Σήμερα λήγει η παράταση της προθεσμίας για το ΦΠΑ του προηγούμενου μήνα/τριμήνου

/
Ημερομηνία06 Νοέ 2015
/

Υπενθυμίζουμε ότι με την ΠΟΛ.1241.2015 παρατάθηκε μέχρι σήμερα η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους ήταν η 30.10.2015.

Σήμερα λοιπόν πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ για τη διαχειριστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο) και για τη διαχειριστική περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2015 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία)

Σήμερα λήγει σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο και η προθεσμία καταβολής του φόρου, που τυχόν προκύπτει, από τις ανωτέρω δηλώσεις. Στην περίπτωση επιλογής της καταβολής του οφειλόμενου χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις η σημερινή ημερομηνία είναι καταληκτική μόνο για την πρώτη δόση.

Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση