Πως πρέπει να γίνεται η καταβολή της μισθοδοσίας από 1.6.2017 και μετά

/
Ημερομηνία30 Μαΐ 2017
/

Υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 22528/430/18.5.2017 από 1.6.2017 και εφεξής, καθιερώνεται η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε επίσης, ότι εν λόγω δαπάνες μηνών Ιανουαρίου 2017 και επομένων, δεν εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (περ. ιδ’ άρθρο 23 ν. 4172/2013). Δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω υποχρεωτικό τρόπο εξόφλησης, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται καθώς αυτές, εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013. Δείτε σχετικά το άρθρο του Κωνσταντίνου Δημ. Γραβιά “Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών” και την ΠΟΛ.1061/2017.
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση