Σήμερα στο Taxis η νέα αυξημένη προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων – Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η πληρωμή

/
Ημερομηνία23 Νοέ 2015
/

Σήμερα εκτός απροόπτου αναμένεται να αναρτηθούν στο taxis οι δηλώσεις των νομικών προσώπων με την αυξημένη προκαταβολή φόρου (100% από 80%) του φορολογικού έτους 2014.

Υπενθυμίζουμε ότι με τον νόμο 4336/2015 αυξήθηκε αναδρομικά η προκαταβολή φόρου από 80% σε 100%, για τα κέρδη των νομικών προσώπων που αφορούν φορολογικά έτη τα οποία εκκινούν από την 1.1.2014  και μετά. (σχετική απόφαση ΠΟΛ.1217/24.9.2015)

Αναλυτικά η προκαταβολή φόρου εισοδήματος, όπως ισχύει μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015.

Νομικά πρόσωπα – οντότητες Φορολογικά έτη που εκκινούν από την 1.1 και μετά των ετών.
2014 2014 2015 2016
(προ της ψήφισης του νόμου 4336/2015) Νέο μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015)
α1 Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών) 80% 100 % 100% 100%
α2 Τράπεζες 100% 100% 100% 100%
β Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,) 55% 55% 75% 100%
γ Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα 55% 55% 75% 100%
δ Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 80% 100% 100% 100%
ε Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 55% 55% 75% 100%
στ1 Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 55% 55% 75% 100%
στ2 Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 80% 100% 100% 100%
ζ Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 80% 100% 100% 100%

 

Το επιπλέον 20% της προκαταβολής φόρου, που καλούνται να πληρώσουν περίπου 25.000 επιχειρήσεις, αγγίζει σε σύνολο κάτι περισσότερο από 300 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση της επιβάρυνσης αυτής, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015, όπως σχετικά ορίζεται από την εγκύκλιο ΠΟΛ.1217/24.9.2015.

“Διευκρινίζεται ότι για όσες δηλώσεις των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων έχουν ήδη υποβληθεί χωρίς να έχει βεβαιωθεί το νέο ποσοστό προκαταβολής (100%), θα γίνει εκ νέου προσδιορισμός του φόρου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον φορολογούμενο. Για τις περιπτώσεις αυτές, εάν η τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική) υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ως αφετηρία υπολογισμού των δόσεων λαμβάνεται η ημερομηνία της νέας εκκαθάρισης βάσει της Απόφασης ΓΓΔΕ – ΠΟΛ.1198/3.9.2015 και η πρώτη δόση καταβάλλεται ως την τελευταία εργάσιμη του μήνα εκκαθάρισης.

Εάν όμως η τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική) υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, ως αφετηρία υπολογισμού των δόσεων λαμβάνεται η ημερομηνία που η δήλωση θα έπρεπε να υποβληθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, για την επιβολή των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής δεν θα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχικής και της νέας εκκαθάρισης.”
Η ΓΓΔΕ αμέσως μετά την ανάρτηση των νέων δηλώσεων θα στείλει ενημερωτικό email για την υπενθύμιση της υποχρέωσης αυτής.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι η 30 Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για αρκετές φορολογικές υποχρεώσεις, και λαμβάνοντας υπόψιν και την διακοπή του taxis (στις 28-29 του μηνός) για λόγους συντήρησης,  καλό θα ήταν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων να προβούν εγκαίρως στην εκτύπωση της ταυτότητας οφειλής των υποχρεώσεών τους, οι οποίες λήγουν την 30η Νοεμβρίου 2015.
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση