Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2014

/
Ημερομηνία02 Σεπ 2014
/

Ο μήνας που διανύουμε -όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι του έτους-, είναι γεμάτος από σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Σεπτεμβρίου προς ενημέρωση των συναδέλφων.

 

10 Σεπτ 2014
 1. 10 Σεπ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
22 Σεπτ 2014
 1. 22 Σεπ 2014 Καταβολή αγγελιόσημου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ
26 Σεπτ 2014
 1. 26 Σεπ 2014 Προθεσμία εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής
 2. 26 Σεπ 2014 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
 3. 26 Σεπ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
29 Σεπτ 2014
 1. 29 Σεπ 2014 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Ιουλίου)
30 Σεπτ 2014 Συγκεντρωτικές

 1. 30 Σεπ 2014 Μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών Περιόδου – Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 30 Σεπ 2014 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Ιουλίου)
 2. 30 Σεπ 2014 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουλίου)
 3. 30 Σεπ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουλίου)
 4. 30 Σεπ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Ιουλίου
 5. 30 Σεπ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Ιουλίου)

Φ.Π.Α.

 1. 30 Σεπ 2014 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Αυγούστου
 2. 30 Σεπ 2014 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

Α.Π.Δ.

 1. 30 Σεπ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 30 Σεπ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Λοιπά

 1. 30 Σεπ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτηρίων Δημοσίων Θεαμάτων
 2. 30 Σεπ 2014 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
 3. 30 Σεπ 2014 Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 2ου τριμήνου (Απριλίου, Μαϊου, Ιουνίου)
 4. 30 Σεπ 2014 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 5. 30 Σεπ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Ε9 – 2015

 1. 30 Σεπ 2014 Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για μεταβολές από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014

Αιτήσεις

 1. 30 Σεπ 2014 Καταληκτική προθεσμία για αίτηση μείωσης προκαταβλητέου φόρου φυσικών προσώπων .
 2. 30 Σεπ 2014 Καταληκτική προθεσμία για αίτηση μείωσης προκαταβλητέου φόρου Νομικών προσώπων.

 

 

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση