Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2014

/
Ημερομηνία27 Φεβ 2014
/

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαρτίου, προς ενημέρωση των συναδέλφων. ΠΟΛ.1012/3.1.2014 Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013

10 Μαρ 2014
 1. 10 Μαρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
14 Μαρ 2014
 1. 14 Μαρ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. Δεκεμβρίου 2013 – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου
 2. 14 Μαρ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 3. 14 Μαρ 2014 Διαβίβαση στοιχείων (αποζημιώσεις) από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2013.
17 Μαρ 2014
 1. 17 Μαρ 2014 Καταβολή Χαρτόσημου Δανείων
20 Μαρ 2014
 1. 20 Μαρ 2014 Υποβολή δήλωσης στο μητρώο για την ένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς . Για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.
 2. 20 Μαρ 2014 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ’ κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 3. 20 Μαρ 2014 Καταβολή αγγελιoσήμου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ
26 Μαρ 2014
 1. 26 Μαρ 2014 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
 2. 26 Μαρ 2014 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
 3. 26 Μαρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
28 Μαρ 2014
 1. 28 Μαρ 2014 Υποβολή Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις
31 Μαρ 2014
 1. 31 Μαρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τόκους – δικαιώματα – μερίσματα περιόδου Ιανουαρίου 2014
 2. 31 Μαρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων περιόδου Ιανουαρίου 2014
 3. 31 Μαρ 2014 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 4. 31 Μαρ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 5. 31 Μαρ 2014 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ’ κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 6. 31 Μαρ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ
 7. 31 Μαρ 2014 Εκτακτη εισφορά επι του συνναλάγματος για τις εταιρείες του άρθρου 25 του Ν 27/1975
 8. 31 Μαρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων
 9. 31 Μαρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
 10. 31 Μαρ 2014 Διαβίβαση στοιχείων από από ιδιωτικά θεραπευτήρια προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2013.
 11. 31 Μαρ 2014 Διαβίβαση στοιχείων από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2013.
 12. 31 Μαρ 2014 Διαβίβαση στοιχείων από εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίαςπρος την ΓΓΠΣ για την χρήση 2013.
 13. 31 Μαρ 2014 Διαβίβαση στοιχείων από εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2013.
 14. 31 Μαρ 2014 Διαβίβαση στοιχείων από από εταιρείες ύδρευσης προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2013.
 15. 31 Μαρ 2014 Διαβίβαση στοιχείων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2013 (Περιπτώσεις 1.1.β και 1.1.γ)
 16. 31 Μαρ 2014 Απόδοση από τους δικηγορικούς συλλόγους παρακρατηθέντος φόρου μηνός Ιανουαρίου
 17. 31 Μαρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης περιόδου Ιανουαρίου 2014
 18. 31 Μαρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιόδου Ιανουαρίου 2014 .
 19. 31 Μαρ 2014 Υποβολή δήλωσης αποζημίωσης απολυωμένων περιόδου Ιανουαρίου 2014

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση