνατεί να τα οδηγήσει στα δημόσια ταμεία. Τα δικαστήρια ενώ έχουν επιδικάσει προς είσπραξη πρόστιμα ύψους 17,376 δισ.ευρώ, στα ταμεία του Δημοσίου έχουν εισρεύσει μόλις 887,66 εκατ. ευρώ ή ποσοστό που αντιστοιχεί στο 5,1% του συνόλου.

Πρόκειται για πρόστιμα που αφορούν φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις για τις οποίες ασκήθηκε προσφυγή και επιδικάστηκαν μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου του 2013. Στις δικαστικές αίθουσες «συνωστίζονται» σήμερα περισσότερες από 127.000 φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για 32.738 φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια το συνολικό ύψος των προστίμων ανέρχεται σε 8 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο δείχνουν τα εξής:

  • Τον Σεπτέμβριο οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους και τέλη ύψους 739,27 εκατ. ευρώ.
  • Από τα 61,953 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα, τα 22,6 δισ. ευρώ είναι χρέη που οφείλουν 2.594.366 φυσικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα 39,35 δισ. ευρώ τα χρωστούν 526.477 επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.
  • Κατά μέσο όρο, κάθε οφειλέτης του Δημοσίου που είναι φυσικό πρόσωπο χρωστά 8.712,41 ευρώ. Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις ο αριθμός των φυσικών προσώπων με οφειλές προς το Δημόσιο μειώθηκε τον Σεπτέμβριο καθώς από 2.819.741 που ήταν στο τέλος Αυγούστου στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν 2.594.366 άτομα.
  • Κάθε νομικό πρόσωπο χρωστά στο Δημόσιο 74.743 ευρώ κατά μέσο όρο.
  • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΠΑ ανέρχονται σε 13,7 δισ. ευρώ.
  • Οι οφειλές από φόρους εισοδήματος φθάνουν τα 11,135 δισ. ευρώ.
  • Οι οφειλές από φόρους στην περιουσία ανέρχονται σε 830 εκατ.

Τα έσοδα που εισπράχθηκαν στο εννεάμηνο Ιανουαρίου ? Σεπτεμβρίου από ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν σε 2,132 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 35% ή κατά 553 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράχθηκαν στο εννεάμηνο του 2013 από ληξιπρόθεσμα είναι περίπου ίσα με τα συνολικά ποσά που εισέρρευσαν στα δημόσια ταμεία ολόκληρο το 2011.

Θετικά μηνύματα
Εν τω μεταξύ, θετικά είναι τα μηνύματα από το «μέτωπο» των εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ, τον Σεπτέμβριο οι συνολικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 37,2% σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί. Η υπέρβαση του στόχου των εσόδων του Σεπτεμβρίου μείωσε την απόκλιση των εσόδων από 5,7% το οκτάμηνο σε 1,4% στο εννεάμηνο.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, «η εν λόγω επιτυχία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υψηλή εισπραξιμότητα εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών». Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2013 εισπράχθηκαν από τις ως άνω κατηγορίες φόρων 273 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 73 εκατ. ευρώ που είχαν εισπραχθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους».

Θετικά, επίσης, ήταν τα αποτελέσματα όσον αφορά στην είσπραξη του ΦΠΑ. Οι ΔΟΥ ξεπέρασαν τον στόχο των εσόδων από ΦΠΑ σε ποσοστό 4,6%, για τον μήνα Σεπτέμβριο και σε ποσοστό 1,6% για το εννεάμηνο.

Πάντως, αξίζει σημειωθεί ότι από τις 140 εφορίες μόνο οι 30 ΔΟΥ έπιασαν τον στόχο των εσόδων που τους είχε τεθεί στο εννεάμηνο παρά το γεγονός ότι οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ έχουν βελτιωθεί αισθητά, καθώς οι 78 από τις 140 ΔΟΥ της χώρας κινούνται εντός στόχων.

Οικονομικό αδιέξοδο
Οι επιχειρήσεις με χρέη προς το Δημόσιο ανέρχονται σε 526.477 από 182.785 που ήταν στο τέλος Αυγούστου, στοιχείο που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και ολοένα και περισσότερες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Απλήρωτοι φόροι
Τον Σεπτέμβριο οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους και τέλη ύψους 739,27 εκατ. ευρώ.

Οφειλές
Κάθε νομικό πρόσωπο χρωστά στο Δημόσιο 74.743 ευρώ κατά μέσο όρο. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΠΑ ανέρχονται σε 13,7 δισ. ευρώ.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αφήστε μια απάντηση