Σε επτά δόσεις ο φόρος για επιχειρήσεις

/
Ημερομηνία09 Ιούν 2016
/

Σε επτά μηνιαίες δόσεις καλούνται να εξοφλήσουν φέτος τον φόρο εισοδήματος οι επιχειρήσεις, ο οποίος θα είναι αυξημένος για τα κέρδη που είχαν το 2015 λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στο 29% από 26%.

Η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας νομικών προσώπων άνοιξε χθες με την προθεσμία να εκπνέει στις 30 Ιουνίου.

Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΑΜΕΣΑ
Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που θα υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως τις 30 Ιουνίου, η καταβολή του φόρου γίνεται σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης (το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας υποβολής) και οι υπόλοιπες έξι μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της.

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που θα δηλωθούν φέτος από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα φορολογηθούν με συντελεστή 29% πλέον παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% για τα διανεμόμενα κέρδη, ενώ τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία θα φορολογηθούν με συντελεστή 26% για κέρδη έως 50.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για το επιπλέον ποσό. Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στο 100% για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και 75% για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και οντότητες.

 

Πηγή: www.imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση