Πώς και σε ποιους θα μοιραστούν τα 6,75 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ

/
Ημερομηνία24 Ιαν 2016
/

Προκηρύσσονται την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου οι πρώτες τέσσερις κοινοτικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση ακόμη και κατά 100% μικρομεσαίων και τουριστικών επιχειρηματιών, αλλά και πτυχιούχων ανέργων που θέλουν να στήσουν τη δική τους δουλειά.Την εξαγγελία αυτή κάνει με συνέντευξή του στο «Εθνος της Κυριακής» ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

Οι δικαιούχοι των δράσεων υπολογίζονται σε 10.000 με 12.000 και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου. Ο κ. Χαρίτσης εκτιμά ότι μέσα στο 2016 θα πέσουν από το ΕΣΠΑ στην ελληνική οικονομία 6,75 δισ. ευρώ. Αναλυτικά η συνέντευξη του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ως εξής:

Κύριε υφυπουργέ, ποιες είναι οι πρώτες δράσεις και από ποια Επιχειρησιακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 που προκηρύσσονται άμεσα; Ποιοι είναι οι προϋπολογισμοί τους και ποιοι οι ωφελούμενοι;

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), θα εκδοθούν οι προσκλήσεις για τέσσερις νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ. Αλλες δράσεις αφορούν την ανάπτυξη των συνεργασιών και της δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων (clusters, meta-clusters), καθώς και την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων. Επίσης, άμεσα, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας θα προκηρυχθούν δράσεις για την Κοινωνική και Συνεταιριστική Οικονομία, συνολικού προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ.

Προγραμματίζονται, ακόμα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών, δράσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση, την αντιπλημμυρική προστασία και την ολοκλήρωση περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς επίσης και έργα σε περιοχές αυξημένου πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Οσον αφορά τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για το νέο ΕΣΠΑ, οι πόροι αυτοί κατευθύνονται κυρίως σε δράσεις που αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας και την κάλυψη σημαντικών κοινωνικών αναγκών, όπως η χρηματοδότηση των τροφείων των βρεφονηπιακών σταθμών, η πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών και καθηγητών ειδικής αγωγής. Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινούν δράσεις όπως η ενίσχυση διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνητών, καθώς και η δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών που αφορούν τα κόκκινα δάνεια.

Πότε ξεκινά η υποβολή προτάσεων για τις πρώτες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επανεκκίνηση – ΕΠΑνΕΚ»; Περιγράψτε μας ποιες είναι αυτές, ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις, τι ύψους ενισχύσεις έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν και ποιος είναι ο εκτιμώμενος αριθμός των δικαιούχων.

Την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου δημοσιεύουμε τον πρώτο κύκλο προσκλήσεων για τις τέσσερις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ. Η online κατάθεση προτάσεων θα ξεκινήσει έναν μήνα μετά και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο δύο μηνών για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται τουλάχιστον σε 10.000-12.000 στον πρώτο κύκλο. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους θα υπάρξει και η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου των προγραμμάτων αντλώντας εμπειρία από τον πρώτο.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους, με γνώμονα την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη των παραγωγικών στρωμάτων της κοινωνίας που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ενισχύονται στο 100%, έως 25.000 ευρώ, άνεργοι ή αυτοαπασχολούμενοι πτυχιούχοι για έργα που σχετίζονται με τις σπουδές τους.

Για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα» ενισχύονται στο 100%, φυσικά πρόσωπα ή αυτοαπασχολούμενοι ή και ενώσεις αυτών, μέχρι το ποσό των 60.000 ευρώ. Για τις δράσεις «Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ενισχύονται υφιστάμενες επιχειρήσεις έως 50% μέχρι 200.000 ευρώ και 150.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Είναι λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο αξιοκρατικό το νέο ΕΣΠΑ ως προς την υποδοχή προτάσεων, την αξιολόγηση, την έγκριση και την πληρωμή τους; Και πώς επιτυγχάνεται αυτό;

Εχουμε εισαγάγει σημαντικές αλλαγές τόσο στη φάση υποβολής όσο και στη φάση αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την απόλυτη διαφάνεια, τη μείωση της γραφειοκρατίας, του κόστους και του χρόνου αξιολόγησης, ενώ παράλληλα δίνουμε έμφαση στην κατά το δυνατόν αντικειμενικότερη αξιολόγηση της ποιότητας κάθε σχεδίου.

Κατ’ αρχάς περιορίζουμε κατά πολύ τον χρόνο και το κόστος προετοιμασίας, καθώς η πρόταση θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται μετά την έγκριση της αίτησης. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος και το κόστος προετοιμασίας και υποβολής μιας πρότασης.

Στο παρελθόν ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών γινόταν πριν από την αξιολόγηση για το σύνολο των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, επισύροντας τεράστια καθυστέρηση. Απαλείφουμε περιττές ενέργειες και απλοποιούμε τις διαδικασίες ώστε να μην καταφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι σε γραφεία συμβούλων που ροκανίζουν σημαντικό μέρος των επιδοτήσεων.

Η αξιολόγηση
Στο πλαίσιο της διαφάνειας, αξίζει να τονιστεί ότι οι αξιολογητές δεν θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των επενδυτών, αλλά ούτε στον ηλεκτρονικό κωδικό της πρότασης, γεγονός που γίνεται για πρώτη φορά.

Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο τουλάχιστον αξιολογητές και η επιλογή τους γίνεται ηλεκτρονικά κατά τυχαίο τρόπο από το Μητρώο Αξιολογητών.

Για πρώτη φορά, επίσης, αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο για μια Περιφέρεια αποκλείονται από την κλήρωση για την αξιολόγηση προτάσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Για τη διευκόλυνση της ρευστότητας, σε συνεργασία με τράπεζες, δημιουργούμε καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow account) μέσω του οποίου οι προκαταβολές της επιχορήγησης θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών χωρίς τα προσκόμματα των κλασικών μεθόδων έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Οι αναλήψεις θα γίνονται αποκλειστικά για την πληρωμή δαπανών που θα περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο σχέδιο.

Ενα από τα κυριότερα προβλήματα της κοινωνίας είναι η ανεργία. Ποια είναι τα προγράμματα εκείνα που θα συνδράμουν στην αντιμετώπισή της;

Το νέο ΕΣΠΑ δεν είναι ένα αποσπασματικό και απομονωμένο εργαλείο ανάπτυξης. Ο στόχος για αύξηση των καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας στην οικονομία, εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δράσεις του νέου ΕΣΠΑ κατευθύνονται στη στήριξη της δημιουργίας σταθερών και βιώσιμων θέσεων εργασίας στην παραγωγή. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας λειτουργούν ενισχυτικά στα παραπάνω. Επιπλέον, μέσω των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης στηρίζουμε τη σταδιακή ένταξη των πιο ευπαθών ομάδων στην εργασία.

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι τέσσερις άξονες του νέου αναπτυξιακού

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές του ΕΣΠΑ της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με το αντίστοιχο της προηγούμενης, ως προς τους δικαιούχους και τους κλάδους της οικονομίας που θα ενισχυθούν;

Το νέο ΕΣΠΑ έχει σαφή στοχοθεσία, σε αντίθεση με το προηγούμενο όσο και με τα ΚΠΣ. Εχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η στρατηγική της «έξυπνης εξειδίκευσης», η οποία επιδιώκει την ισχυροποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Βασικός μηχανισμός της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής που χαράσσουμε είναι η ενίσχυση των τομέων της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας τροφίμων, του τουρισμού, της ενέργειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της υγείας και των φαρμάκων, των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και των δημιουργικών δραστηριοτήτων, των μεταφορών, των υλικών και κατασκευών.

Βασική επιδίωξη είναι η στήριξη της επιχειρηματικής ανακάλυψης, η οποία συνδέει το επιχειρηματικό πεδίο με τους μακροοικονομικούς στόχους του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος.Οι επιχορηγήσεις κατευθύνονται στους πολλούς και όχι σε λίγους και εκλεκτούς, όπως γινόταν στο παρελθόν. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε σαφώς ισχυρότερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία, καθώς το χρήμα παραμένει και κυκλοφορεί στην εσωτερική αγορά. Σκοπός μας είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με την αύξηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και ιδιαίτερα η στήριξη όσων έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Ποια είναι η εκτίμηση για το ύψος των κοινοτικών κονδυλίων που θα διατεθούν το 2016 στην ελληνική οικονομία; Ποιος είναι ο στόχος της απορρόφησης για φέτος;

Οι πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε σημαντική αποεπένδυση, μια συνθήκη που επιδιώκουμε να αντιστρέψουμε δημιουργώντας ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να προσελκύει τα απαραίτητα κεφάλαια για την αναζωογόνηση της οικονομίας. Στο τέλος της περασμένης χρονιάς ολοκληρώσαμε με πλήρη επιτυχία το ΕΣΠΑ 2007-2013 και μέσα σε τέσσερις μόλις μήνες καταφέραμε να διατεθούν στην πραγματική οικονομία πόροι ύψους 5 δισ., ποσό το οποίο ξεπερνά τον αισιόδοξο στόχο για 4,5 δισ. μέχρι το τέλος του 2015 που είχαμε θέσει στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Ηδη, η θετική επίδραση αρχίζει να αποτυπώνεται στην οικονομία, διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες εντός κι εκτός συνόρων που προεξοφλούσαν, από τις αρχές του 2015, βαθιά ύφεση και απώλεια ευρωπαϊκών πόρων. Σίγουρα δεν εφησυχάζουμε. Για το 2016 προβλέπεται να διατεθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πόροι ύψους 6,75 δισ. ευρώ, από τους οποίους τα 6 δισ. αφορούν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και τα υπόλοιπα το εθνικό.

Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει πως μέχρι τον Μάρτιο θα έχει έτοιμο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας και της οικονομίας. Σε τι φάση βρίσκεται αυτό και ποιοι είναι οι βασικοί άξονες;

Η κυβέρνηση ετοιμάζει πυρετωδώς το αναπτυξιακό σχέδιο, παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Οι πιο βασικοί άξονες του αναπτυξιακού σχεδίου είναι:

  1. Ο σχεδιασμός ενός χρηματοδοτικού πλαισίου που να στηρίζεται σε υπαρκτές πηγές χρηματοδότησης και σε νέες.
  2. Ο επανακαθορισμός των κλάδων, που ανέφερα παραπάνω, στους οποίους θα τοποθετηθούν επενδυτικά κεφάλαια και θα εισαχθούν νέα παραγωγικά υποκείμενα.
  3. Η ενίσχυση ανταγωνιστικών αλυσίδων αξίας στους κλάδους αιχμής αλλά και σε παραδοσιακούς τομείς με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
  4. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα, τις δομές της αγοράς, τη μείωση της γραφειοκρατίας. Στην παρούσα φάση εξετάζουμε, σε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, τους θεσμούς που χρειαζόμαστε για τη διατύπωση ενός λεπτομερούς και σαφούς «οδικού χάρτη» για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Πηγή: www.ethnos.gr

Αφήστε μια απάντηση