Πόθεν έσχες – Ενημερωτικό για καταχώριση καταστάσεων υπόχρεων έτους 2018

/
Ημερομηνία09 Ιαν 2019
/

Η ηλεκτρονική καταχώριση από τους φορείς υπόχρεων της κατάστασης των προσώπων που έχουν υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2018 (φορολογικό 2017) ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου 2019 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2019. Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα είναι αδύνατη η καταχώριση ή η τροποποίηση της κατάστασης υπόχρεων προσώπων, ενώ η τυχόν παράλειψη του υπευθύνου ηλεκτρονικής καταχώρισης τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3213/2013 όπως ισχύει.

Για την υποβοήθηση του κατά περίπτωση αρμοδίου υπαλλήλου κάθε φορέα υπόχρεων επισυνάπτονται χρήσιμα αρχεία οδηγιών καταχώρισης, παραμετρικών τιμών και υποδείγματος αρχείου υποβολής.

Πρόσθετες πληροφορίες και ανακοινώσεις αναρτώνται στην σελίδα www.pothen.gr την οποία προτείνεται να επισκέπτεστε τακτικά.

Ανακοίνωση ΠΟΘΕΝ

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2019

Θέμα: Νέες προθεσμίες καταχώρισης υπόχρεων και υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018

Σε συνέχεια του από 15-11-2018 ενημερωτικού για καταχώριση καταστάσεων υπόχρεων έτους 2018 (διαθέσιμο εδώ), σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 75 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων».

Πιο συγκεκριμένα, με την παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4587/2018, τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018 και οι ηλεκτρονικές καταστάσεις των υπόχρεων σε ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) καταχωρίζονται στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους χρήστες των φορέων υπόχρεων, από την 3η Ιανουαρίου 2019 έως την 25η Ιανουαρίου 2019. Στην αρχική σελίδα του pothen.gr έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία καταχώρισης των καταστάσεων (πατήστε εδώ).

Συνεπακόλουθα, μεταβολές επήλθαν και στην προθεσμία υποβολής των ΔΠΚ, όπου με την παρ. 1, του άρθρου 75 του ν. 4587/2018, τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 και κατ’ εξαίρεση, οι αρχικές ΔΠΚ με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου στα έτη 2016, 2017 και 2018 και οι ετήσιες ΔΠΚ 2016 (φορολογικό 2015) και 2017 (φορολογικό 2016) υποβάλλονται (εκ νέου για όσους έχουν ήδη υποβάλει) μαζί με τις ΔΠΚ έτους 2018 (φορολογικό 2017), από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019.

Παρακαλείστε να επισκέπτεστε τακτικά τόσο την αρχική σελίδα pothen.gr όσο και τις ηλεκτρονικές σελίδες των Οργάνων Ελέγχου καθώς θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις – ενημερώσεις για κάθε τι νεότερο.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι για την ενημέρωση των υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ και των φορέων αυτών, λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) όπου μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες.

 

Νέες προθεσμίες για καταχώριση καταστάσεων υπόχρεων έτους 2018 (ενημέρωση στις 8/1/2019)

Οδηγίες Καταχώρησης Καταστάσεων Υπόχρεων (ενημέρωση στις 8/1/2019)

Παραμετρικοί Πίνακες για Καταστάσεις (ενημέρωση στις 8/1/2019)

Υπόδειγμα Αρχείου Καταχώρησης Υπόχρεων

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση