Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου 2014

/
Ημερομηνία03 Νοέ 2014
/

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Νοεμβρίου προς ενημέρωση των συναδέλφων. Όπως θα παρατηρήσετε οι προθεσμίες υποβολής που λήγουν στο τέλος του μήνα και συμπίπτουν με μη εργάσιμη ημέρα (κυριακή) παρατείνονται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (1η Δεκεμβρίου) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ΚΦΔ.

7 Νοε 2014
 1. 7 Νοε 2014 Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστών-φοροτεχνικών στο Ο.Ε.Ε. για την διασφάλιση της ταυτοποίησής τους στο TAXISnet
10 Νοε 2014
 1. 10 Νοε 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
 2. 10 Νοε 2014 Υποβολή δήλωσης νομικών προσώπων (ΑΕ,ΕΠΕ,κλπ) που κλείνουν ισολογισμό στις 30.6.2014
20 Νοε 2014
 1. 20 Νοε 2014 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου
26 Νοε 2014
 1. 26 Νοε 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
 2. 26 Νοε 2014 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
27 Νοε 2014
 1. 27 Νοε 2014 Υποβολή δήλωσης  Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)
28 Νοε 2014
 1. 28 Νοε 2014 Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Οκτωβρίου
 2. 28 Νοε 2014 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
30 Νοε 2014
 1. 30 Νοε 2014 Διόρθωση περιουσιακής κατάστασης (υποβολή στοιχείων ακινήτων – Ε9) για τα έτη 2011, 2012, 2013 χωρίς πρόστιμα
1 Δεκ 2014 ΑΠΔ

 1. 1 Δεκ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 1 Δεκ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 1 Δεκ 2014 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Σεπτεμβρίου)
 2. 1 Δεκ 2014 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)
 3. 1 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)
 4. 1 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Σεπτεμβρίου
 5. 1 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 1 Δεκ 2014 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 2. 1 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
 3. 1 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση