Σήμερα αναμένεται να ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών, κ.λπ.

/
Ημερομηνία02 Μαρ 2017
/

Σήμερα εκτός απροόπτου αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. για την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, των βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

Υπενθυμίζεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βεβαιώσεων είναι 31η Μαρτίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30η Ιουνίου 2017.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση