Πώληση – εξπρές για το 66% των δικτύων της ΔΕΗ Πώληση – εξπρές για το 66% των δικτύων της ΔΕΗ

/
Ημερομηνία19 Δεκ 2013
/

Το «σπάσιμο» της ΔΕΗ, που ξεκινά από την ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) περνά στην τελική ευθεία, καθώς χθες ο υφυπουργός Ενέργειας Μάκης Παπαγεωργίου έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Ρύθμιση Θεμάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ», που αφορά στη διευθέτηση των νομικών εκκρεμοτήτων για την πώληση. Μάλιστα το νομοσχέδιο ορίζει με άρθρο ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού το τέλος Ιουνίου 2014.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου.

Οπως αναμενόταν, οι βασικές αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο, σε σχέση με την απόφαση του ΥπουργικούΣυμβουλίου του Ιουλίου 2013 για την αναδιάρθρωση και την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, είναι:

H πώληση και μεταβίβαση από τη ΔΕΗ του 66% των μετοχών εκδόσεως ΑΔΜΗΕ σε επενδυτή και η απόκτηση από το ελληνικό δημόσιο του 34%, που θα του εξασφαλίζει την καταστατική μειοψηφία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Α.Ε. Το προηγούμενο σχέδιο προέβλεπε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ και πώληση σε δύο στάδια.

Σήμερα ο Διαχειριστής ανήκει 100% στη ΔΕΗ.

Τίμημα
Ορίζεται ρητώς, σε ξεχωριστό εδάφιο, ότι «η υπογραφή της Σύμβασης Αγοροπωλησίας μετοχών που αντιστοιχούν στο 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ με τον προτιμητέο επενδυτή που θα έχει επιλεγεί, θα λάβει χώρα μέχρι και την ολοκλήρωση του δεύτερου τριμήνου 2014».

Ο έλεγχος του ελληνικού δημοσίου, ως κατόχου της καταστατικής μειοψηφίας, θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου σε σχέση με τη ΔΕΗ ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου.

Το τίμημα για το 34% των μετοχών που θα αγοράσει το ελληνικό δημόσιο θα προσδιοριστεί με βάση την τελική προσφορά του ιδιώτη επενδυτή για την απόκτηση του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί.

Εξ αιτίας των δημοσιονομικών προβλημάτων του Δημοσίου, το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών που αντιστοιχούν στο 34% θα μπορεί να εξοφληθεί «μέσω συμψηφισμού με οφειλόμενους φόρους, τέλη ή άλλες απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου έναντι της ΔΕΗ, από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύπτουν αυτές, περιλαμβανομένων μελλοντικών απαιτήσεων και δικαιωμάτων όπως απαιτήσεων από το τέλος δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης των λιγνιτών κ.λπ.».

Στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών καθορίζονται οι όροι της μεταβίβασης, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, τυχόν ρήτρες και εγγυήσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια διενέργειας της οικείας συναλλαγής.

Το δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου θέτει αυστηρούς όρους για την παροχή εμπιστευτικών πληροφοριών που κατέχει ο ΑΔΜΗΕ προς τη ΔΕΗ και τους προεπιλεγέντες επενδυτές.

Συμβάσεις
Μάλιστα ειδικά αναφέρει ότι «όσον αφορά τις συναφθείσες συμβάσεις σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρισμού αυτές θα παρασχεθούν στους υποψήφιους επενδυτές που θα προεπιλεγούν και στους εκπροσώπους τους όχι όμως και στη ΔΕΗ, στην οποία κατ’ εξαίρεση θα παρασχεθούν εκείνες μόνον από τις εν λόγω συμβάσεις, που θα αποτελέσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΔΕΗ και των υποψηφίων επενδυτών».

Το τρίτο και το τέταρτο άρθρο ρυθμίζουν ζητήματα πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα για τα ακίνητα του ΑΔΜΗΕ και παρατείνουν την προθεσμία μετεγγραφής των ακινήτων του ΑΔΜΗΕ.

Το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα της ενσωματωμένης περιουσίας του ασφαλιστικού ταμείου που διεκδικούν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ.

Ο διαγωνισμός για την πώληση του ΑΔΜΗΕ θα προκηρυχθεί μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ενω σύμφωνα με πληροφορίες ενδιαφέρον για την εξαγορά του έχει εκδηλώσει η εταιρεία TERNA, που είναι ο αντίστοιχος Διαχειριστής στην Ιταλία, μία κινεζική εταιρεία κ.λπ.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αφήστε μια απάντηση