Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου – Αργίες Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου – Αργίες

/
Ημερομηνία29 Νοέ 2013
/

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Δεκεμβρίου, προς ενημέρωση των συναδέλφων. Επίσης, τις αργίες του ιδίου μήνα για το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Φ.Μ.Υ. μηνός Νοεμβρίου

ΑΦΜ

Για ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήνα

Για ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήνα

Οκτώβριο

Νοέμβριο

1

20 Δεκεμβρίου

2

23 Δεκεμβρίου

3

24 Δεκεμβρίου

4

27 Δεκεμβρίου

5

30 Δεκεμβρίου

6

31 Δεκεμβρίου

7

2 Ιανουαρίου 2014

8

3 Ιανουαρίου 2014

9

2 Δεκεμβρίου 2014

7 Ιανουαρίου 2014

10-50

3 Δεκεμβρίου 2014

8 Ιανουαρίου 2014

60-00

4 Δεκεμβρίου 2014

9 Ιανουαρίου 2014

 

2 Δεκεμβρίου

(υποχρεώσεις Περιόδου Οκτωβρίου που παρατείνονται λόγω μη εργάσιμης ημέρας)

 • 2 Δεκ 2013 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 • 2 Δεκ 2013 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ
 • 2 Δεκ 2013 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
 • 2 Δεκ 2013 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων
 • 2 Δεκ 2013 Υποβολή δήλωσης για αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών
 • 2 Δεκ 2013 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 • 2 Δεκ 2013 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 9
3 Δεκεμβρίου
 • 3 Δεκ 2013 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 10-50
4 Δεκεμβρίου
 • 4 Δεκ 2013 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 60-00
16 Δεκεμβρίου
 • 16 Δεκ 2013 Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια την Α.Ε.
 • 16 Δεκ 2013 Απόδοση φόρου που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα σε εργολάβους (3% κλπ).
 • 16 Δεκ 2013 Καταβολή Χαρτόσημου Δανείων
 • 16 Δεκ 2013 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου τόκων διαφόρων περιπτώσεων
20 Δεκεμβρίου
 • 20 Δεκ 2013 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο – Επιτηδευματίες με βιβλία Διπλογραφικά, ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 • 20 Δεκ 2013 ΦΜΥ – Βλέπε πίνακα
21 Δεκεμβρίου
 • 31 Δεκ 2013 Υποχρεώση καταβολής Δώρου χριστουγγένων
27 Δεκεμβρίου
 • 27 Δεκ 2013 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
 • 27 Δεκ 2013 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων (VIES)
 • 27 Δεκ 2013 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
31 Δεκεμβρίου
 • 31 Δεκ 2013Λήξη των κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ
 • 31 Δεκ 2013 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 • 31 Δεκ 2013 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ
 • 31 Δεκ 2013 Υποβολή δήλωσης για αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών
 • 31 Δεκ 2013 Υποβολήπεριοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο – Επιτηδευματίες με βιβλία Γ’ κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 • 31 Δεκ 2013 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 • 31 Δεκ 2013 Υποβολή Τιμοκαταλόγων διαφημίσεων
 • 31 Δεκ 2013 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων
 • 31 Δεκ 2013 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

 

-> Αργίες Δημοσίου

Αργίες Δημοσίου
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Τετάρτη, 25 Δεκέμβριος 2013
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πέμπτη, 26 Δεκέμβριος 2013
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2014

 

-> Αργίες ιδιωτικού τομέα

Αργίες Ιδιωτικού τομέα
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ [υποχρεωτική αργία (άρθρο 4 του Β.Δ.748/66)] Τετάρτη, 25 Δεκέμβριος 2013
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ(αργία κατ’ έθιμο) Πέμπτη, 26 Δεκέμβριος 2013
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ(αργία κατ’ έθιμο) Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2014

Πηγή :Taxheaven

 

Αφήστε μια απάντηση